Sort by
Sort by

Nestlé mikt op 100% recycleerbare of herbruikbare verpakking tegen 2025

Back to Press releases
Vevey,

Nestlé kondigde vandaag haar ambitie aan om tegen 2025 100% van haar verpakking recycleerbaar of herbruikbaar te maken. Haar visie is dat haar verpakkingsmaterialen, waaronder ook plastic verpakkingen, nooit op een stortplaats of als zwerfvuil mogen eindigen. Nestlé gelooft dat er een dringende noodzaak bestaat om de impact van verpakkingen op het milieu tot een minimum te beperken.

Mark Schneider, CEO van Nestlé, drukte het als volgt uit:

Plastic afval is momenteel één van ‘s werelds grootste duurzaamheidsuitdagingen. Om dit probleem aan te pakken, is een collectieve benadering nodig. We engageren ons om betere oplossingen uit te werken die de hoeveelheid plastic verminderen en hergebruik en recyclage bevorderen. Daarbij is het onze ambitie om tegen 2025 100% van onze verpakking recycleerbaar of herbruikbaar te maken.”

Nestlé focust zich op drie kerndomeinen: het volledig bannen van het gebruik van niet-recycleerbaar plastic, het aanmoedigen van het gebruik van plastic die hogere recyclagepercentages toelaat en het bannen of veranderen van complexe combinaties van verpakkingsmaterialen.

Nestlé onderkent de behoefte voor het ontwikkelen van een circulaire economie en is dan ook vast van plan om:

  • een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van goed werkende inzamelings-, sorterings- en recyclagesystemen in alle landen waarin we actief zijn;
  • samen te werken met partners binnen de waardeketen en met sectororganisaties om verschillende verpakkingsoplossingen te verkennen om het gebruik van plastic te verminderen, recyclage gemakkelijker te maken en nieuwe methoden te ontwikkelen om het gebruik van plastic afval te kunnen bannen;
  • op onze plastic productverpakkingen etiketten met recyclage-informatie aan te brengen die onze klanten kunnen helpen om plastic op een juiste manier te sorteren;
  • een markt voor gerecycleerd plastic te promoten door het aandeel van gerecycleerd plastic in onze verpakkingen blijvend te verhogen, onder andere door tegen 2025 PET-flessen met 25% gerecycleerd materiaal te gebruiken.

Een van de belangrijkste drijfveren achter het engagement van Nestlé is voorkomen dat verpakkingsmateriaal als afval eindigt in, bijvoorbeeld zeeën, oceanen en waterwegen.

Lid van het Europees Parlement Gesine Meissner:

Nestlé’s engagement is de juiste stap op het juiste moment. Gelet op de grote uitdaging van plastic afval en vervuiling op het land en in zee hebben we nood aan een allesomvattende en globale aanpak met medewerking van de industrie, politici en consumenten. De ambitie om tegen 2025 100% recycleerbare of herbruikbare verpakkingen te gebruiken, zal helpen om het plastic afvalprobleem aan te pakken. Het streven om bij te dragen tot de ontwikkeling van infrastructuur is dan weer cruciaal omdat we absoluut globaal moeten handelen.