Sort by
Sort by

Nestlé investeert bijna 3 miljard euro in de strijd tegen de klimaatverandering

Net Zero
Back to Press releases

De wereldleider op het gebied van voeding, gezondheid en welzijn voert zijn inspanningen op om tegen 2050 een netto CO2-uitstoot van nul te bereiken, met een focus op regeneratieve landbouw en hernieuwbare elektriciteit

Brussel, 3 december 2020 - Als ondertekenaar van de VN-verbintenis 'Business Ambition for 1.5°C' is Nestlé een van de eerste bedrijven die zijn gedetailleerd plan en tijdschema eerder dan verwacht onthult. Het bedrijf onderneemt stappen om zijn uitstoot tegen 2030 te halveren en een netto nul uitstoot te bereiken tegen 2050 - ook al blijft het bedrijf groeien. 

De acties zijn gericht op steun aan de landbouwers en leveranciers om regeneratieve landbouw te bevorderen, het planten van honderden miljoenen bomen in de komende 10 jaar en het volledig omschakelen van het bedrijf naar 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2025. Bovendien blijft Nestlé het aantal merken dat CO2-neutraal is, verhogen.

Om dit te bereiken, geeft Nestlé zichzelf de middelen om zijn ambities te verwezenlijken en investeert het bedrijf een totaal van 3,2 miljard Zwitserse Frank (2,95 miljard euro) in de komende vijf jaren om zijn werk te versnellen, waaronder 1,2 miljard Zwitserse Frank (1,1 miljard euro) om regeneratieve landbouw te stimuleren in de hele toeleveringsketen van het bedrijf. Deze investeringen zullen voornamelijk gefinancierd worden door operationele en structurele rendementen om zo te voorkomen dat dit initiatief impact heeft op de inkomsten.

“De strijd tegen de klimaatverandering kan niet wachten, en wij ook niet. Het is noodzakelijk voor het succes van ons bedrijf op de lange termijn”, zei Mark Schneider, gedelegeerd bestuurder van Nestlé. “We hebben een unieke kans om de klimaatverandering te bestrijden omdat we in bijna elk land ter wereld actief zijn en we de omvang, de schaal en de reikwijdte hebben om een verschil te maken. We zullen samenwerken met de landbouwers, industriële partners, overheden, niet-gouvernementele organisaties en onze consumenten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen”.

Ook hier is de race naar nul al begonnen. Michel Mersch, CEO van Nestlé België en Luxemburg: “Elke Nestlé-entiteit heeft een rol te spelen in het leveren van een bijdrage aan de ambitie van de Groep, en bij Nestlé België en Luxemburg zijn we op de goede weg. We hebben de uitstoot in ons hoofdkantoor en in ons wagenpark al drastisch verminderd. Onze primaire en secundaire verpakkingen ondergaan een grote transformatie en ons assortiment plantaardige producten blijft groeien en bloeien in nieuwe productcategorieën. Maar het is vooral de verandering van cultuur binnen het bedrijf die deze noodzakelijke evolutie zal versnellen en daarvoor kunnen we rekenen op het enthousiasme van onze 750 medewerkers.”

Het plan van Nestlé om koolstofneutraliteit te bereiken heeft betrekking op drie belangrijke gebieden: 
1. Het bedrijf werkt al met meer dan 500 000 landbouwers en 150 000 leveranciers samen om hen te helpen bij het toepassen van regeneratieve landbouwpraktijken. Dergelijke praktijken verbeteren de gezondheid van de bodem, en zorgen voor het behoud en herstel van diverse ecosystemen. In ruil daarvoor biedt Nestlé aan om de landbouwers te belonen door hun producten tegen een hogere prijs en in grotere hoeveelheden te kopen, maar ook door bij te dragen aan de noodzakelijke kapitaaluitgaven. Nestlé is van plan om tegen 2030 meer dan 14 miljoen ton ingrediënten te betrekken uit de regeneratieve landbouw en zo de vraag naar dit soort producten te stimuleren.

Nestlé intensiveert ook zijn herbebossingsprogramma met als doel de komende 10 jaar 20 miljoen bomen per jaar te planten in de regio’s waar het bedrijf zijn ingrediënten betrekt. Meer bomen betekenen meer schaduw voor de gewassen, meer koolstof uit de atmosfeer, een hogere opbrengst, een betere biodiversiteit en een betere bodemgezondheid. De belangrijkste toeleveringsketens voor de belangrijkste grondstoffen van het bedrijf, zoals palmolie en sojabonen, zullen tegen 2022 niet meer gekoppeld zijn aan ontbossing. Door dergelijke inspanningen bouwt Nestlé aan duurzamere partnerschappen en biedt het de landbouwgemeenschappen een hoger en zekerder inkomen. 

Magdi Batato, algemeen directeur en operationeel hoofd, zei: « "Met bijna twee derde van onze uitstoot die afkomstig is van de landbouw, is het duidelijk dat de regeneratieve landbouw en herbebossing centraal staan in onze inspanningen om de doelstelling van netto nul uitstoot te bereiken. Deze inspanningen zullen de uitstoot verminderen en de biodiversiteit op grote schaal verbeteren. We zullen ook doorgaan met het elimineren van de uitstoot van onze activiteiten en het aanbrengen van verbeteringen binnen ons productportfolio. Dat vergt veel werk, maar we zijn vastbesloten om onze verbintenissen na te komen”.

2. In zijn 800 vestigingen in de 187 landen waar het zijn operationele activiteiten uitoefent, is Nestlé van plan zijn overgang naar 100% hernieuwbare elektriciteit in de komende vijf jaar te voltooien. Het bedrijf vervangt zijn wagenpark door opties met een lagere uitstoot, en vermindert en compenseert het aantal zakenreizen tegen 2022. Nestlé neemt ook maatregelen om water te besparen en te regenereren, en voedselverspilling te bestrijden.

Voor België en Luxemburg:

 • De activiteiten op de hoofdzetel in Brussel zijn op weg om koolstofneutraal te worden, met name door een drastische vermindering van het energieverbruik en een omschakeling naar 100% groene elektriciteit. Deze besparingen zullen worden geherinvesteerd om de niet-comprimeerbare koolstofimpact van het bedrijf verder te compenseren.
 • Op het hoofdkantoor wordt al het afval gesorteerd en teruggewonnen en sinds september van dit jaar is de kantine al in bedrijf zonder afval. Alle vestigingen in België: het hoofdkantoor, de Nespresso Boutiques en de fabriek van Etalle zijn 100% vrij van wegwerpplastic.
 • Sinds 2018 kunnen de medewerkers van Nestlé twee dagen per week op afstand werken. Een optie die slechts zelden werd gebruikt. Op basis van de lessen die uit de covidcrisis zijn getrokken, zal Nestlé deze mogelijkheid uitbreiden tot 2,5 dag per week. Dankzij deze maatregel zal 37% van de uitstoot van bedrijfsauto's worden vermeden, en nog veel meer als ook de persoonlijke auto’s in aanmerking worden genomen.
 • Met betrekking tot deze bedrijfswagens ondersteunt Nestlé de ambitie om het wagenpark te migreren naar 100% nul uitstoot voor alle nieuwe aankopen vanaf 2025, d.w.z. bedrijfswagens die op elektriciteit of groene waterstof rijden. Vanaf volgend jaar zal Nestlé, naast de elektrische en hybride auto's die al in het wagenpark aanwezig zijn, een model op waterstof toevoegen.
 • Voor verplaatsingen naar het buitenland, en met name naar het hoofdkantoor van Nestlé in Zwitserland, geldt vanaf 2021 een strikt treinreisbeleid.

3. Binnen zijn productportfolio breidt Nestlé zijn assortiment plantaardige voedingsmiddelen en dranken voortdurend uit en herformuleert het zijn producten om ze milieuvriendelijker te maken. Het bedrijf verhoogt het aantal merken dat koolstofneutraal wordt, waardoor de consument de kans krijgt om bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het Garden Gourmet-assortiment van plantaardige voedingsmiddelen zal tegen 2022 koolstofneutraal worden. Deze toezegging is een aanvulling op de toezeggingen die twee maanden geleden zijn gedaan door Nespresso, San Pellegrino, Perrier en Acqua Panna om tegen 2022 CO2-neutraal te zijn. Voor de andere merken in de categorie Nestlé Waters zal dezelfde doelstelling tegen 2025 worden bereikt.

In België en Luxemburg

 • Het aanbod van 100% plantaardige voedingsmiddelen en dranken wordt voortdurend uitgebreid over verschillende productcategorieën. Naast het toonaangevende vegetarische en veganistische merk Garden Gourmet, dat een 30-tal producten telt, is onlangs een assortiment van 100% plantaardige en biologische maaltijden en zuivelproducten voor baby’s gelanceerd onder het merk NaturNes, evenals oplosbare caffè latte op plantaardige basis Nescafé Gold Vegan Macchiato.
 • Nestlé heeft ook grote stappen gezet op verpakkingsgebied:
  • Valvert is het eerste Belgische watermerk - en het eerste in Europa voor Nestlé - dat een 100% gerecycleerde plastic fles (rPET) aanbiedt. De flessen zijn ook 100% recycleerbaar. De overstap naar rPET, nu voor het hele merkassortiment, heeft de impact van het merk op het milieu met bijna 200% verminderd.
  • Nespresso is de eerste fabrikant die zijn capsules van 80% gerecycleerd aluminium aanbiedt. Het bedrijf werkt eraan om ervoor te zorgen dat al zijn capsules op deze manier worden geproduceerd tegen het einde van 2021. Bovendien zal elk kopje Nespresso Professional-koffie (horeca en bedrijven) dat in België of Luxemburg wordt geconsumeerd tegen eind 2020 koolstofneutraal zijn.
   • De Nesquik All Natural (kant-en-klare) drank is het eerste product op de markt met een Tetra-verpakking, een papieren rietje en een papieren sleeve, die allemaal recycleerbaar zijn.
  • De YES ! noten- en fruitrepen zijn verpakt in een recycleerbare en duurzaam ingekochte papieren verpakking die is gecertificeerd door de Forest Stewardship Council (FSC) en het Program for the Endorsement of Forest Certification, een primeur in de snoepgoedsector. 

De uitstootreductiedoelstellingen van Nestlé zijn door het initiatief Science-Based Targets goedgekeurd omdat ze de vereiste niveaus bereiken om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. Het initiatief Science-Based Targets is een samenwerking van verschillende non-profit organisaties en dient als internationale maatstaf voor de beoordeling van verplichtingen om netto nul uitstoot te bereiken. Nestlé zal jaarlijks een update geven om transparant te zijn over de geboekte vooruitgang.

Voor de gedetailleerde mondiale roadmap kunt u terecht op http://nes.tl/netzero.
Om de Belgische acties te zien, gaat u naar https://www.nestle.be/nl/nestl%C3%A9-en-de-maatschappij/onze-impactgebieden-en-engagementen/voor-de-planeet/onze-weg-naar

 

Contactpersoon media (Nestlé Belgilux)

Florence Maniquet
+32 (0)2 529.56.78
[email protected]