Sort by
Sort by

Nestlé en de kritiek op gebotteld water

Nestlé heeft bottelarijen over de hele wereld. Duurzaam waterbeheer in deze faciliteiten is onze prioriteit. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid van het publiek over de toegang tot water, vooral in droge perioden of in gebieden waar water schaars is. Daarom voeren wij overal waar wij water bottelen, studies van de watervoorraden uit en houden voortdurend toezicht op onze waterwinning om ons ervan te vergewissen dat er geen negatieve effecten op de lokale stroomgebieden en waterhoudende grondlagen zijn. Wij verbinden ons tot een efficiënt waterbeheer.

Wij verbinden ons ook ertoe om de sociale en economische ontwikkeling van de gemeenschappen waarin we leven en werken te ondersteunen. Wij zetten ons in aan de zijde van de gemeenschappen om oplossingen voor lokale problemen te vinden en te voldoen aan hun verwachtingen, terwijl we gezamenlijk economische, sociale en milieu-initiatieven ontwikkelen. Wij zorgen in het bijzonder ervoor dat onze activiteiten het mensenrecht op drinkwater en sanitaire voorzieningen te eerbiedigen. In sommige landen bieden wij gratis toegang tot drinkwater aan de gemeenschappen die in de buurt van onze vestigingen leven.

Wij respecteren en zijn voorstander van een evenwichtige regelgeving voor waterwinning. Dit omvat het vaststellen van rechtvaardige regels met betrekking tot de hoeveelheden die alle watergebruikers zouden moeten betalen om op de lange termijn te zorgen voor een duurzaam beheer van de stroomgebieden.

Onze activiteiten zijn bedoeld om te voorzien in de groeiende vraag van consumenten die willen kunnen kiezen voor gebotteld water om zich elke dag op een gezonde manier te hydrateren. Gebotteld water vormt geen concurrentie voor kraantjeswater als een belangrijke bron van drinkwater. In geval van een natuurramp of onbeschikbaarheid van bronwater en distributiesystemen kan het echter een belangrijke rol spelen. De milieuprestatie ervan is ook beter dan die van andere soorten verpakte dranken.

Wij zullen op een verantwoorde wijze gebotteld water blijven aanbieden via producten in recycleerbare verpakkingen en door gebruik te maken van duurzaam verkregen water.

Hoeveel betaalt Nestlé om water te winnen? Is dat genoeg?

Wij houden ons altijd aan de regelgeving inzake de watertarieven die verschillen van land tot land. Wij zijn voorstander van rechtvaardige regels met betrekking tot de bedragen die de watergebruikers zouden moeten betalen om, op de lange termijn, te zorgen voor een duurzaam beheer van de stroomgebieden.

Waarom blijft Nestlé water bottelen in Californië, een staat die wordt getroffen door droogte, terwijl Nestlé geconfronteerd wordt met veel verzet daartegen?

Hoewel de neerslag onlangs is toegenomen in heel Californië moet verantwoord en duurzaam gebruik van water op de lange termijn een prioriteit blijven voor alle watergebruikers, met inbegrip van ons bedrijf. Onze activiteiten maken slechts gebruik van een klein aandeel van het water dat elk jaar wordt gebruikt in Californië; dus nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten zo efficiënt mogelijk blijven. We blijven onze verbintenissen ten aanzien van de gemeenschappen en lokale overheden voortzetten en staan open voor de dialoog over het behoud van de watervoorraden voor alle gebruikers.

Heeft Nestlé het publiek misleid met betrekking tot jullie plannen om jullie waterwinningen in Michigan, in de Verenigde Staten, te verhogen?

Helemaal niet. Nestlé heeft zich ertoe verbonden om transparant te zijn over onze activiteiten in Michigan door met name een permanente dialoog aan te gaan met de verschillende belanghebbenden over onze vergunningsaanvraag. Alvorens ons verzoek aan de staat van Michigan voor te leggen in juli 2016 hebben we besprekingen aangevat met de lokale belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de toegestane hoeveelheden worden verhoogd. Sindsdien zijn we doorgegaan met presentaties te geven en rechtstreekse gesprekken te voeren. In januari en februari van dit jaar hebben we het initiatief genomen om het publiek uit te nodigen op drie opendeurdagen. Op deze evenementen waren medewerkers van Ice Mountain evenals lokale milieu-experts, die al jaren in Michigan werken, aanwezig om problemen te bespreken en vragen over onze vergunningsaanvraag te beantwoorden.

Wat bewijst dat gebotteld water de beste milieuprestatie heeft van alle verpakte dranken?

Gebotteld water realiseert een betere milieuprestatie dankzij twee factoren. Ten eerste gebruikt Nestlé Waters slechts 2,5 liter water voor één liter product. Dit is niets in vergelijking met de 300 liter water die nodig is om een liter bier te produceren. Ten tweede komt de koolstofvoetafdruk van gebotteld water overeen met de helft van die van koolzuurhoudende dranken en is drie keer lager dan die van bier en sap. In beide gevallen zijn de verschillen te wijten aan de gebruikte grondstoffen.

Wat doet Nestlé om jullie milieuprestaties te verbeteren?

We nemen een aantal maatregelen om onze prestaties te verbeteren. In onze eigen activiteiten passen wij het principe "ontworpen om gerecycleerd te worden" toe wanneer we een nieuwe verpakking ontwikkelen. We voeren systematisch levenscyclusanalyses uit om te bepalen hoe we de milieuprestaties van onze producten kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, in de afgelopen vijf jaar hebben we het gewicht van de verpakkingen van ons water in flessen met 10% verminderd. Bovendien hebben Danone en Nestlé Waters hun krachten gebundeld om Origin Materials op te richten, een startup gevestigd in Sacramento in Californië, om een plastic PET-fles van biobased materialen te ontwikkelen en lanceren op commerciële schaal. Het gebruik van biomassa, zoals gebruikt karton en zaagsel is een belangrijke innovatie en de Alliantie wil het toegankelijk maken voor de hele voedingssector.

In 2016 heeft Nestlé Waters geïnvesteerd in innovatieve fabrieken, zoals onze vestiging in Buxton (Verenigd Koninkrijk), waar 100% van de gebruikte energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, onze eerste agrarische biogasinstallatie in Henniez (Zwitserland), energiebesparingen van eerste kwaliteit voor Nestlé Vera in onze vestiging van Castrocielo (Italië), de installatie van zonnepanelen (Port Qasim, Pakistan), moderne waterzuiveringsinstallaties (Nigeria) evenals innovatieve behandelingstechnologieën bij Nestlé pure Life (Thailand). Wij werken met anderen samen om de milieu-uitdagingen voor onze sector aan te pakken.

Put Nestlé waterbottelingsactiviteiten de watervoorraden uit?

Neen. Wij verbinden ons ertoe om ervoor te zorgen dat onze activiteiten de watervoorraden niet uitputten waar wij actief zijn en wij werken aan de manier waarop wij de beschikbaarheid van water voor de lokale gemeenschappen over de hele wereld kunnen verbeteren.

Steunt Nestlé het mensenrecht op water?

Ja, toegang tot water is een fundamenteel mensenrecht. Iedereen heeft het recht om over voldoende drinkwater te beschikken om in zijn behoeften aan hydratatie en basishygiëne te voorzien. Wij hebben de erkenning en de eerbiediging van het mensenrecht op water uitdrukkelijk opgenomen in onze Guidelines on Respecting the Human Rights to Water and Sanitation.

Biedt Nestlé toegang tot drinkwater?

Ja. Alle lokalen van Nestlé bieden de werknemers toegang tot gezond water en sanitaire voorzieningen. Wat wij in sommige gevallen ook bieden aan de gemeenschappen in de buurt van onze vestigingen. Wij leveren ook flessen water tijdens reddingsoperaties na natuurrampen, wanneer de openbare watervoorzieningen tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Wat doen jullie om te reageren op de bezorgdheid van de lokale gemeenschappen over jullie activiteiten?

In 2013 heeft Nestlé Waters het Community Relations Program (CRP) gelanceerd. Het is bedoeld om te reageren op de zorgen en verwachtingen van de gemeenschappen, en om gezamenlijke economische, sociale en milieu-initiatieven te ontwikkelen. In 2016 bestond het programma in 80 van onze vestigingen.

Waarom is gebotteld water duurder dan kraantjeswater?

Gebotteld water is anders dan kraantjeswater. Het eerste is een verpakte drank terwijl het tweede een openbare dienst is. De prijs van gebotteld water ligt dichter bij die van andere verpakte dranken, omdat het dezelfde kosten met zich meebrengt: vergunningen, grondstoffen, analyses en controles, verpakking, de beschikking over een doeltreffend bottelingsprocedé en alle logistieke kosten.

Waarom is Nestlé gekant tegen verboden en belastingen op gebotteld water?

Wij zijn van mening dat de consument zou moeten kunnen blijven kiezen uit een verscheidenheid van verpakte dranken, waaronder gebotteld water, die het mogelijk maken om zich op een gemakkelijke en gezonde manier te hydrateren. Wij zien niet in waarom gebotteld water met de vinger zou moeten worden gewezen en bestraft terwijl het, in vergelijking met andere producten in zijn categorie, een van de beste milieuprestaties biedt en een calorievrije hydratatiekeuze vormt voor de consument.