Sort by
Sort by

Is Nestlé verantwoordelijk voor het dalende grondwaterpeil in Pakistan?

De productie van flessenwater door Nestlé heeft geen merkbare invloed op de grondwaterstand.

Van de duizenden bronnen in deze regio die door andere waterverbruikers worden benut, maakt onze Sheikhupura fabriek gebruik van slechts twee bronnen die continu gecontroleerd worden. Het grootste gedeelte van het grondwater (>95%) wordt gebruikt voor de landbouw, vaak zonder enige controle.

Wij zetten ons in voor een verantwoord beheer van watervoorraden en hebben de Nestlé Commitment on Water Stewardship ontwikkeld om richting te geven aan onze inspanningen op het gebied van watermanagement. Wij voeren wetenschappelijk gevalideerde veldonderzoeken uit om de eventuele impact op de beschikbaarheid van water en waterbronnen op de lange termijn voor de omliggende gemeenschappen te evalueren.

Wij werken continue aan een efficiënter gebruik van water binnen onze activiteiten. We zijn van mening dat lokale uitdagingen niet door één speler aangepakt kunnen worden en wij werken samen met andere belanghebbenden om het waterbeheer te verbeteren.

We geloven zonder voorbehoud dat water een fundamenteel mensenrecht is: ieder mens heeft recht op voldoende schoon water voor de hydratatie of om in de basis hygiënebehoeften te voorzien. Dit is opgenomen in onze Corporate Business Principles en een aandachtsgebied in Nestlé in Society: Creating Shared Value and Meeting our Commitments.

Als voorbeeld van deze overtuiging heeft Nestlé Pakistan zes waterzuiveringsinstallaties laten bouwen. Twee daarvan leveren schoon drinkwater aan ruim tienduizend inwoners van Bhatti Dilwan, vlakbij onze Sheikhupura fabriek.

Meer informatie over watermanagement