Sort by
Sort by

Onze weg naar netto-nul emissie tegen 2050

Notre route vers la neutralité carbone le Net Zero

Het is hoog tijd om wat te doen aan de klimaatverandering, waar wachten we nog op?

Nestlé gebruikt zijn omvang, schaal en reikwijdte om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering en zo een groot verschil te maken. We hervormen onze activiteiten en gebruiken de middelen waarover we beschikken om verandering te weeg te brengen.

Door een decennium lang actief hieraan te werken zullen we tegen 2030 onze uitstoot van broeikasgassen gehalveerd hebben en bereiken we klimaatneutraal tegen 2050.

We spelen een belangrijke rol in de aanpak van de emissie in ons bedrijf en onze productieketen. Voor onze voeding en dranken gebruiken we ingrediënten die geteeld worden volgens de regeneratieve landbouwmethode en we beschermen bossen en landschappen die bijdragen tot het absorberen van koolstof.

Onze weg naar netto-nul emissie loopt langs drie belangrijke gebieden

We werken nauw samen met landbouwers, leveranciers en gemeenschappen waar we actief zijn om onze ingrediënten te voorzien met een positieve invloed op het milieu en de sociale omgeving.

  • Samenwerken met landbouwers om gebruik te maken van praktijken die de klimaatverandering aanpakken en het levensonderhoud verbeteren
  • Onze leveranciers wereldwijd aansporen om met ons mee op weg te gaan naar klimaatneutraal
  • De komende 10 jaar elk jaar 20 miljoenen bomen planten
  • Garanderen dat onze leveranciers van de belangrijkste basisproducten volledig ontbossingsvrij zijn tegen 2022

Het behalen van klimaatneutrale emissie zal grote veranderingen met zich meebrengen in de manier waarop we onze producten vervaardigen.

  • Verplaatsing naar 100% hernieuwbare elektriciteit voor alle 800 Nestlé-locaties
  • Overschakelen van de algemene fleet van eigen of geleasede voertuigen om de emissieopties tegen 2022 te verlagen en de resterende emissies te compenseren

Door gebruik te maken van onze kennis en middelen zullen we ons portfolio hervormen met producten die ‘goed voor jou en goed voor de planeet’ zijn.

  • De impact van onze recepten verkleinen
  • De manier van meten en beheren van emissie verbeteren
  • Gebruikmaken van koolstofneutrale merken

 

Kom meer te weten over de manier waarop we actie ondernemen in België

Nestlé Net Zero Roadmap