Sort by
Sort by

Campagne van Greenpeace tegen plastic in de oceanen

Wij delen de mening van Greenpeace dat er te veel plastic in de oceanen en rivieren terechtkomt. Wij verbinden ons ertoe om met overheden, ngo's en andere organisaties samen te werken om de recyclage- en terugwinningspercentages te verhogen.

Plastic verpakkingen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van voedingsmiddelen en dranken die aan de consument geleverd moeten worden. Alle verpakkingen van onze plastic flessen zijn ontworpen om te worden gerecycleerd en we trachten al jaren om de impact te verminderen van de plastic verpakkingen die we gebruiken.

Van het ene land tot het andere, al naargelang de gemeenten en informele initiatieven, bestaan er verschillen in de inzameling, het sorteren, het hergebruik, de recyclage en de terugwinning van verpakkingen. Het is belangrijk om over de adequate infrastructuur en wetgeving te beschikken. De consumenten spelen ook een belangrijke rol bij de recyclage door ervoor te zorgen dat hun plastic afval op de juiste manier wordt verwijderd.

Wij steunen de meest economische en efficiënte systemen voor het beheer van verpakkingsafval naargelang het land of de regio waar wij actief zijn. Wij zijn niet tegen het gebruik van een statiegeldsysteem, maar het ontbreekt ons aan hard bewijs om te bepalen of deze aanpak echt de beste is om plastic afval tegen te gaan.

Wij zijn ons bewust van de noodzaak om meer te doen. Daarom zijn wij betrokken bij wereldwijde allianties zoals de Trash Free Seas Alliance (Alliantie voor een zee zonder afval), het Consumer Goods Forum en de New Plastics Economy (Economie voor nieuw plastic), geleid door de Ellen MacArthur Foundation, om ons te concentreren op drie oplossingen: het verbeteren van het ontwerp, de recyclage en het hergebruik van plastic.

In samenwerking met andere belanghebbenden streven wij ernaar om verdere verbeteringen aan te brengen in het ontwerp, het gebruik en de verwijdering van het plastic van onze producten.

Is Nestlé tegen statiegeldsystemen?

Nee, wij steunen de meest efficiënte systemen, welke dat ook zijn. Landen zoals België en Zwitserland hebben andere vormen van recyclingsystemen opgezet voor PET-flessen die het mogelijk maken dezelfde resultaten te bereiken als de statiegeldsystemen in termen van inzamelingsgraad. De beste manier om plastic afval te verminderen is door ervoor te zorgen dat een grotere hoeveelheid plastic flessen (en andere plastic) zo efficiënt mogelijk wordt ingezameld.

Waarom gebruikt Nestlé niet meer rPET in haar flessen?

Genoeg rPET vinden om onze verpakkingsbehoeften te dekken is een echte uitdaging. Voor gebotteld water is het absoluut noodzakelijk gebruik te maken van een rPET dat speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie bedoeld is en waarvan de bevoorrading moeilijker is dan die van gerecycleerd plastic voor de textiel- of automobielindustrie. De vraag naar laagwaardige rPET is groot waardoor de druk bij de leveranciers toeneemt. Als we meer rPET willen gebruiken in de sector van de drankverpakkingen, moeten we eerst de beschikbaarheid ervan in kwantitatief en kwalitatief opzicht verhogen.

Gaat Nestlé informatie publiceren over de hoeveelheid plastic die zij gebruikt?

We hebben gedetailleerde informatie verstrekt aan Greenpeace over ons gebruik van plastic en over onze inspanningen om de milieu-impact ervan te verminderen. Ieder jaar publiceren wij in ons verslag “Néstlé en de Samenleving” informatie voor het publiek over onze aanpak met betrekking tot verpakkingen.

Heeft Nestlé zich ertoe verbonden om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik te verminderen en op termijn af te schaffen?

Met de invoering van aangepaste systemen en benaderingen zijn plastic flessen niet langer wegwerpartikelen maar een nieuwe hulpbron met een veelzijdig potentieel die gevaloriseerd kan worden door recyclage en terugwinning. Onze prioriteit is dus om verbeteringen die worden doorgevoerd in de inzameling en het gebruik van flessen te steunen.

Hoe gaat Nestlé dit probleem aanpakken in de toekomst?

We zijn betrokken bij het initiatief New Economy Plastic (Economie voor nieuw plastic) dat wordt geleid door de Ellen MacArthur Foundation evenals andere wereldwijde allianties, zoals de Trash Free Seas Alliance (Alliantie voor een zee zonder afval), om onder meer oplossingen te vinden voor de problematiek van plastic en afval in de oceanen. Deze inspanningen zouden moeten leiden tot de implementatie van efficiëntere oplossingen, dankzij de betrokkenheid van andere belanghebbenden in de hele waardeketen voor recyclage en terugwinning.