Nestlé creëert markt voor gerecycleerd plastic geschikt voor de verpakking van voedsel en lanceert een fonds om verpakkingsinnovatie te stimuleren

Back to Press releases
Vevey,

Nestlé heeft vandaag aangekondigd dat het tot CHF 2 miljard zal investeren om de overgang van nieuwe kunststoffen naar gerecycleerde kunststoffen geschikt voor de verpakking van voedsel te leiden en om de ontwikkeling van innovatieve duurzame verpakkingsoplossingen te versnellen.

Voortbouwend op haar verbintenis van 2018 om tegen 2025 100% van haar verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar te maken, zal Nestlé in dezelfde periode het gebruik van nieuwe kunststoffen met een derde verminderen, en tegelijkertijd met andere spelers samenwerken om de circulaire economie te bevorderen en werken aan het opruimen van plastic afval in oceanen, meren en rivieren.

Voedselkwaliteit en -veiligheid zijn van het grootste belang, en berusten grotendeels op de verpakking. De meeste kunststoffen zijn moeilijk te recycleren voor voedselverpakkingen, wat leidt tot een beperkt aanbod van gerecycleerde kunststoffen voor voedselgebruik. Om een markt te creëren, verbindt Nestlé zich daarom ertoe om tot 2 miljoen ton gerecycleerde kunststoffen voor voedselverpakking in te kopen en meer dan 1,5 miljard CHF uit te trekken om tussen nu en 2025 een premie voor deze materialen te betalen. Nestlé zal streven naar operationele efficiëntie om de winst van dit initiatief neutraal te houden.

Innovatie in het domein van verpakkingen, met inbegrip van nieuwe materialen, hervulsystemen of recyclageoplossingen, is een andere belangrijke uitdaging op de weg naar een toekomst zonder afval. Naast de belangrijke interne studiewerkzaamheden via haar Institute of Packaging Sciences, zal Nestlé een risicokapitaalfonds van CHF 250 miljoen opzetten om te investeren in startups die zich aan deze problematiek wijden.

Deze twee initiatieven vormen een aanvulling op de aanzienlijke, aanhoudende inspanningen van Nestlé op het gebied van onderzoek, inkoop en productie om haar verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar te maken en bij te dragen aan haar doelstelling om tegen 2050 een netto-nulemissie van broeikasgassen te bereiken. In het kader van de verpakkingsverbintenis en om de transparantie te vergroten, zal Nestlé verdere initiatieven blijven ontwikkelen en regelmatige updates geven over de vorderingen.

"Er zou geen plastic op de vuilnisbelt of bij het afval terecht mogen komen", zei Mark Schneider, CEO van Nestlé. "Gerecycleerde kunststoffen veilig maken voor voedsel is een enorme uitdaging voor onze industrie. Daarom willen we niet alleen het gebruik van kunststoffen tot een minimum beperken en afval inzamelen, maar ook de kringloop sluiten en steeds meer kunststoffen recycleerbaar maken. We nemen gedurfde stappen om een grotere markt te creëren voor gerecycleerde kunststoffen van voedingskwaliteit en om innovatie in de verpakkingssector te stimuleren. We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten bij onze actie".

"Het verheugt ons dat Nestlé een investering van CHF 2 miljard heeft gedaan om een circulaire economie voor kunststoffen te creëren en om het gebruik van nieuw plastic in haar verpakkingen met een derde te verminderen tegen 2025. Door de kunststoffen die we niet nodig hebben te elimineren, door te innoveren met modellen voor hergebruik en nieuwe materialen, en door de kunststoffen die we wel nodig hebben te laten circuleren - ook in meer uitdagende food-grade toepassingen - kunnen we een economie creëren waarin plastic nooit afval wordt. Het nakomen van de vandaag aangekondigde verbintenissen zal aanzienlijk bijdragen aan de verwezenlijking van deze visie", bevestigde Andrew Morlet, CEO van de Ellen MacArthur Foundation.