Sort by
Sort by

Nestlé lanceert het NESCAFÉ Plan 2030 om regeneratieve landbouw te stimuleren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het levensonderhoud van boeren te verbeteren

Plan NESCAFÉ 2030
Back to Press releases

NESCAFÉ, Nestlé's grootste koffiemerk en een van 's werelds favoriete koffies, heeft vandaag zijn uitgebreide plan uiteengezet om de koffieteelt duurzamer te helpen maken: het NESCAFÉ Plan 2030. Het merk werkt samen met koffieboeren om hen te helpen bij de overgang naar regeneratieve landbouw en versnelt zijn tienjarig werk in het kader van het NESCAFÉ Plan.

Het merk zal tot 2030 meer dan een miljard Zwitserse frank investeren in het NESCAFÉ Plan 2030. Deze investering bouwt voort op het bestaande NESCAFÉ Plan terwijl het merk zijn duurzaamheidswerk uitbreidt. Ze wordt ondersteund door Nestlé's financiering van regeneratieve landbouw naar aanleiding van de verbintenis van de groep om de overgang naar een regeneratief voedselsysteem te versnellen en de ambitie om een nettonuluitstoot van broeikasgassen te bereiken.

« De klimaatverandering zet koffieproducerende gebieden onder druk », zei David Rennie, Head of Nestlé Coffee Brands. « Voortbouwend op 10 jaar ervaring met het NESCAFÉ Plan versnellen we ons werk om de klimaatverandering aan te pakken en de sociale en economische uitdagingen in de NESCAFÉ-waardeketens aan te gaan. »

Door de stijgende temperaturen zal het areaal dat geschikt is voor de koffieteelt tegen 2050 met 50% afnemen. Tegelijkertijd zijn ongeveer 125 miljoen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van koffie en leeft naar schatting 80% van de koffieproducerende gezinnen op of onder de armoedegrens . Er zijn maatregelen nodig om de duurzaamheid van koffie op lange termijn te waarborgen.

« Als 's werelds grootste koffiemerk wil NESCAFÉ een echte impact hebben op de koffieteelt wereldwijd,’ verklaarde Philipp Navratil, Head of Nestlé’s Coffee Strategic Business Unit. ‘We willen net zo graag dat koffieboeren gedijen als dat koffie een positieve impact heeft op het milieu. Onze acties kunnen de hele koffie-industrie helpen veranderen. »

De overgang van boeren naar regeneratieve koffieteelt ondersteunen

Regeneratieve landbouw is een benadering van landbouw die gericht is op het verbeteren van de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem evenals op het beschermen van de watervoorraden en de biodiversiteit. Een gezondere bodem is beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering en kan de opbrengst verhogen, wat het levensonderhoud van de boeren ten goede komt. NESCAFÉ zal de boeren opleiding, technische bijstand en hoogproductieve koffieplantjes bieden om hen te helpen over te schakelen op regeneratieve koffieteeltpraktijken. Hier zijn enkele voorbeelden van regeneratieve landbouwpraktijken.

 • Het verbouwen van bodembedekkers helpt de bodem te beschermen. Het helpt ook om biomassa aan de bodem toe te voegen, waardoor het organisch materiaal in de bodem en dus ook de koolstofopslag in de bodem kan toenemen.
 • Het gebruik van organische meststoffen draagt bij tot de vruchtbaarheid van de bodem, wat essentieel is voor een goede bodemgezondheid.
 • Meer gebruik maken van agrobosbouw en de teelt van tussengewassen draagt bij tot het behoud van de biodiversiteit.
 • Bestaande koffiebomen snoeien of vervangen door ziekte- en klimaatbestendige variëteiten helpt de koffiepercelen te verjongen en de opbrengsten voor de boeren te verhogen.

Focus op de gebieden waar NESCAFÉ 90% van zijn koffie inkoopt

NESCAFÉ zal samenwerken met koffieboeren om de doeltreffendheid van verschillende regeneratieve landbouwpraktijken te testen, ervan te leren en ze te beoordelen. Dit zal gebeuren met een focus op zeven belangrijke gebieden waar het merk 90% van zijn koffie inkoopt: Brazilië, Vietnam, Mexico, Colombia, Ivoorkust, Indonesië en Honduras.

NESCAFÉ streeft naar:

Een financiële steunregeling in Mexico, Ivoorkust en Indonesië om de overgang naar regeneratieve landbouw te versnellen.

NESCAFÉ wil de boeren ondersteunen die de risico's en kosten op zich nemen die gepaard gaan met de overgang naar regeneratieve landbouw. Het zal programma's aanbieden die boeren moeten helpen hun inkomen als gevolg van die overgang te verbeteren. In Mexico, Ivoorkust en Indonesië zal NESCAFÉ een financiële steunregeling opzetten om boeren te helpen de overgang naar regeneratieve landbouw te versnellen. Via deze regeling zal NESCAFÉ samen met de koffieboeren de beste aanpak in elk land testen en ervan leren. Deze regeling zou maatregelen kunnen omvatten zoals:

 • voorwaardelijke geldelijke stimulansen voor de invoering van regeneratieve landbouwpraktijken
 • inkomensbescherming door middel van weersverzekeringen
 • een betere toegang tot kredietlijnen voor de boeren

NESCAFÉ zal de vooruitgang volgen en de resultaten beoordelen van zijn programma's met koffieboeren via zijn partnerschap voor monitoring en evaluatie met de Rainforest Alliance. Zijn inspanningen zullen worden aangevuld met nieuwe en op expertise gerichte partnerschappen, zoals die met Sustainable Food Lab voor onderwerpen die verband houden met de beoordeling van het inkomen van koffieboeren, de strategie en het volgen van de vooruitgang.

De uitstoot van broeikasgassen verminderen, ook door meer koolstof in de bodem vast te leggen en op te slaan

Regeneratieve landbouw draagt ook bij tot het onttrekken van koolstofdioxide aan de atmosfeer en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom is regeneratieve landbouw een belangrijk onderdeel van Nestlé's Zero Net-routekaart. NESCAFÉ wil bijdragen om Nestlé’s Zero Net-verbintenis de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren en een nettonuluitstoot van broeikasgassen te bereiken tegen 2050. Het zal samenwerken met boeren, leveranciers en partners om landbouwgronden te helpen beschermen, de biodiversiteit te vergroten en ontbossing te helpen voorkomen. Het merk wil boeren helpen meer dan 20 miljoen bomen te planten op of nabij hun koffieplantages.

"Met een gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking van bijna twee koppen koffie per dag, zijn de Belgen niet alleen grote liefhebbers van diepe L, maar ook consumenten die de kwaliteit en duurzaamheid van hun koffie belangrijk vinden. Dankzij het Nescafé 2030 Plan, dat ook tot doel heeft de koffieteelt te beschermen tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde, kunnen we hen een uitzonderlijke en verantwoorde koffie-ervaring blijven aanbieden en tegelijk onze boeren en hun families helpen om te gedijen", zegt Patrice Grèze, Business Executive Officer Coffee Benelux.

Vooruitgaan door voort te bouwen op een sterke basis

De aankondiging van vandaag bouwt voort op NESCAFÉ's inspanningen voor duurzaamheid in de koffieproductie. Sinds 2010 heeft het merk geïnvesteerd in duurzaamheid via het NESCAFÉ Plan en aanzienlijke vooruitgang geboekt:

 • Verantwoordelijk ingekochte koffie: 82% van de koffie van NESCAFÉ was in 2021 op verantwoorde wijze ingekocht
 • Koffieplantjes: 250 miljoen nieuwe koffieplantjes uitgedeeld aan boeren sinds 2010
 • Monitoring en evaluatie: effectbeoordeling in samenwerking met de Rainforest Alliance in 14 landen
 • Uitstoot van broeikasgassen: 46% minder uitstoot van broeikasgassen in onze fabrieken voor oploskoffie (2020 vs. 2010, per ton product)
 • Waterverbruik: 53% minder wateronttrekking in onze fabrieken voor oploskoffie (2020 vs. 2010, per ton product)

1Inter-American Development Bank
2Fairtrade Foundation
3TechnoServe

 

Contact :

Medias
Florence Maniquet
Tel. : +32 2 529 52 52