Sort by
Sort by

Geraffineerde plantaardige olie (inclusief palmolie) en gezondheid

We gebruiken geraffineerde olie, inclusief palmolie, in een aantal van onze voedingsmiddelen en dranken. Als we deze ingrediënten gebruiken, doen we dat strikt volgens de bestaande regelgeving en wetten inzake voedselveiligheid. Vaak gaan we daarin zelfs nog een stapje verder. De kwaliteit en de veiligheid van onze producten zijn immers prioriteiten waarover niet te onderhandelen valt.

We begrijpen en staan open voor de vragen die consumenten en wetgevers hebben rond het gebruik van palmolie als ingrediënt. Recent hebben we ons dan ook gericht op de aanwezigheid van tijdens de diverse processen gevormde contaminanten, waaronder MCPD-esters en GE die worden aangetroffen in palmolie en andere geraffineerde plantaardige oliën. We hebben stappen ondernomen bij onze leveranciers van plantaardige oliën en vetten om het gehalte van deze stoffen zo laag als praktisch mogelijk te houden.

Ons bedrijf voldoet al aan de komende door de Europese Commissie opgelegde limieten inzake tijdens processen gevormde contaminanten. We passen dezelfde strikte normen wereldwijd toe voor al onze producten waarin geraffineerde oliën worden gebruikt. Nestlé blijft bijdragen aan de research op dit gebied om de vorming van deze ongewenste verbindingen te doorgronden en na te gaan hoe dit tot een minimum kan worden beperkt.

 

 

 

 

Dec18