Sort by
Sort by

Verantwoord inkopen van palmolie door Nestlé

Wij zetten ons ten volle in om de verantwoorde aard van onze toevoerketen voor palmolie te waarborgen en om ervoor te zorgen dat onze leveranciers onze Richtlijnen voor Verantwoord Inkopen (RVI) naleven. In samenwerking met onze partner The Forest Trust (TFT) brengen wij onze toevoerketens voor palmolie in kaart en beoordelen de leveranciers van Nestlé ten aanzien van de RVI. Eind 2015 was meer dan 90% van de gekochte palmolie traceerbaar tot de molens en 49% tot de plantages. Onze volgende stap bestaat erin om 80% traceerbaarheid tot de aanplant te bereiken tegen 2017.

Gezien deze geoptimaliseerde traceerbaarheid zijn wij geleidelijk afgestapt van de aankoop van GreenPalm-certificaten, die wij altijd als een tijdelijke maatregel hebben beschouwd. Wij richten ons nu op programma's voor technische bijstand aan kleine boeren, zoals het initiatief “Rurality” dat TFT ontwikkelt om kleine boerderijen rechtstreeks te helpen duurzame palmolie te produceren. Wij zijn ervan overtuigd dat, door onze inspanningen op kleine boeren te richten, onze hulp efficiënter, directer zal zijn, dat wij het verantwoord inkopen van palmolie zullen verbeteren en een groter verschil zullen maken voor het levensonderhoud van de boeren die aan ons leveren.

Nestlé is ook vastbesloten om samen te werken met andere stakeholders in de sector van de palmolie. Wij hebben de “New York Declaration on Forests” ondertekend, steunen het engagement van het Consumer Goods Forum voor zero netto ontbossing tegen 2020 en leveren een actieve bijdrage aan de Tropical Forest Alliance 2020.

Waarin vormt een programma zoals "Rurality" een actief initiatief voor het verantwoord inkopen van palmolie?

Dit programma zal ons in staat stellen de kleine boeren meer rechtstreeks te helpen om duurzaam palmolie te produceren. De kleine boeren vertegenwoordigen ongeveer 40% van onze toevoerbronnen voor palmolie. Zij zijn essentieel voor een duurzame productie en levering op lange termijn. Via dit programma, dat wij in samenwerking met TFT (The Forest Trust) hebben ontwikkeld, zullen wij technische knowhow doorgeven, opleiding geven aan de kleine boeren die palmolie aan ons leveren en de uitwisseling van goede praktijken met de lokale bevolking bevorderen. Wij lanceerden “Rurality” in 2015, in lijn met ons Kader voor plattelandsontwikkeling, in vier landen (Maleisië, Ghana, Ivoorkust en Indonesië) en zullen te zijner tijd de balans opmaken van de gemaakte vooruitgang.

Zal het programma "Rurality" (of soortgelijke initiatieven) in andere gemeenschappen van palmolieproducenten geïmplementeerd worden?

Dit programma maakt deel uit van een aantal regionale en lokale projecten om kleine producenten rechtstreeks te steunen en ons te helpen een verantwoorde inkoop van onze palmolie te waarborgen.

Wordt er bij deze aanpak rekening gehouden met de belangen van de kleine producenten of wordt er alleen voor gezorgd dat uw inkoop van palmolie niet gepaard gaat met ontbossing?

De initiatieven voor plattelandsontwikkeling, die de medewerking van partnerorganisaties, onze leveranciers en de lokale bevolking impliceren, worden niet alleen ontwikkeld om voor een duurzaam levensonderhoud voor de kleine boeren te zorgen, maar ook om zeker te zijn dat wij onze verbintenis inzake “zero ontbossing” nakomen. Nestlé is tegen de vernieling van regenwouden en veengebieden, waar ook ter wereld. Het is voor ons een van de ernstigste milieuproblemen waarmee we geconfronteerd worden. In 2010 heeft Nestlé zich erop vastgelegd dat zijn producten niet gepaard gaan met ontbossing. Onze inzet voor de strijd tegen de ontbossing betreft niet alleen palmolie, maar ook alle grondstoffen die wij gebruiken om onze producten en verpakkingen te vervaardigen. Daarnaast verbindt Nestlé zich ertoe om samen te werken met andere stakeholders in de sector van de palmolie en de ontbossing. Wij hebben de “New York Declaration on Forests” ondertekend, steunen het engagement van het Consumer Goods Forum voor zero netto ontbossing tegen 2020 en leveren een actieve bijdrage aan de Tropical Forest Alliance 2020.

Hoe zal de alternatieve aanpak van Nestlé extern gevalideerd worden?

 

De RSPO-certificering wordt aanvaard als een verificatie van de overeenstemming met de RVI, behalve voor de criteria voor de veengebieden en de boskoolstof, die apart geverifieerd moeten worden. Daarnaast aanvaarden wij traceerbare olie van kleine producenten en boeren die, hoewel zij momenteel niet conform zijn, beschikken over een actieplan en een tijdschema om aan de RVI te voldoen.

Zal deze nieuwe aanpak van Nestlé niet beschouwd worden als een actie tegen de RSPO?

Wij blijven lid van de RSPO. Nestlé heeft de GreenPalm-certificaten echter altijd als een tijdelijke oplossing beschouwd, in afwachting van de ontwikkeling van een directere aanpak voor het duurzaam inkopen van palmolie.