Sort by
Sort by

Beweringen in verband met duurzaamheid – palmolie

We gebruiken geraffineerde palmolie in heel wat van onze voeding en dranken. Wanneer palmolie een ingrediënt is, moeten we het gebruiken in overeenstemming met de regelgeving en wetten met betrekking tot voedselveiligheid en vaak nog strengere regels naleven. Over de kwaliteit en de veiligheid van onze producten mogen we niet onderhandelen.

We weten dat sommige consumenten zich zorgen maken over het gebruik van geraffineerde palmolie, zowel met het oog op de gezondheid als op het milieu. Nadat verschillende instanties op het gebied van de voedselveiligheid zich daarover uitspraken, hebben we de nodige maatregelen getroffen bij onze leveranciers van plantaardige oliën en vetten om het gehalte MCPD-esters in geraffineerde palmolie en andere geraffineerde plantaardige oliën die we in onze producten gebruiken sterk te verlagen. We blijven achter onze leveranciers van plantaardige oliën en vetten staan en steunen hen in hun inspanningen om ervoor te zorgen dat dit gehalte zo laag als praktisch haalbaar blijft.

Tegelijkertijd hebben we een uitgebreid programma opgestart om de duurzaamheid van de toeleveringsketen voor palmolie te verbeteren. Meer dan 90% van onze toevoer is traceerbaar tot aan de molen en we investeren in landelijke ontwikkelingsprogramma’s om kleine bedrijfjes te helpen om hun prestaties en resultaten te verbeteren.

Tot 2013 kochten we GreenPalm-certificaten voor een groot aandeel van de palmolie die wij aankopen. Daar de certificaten niet rechtstreeks gelinkt waren aan de toevoerketen van Nestlé was het niet meteen duidelijk wat er zich precies afspeelde bij onze leveranciers. In de plaats van dus te beweren dat wij “100% duurzaam“ werken op basis van deze certificaten, werken we nu zelf aan het verbeteren van de traceerbaarheid en investeren we in herstelactiviteiten met onze leveranciers waarbij we de aankoop van GreenPalm-certificaten afbouwen waar dat de praktijken niet verbeterde. We blijven dit voortzetten.

Bovendien werken we nu als eerste met een nieuwe technologie waarbij satelliet- en radarbeelden worden gecombineerd om na te gaan waar er eventueel ontbossing plaatsvindt in landen met een hoog risico. Deze data wordt gebruikt om onze relaties met leveranciers die betrokken zijn bij dergelijke praktijken te herzien en eventueel ook stop te zetten.

Momenteel kunnen we ongeveer 46% van onze palmolie traceren tot aan de plantage waar deze gekweekt werd en meer dan 90% kan getraceerd worden tot aan de verwerkingsfaciliteit.We streven ernaar het aandeel van onze palmolie dat afkomstig is van verantwoorde bronnen naar 70% te brengen tegen het einde van 2017.

Bovendien, werken we strikt volgens en vaak nog strenger dan de wetten en reglementen inzake voedselveiligheid in de landen waarin we aanwezig zijn. Dat zal altijd zo blijven, ongeacht de eventuele acties en prestaties van andere bedrijven uit de voedings- en drankensector. Wij gebruiken palmolie met het laagste gehalte MCPD dat momenteel haalbaar is. We zullen onze palmolie ook duurzaam blijven aankopen en we zullen regelmatig rapporteren over de vooruitgang die we boeken.

Een aantal bedrijven bracht onder druk van de consumenten palmolievrije producten op de markt in verschillende categorieën. Heeft Nestlé ook plannen in die richting?

Geraffineerde palmolie en fracties ervan worden in heel wat voedings- en drankproducten gebruikt als ingrediënt en dat strookt met alle relevante vereisten inzake voedselveiligheid. Tegelijkertijd zullen we waar haalbaar ingaan op de vraag vanuit de maatschappij voor meer keuze in ons productengamma en zullen we ook palmolievrije recepten op de markt brengen.