Sort by
Sort by

Wat doet Nestlé aan de klimaatverandering ?

Vermindert Nestlé de uitstoot van broeikasgassen?

Ja. Gedurende de voorbije tien jaar hebben we de uitstoot van broeikasgassen (GHG) van onze fabrieken per kilo product gehalveerd.

We willen de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de productie en distributie van onze levensmiddelen en dranken verlagen door de energie-efficiëntie te verbeteren, een schonere brandstof te gebruiken en te investeren in vernieuwbare bronnen. Bijvoorbeeld: overschakelen van transport over de weg over lange afstanden naar het spoor of over water in Europa, kiezen voor windenergie om onze fabrieken in Mexico van energie te voorzien en het installeren van waterverwarmers op hout in enkele van onze fabrieken in Frankrijk.

Hoe zijn uw prestaties in vergelijking met andere bedrijven?

We zijn één van de leiders op het gebied van aanpassingen en veranderingen met het oog op de klimaatverandering. Onze praktijken voor het reduceren van GHG en het communiceren rond onze activiteiten op dat gebied worden steevast erkend onder de beste in de sector.

In 2013 en 2012 behaalden we de maximumscore in de CDP ‘Climate Disclosure Leadership Index’ en de CDP ‘Climate Performance Leadership Index’, die beide gepubliceerd worden in het Global 500 Climate Change Report 2013 (pdf, 1.48Mb).

De CDP-indexen meten de prestaties van de top 500-bedrijven in de FTSE Global Equity Index wat betreft hun inspanningen om de uitstoot van koolstof te verminderen evenals de transparantie van de informatie die ze bekendmaken.

In 2013 waren wij voor het eerst de beste levensmiddelenonderneming in de Dow Jones Sustainability Index met een score van 88%, het dubbel van het gemiddelde in de sector. Ons sterk beleid en de transparante rapportering op het gebied van een duurzaam milieubeleid - met inbegrip van onze activiteiten om ons aan te passen aan de klimaatverandering - hebben ons gebracht op een score van 97% voor de 'milieudimensie" van de Dow Jones Sustainability Index - de beste score in de sector.

De Oxfam 'Behind the Brands' scorecard, die 10 bedrijven uit de levensmiddelen- en drankensector beoordeelt wat betreft hun beleid en inzet om de veiligheid en duurzaamheid van het voedsel te verbeteren, zet Nestlé nog steeds op de eerste plaats wat de klimaatverandering betreft.

Wat doet Nestlé nog aan de klimaatverandering?

We hebben ons ertoe verbonden dat onze producten niet gepaard zullen gaan met ontbossing. Dit engagement geldt voor alle grondstoffen die we gebruiken om onze producten te vervaardigen en voor de verpakking.

We verbinden ons ertoe de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de productie en distributie van onze producten te verlagen. Daarnaast willen we ook producten ontwerpen die consumenten helpen om hun eigen GHG-uitstoot te verlagen en werken we samen met boeren om hun vermogen de klimaatverandering op te vangen te verbeteren. U vindt hier meer over onze inspanningen.

Zo hebben we ons in Europa geëngageerd om systematisch meer milieuvriendelijke diepvriezers voor ijs te gaan gebruiken. Vanaf nu zullen alle nieuwe commerciële horizontale diepvrieskasten voor ijs die we wereldwijd kopen alleen gebruik maken van natuurlijke koelmiddelen. Dat zijn in de natuur voorkomende stoffen die geen schade berokkenen aan de ozonlaag en geen of te verwaarlozen effect hebben op het klimaat.

En ons werk om de cacao- en koffieboeren te helpen om zich aan te passen aan de uitdagingen van het klimaat kreeg erkenning als een voorbeeld van beste praktijken vanwege het UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Wat zijn de doelstellingen van Nestlé voor de toekomst?

In 2013 verbonden we ons ertoe om onze directe uitstoot van GHG per kilo product met meer dan een derde te verlagen tegen 2015, in vergelijking met het niveau in 2005. Voor meer informatie over ons engagement wat betreft de klimaatverandering kunt u terecht in Nestlé Commitment on Climate Change (pdf, 200Kb).