Sort by
Sort by

Wat is het standpunt van Nestlé over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)?

Bijgewerkt in januari 2024


Wat betekent ggo? 

Genetisch gemodificeerd organisme. In de voedselproductie selecteren wetenschappers ggo's met wenselijke eigenschappen, zoals een grotere weerstand tegen insecten, onkruid en ziekten, en introduceren ze in planten om de opbrengsten te verbeteren. De meest voorkomende genetisch gemodificeerde gewassen zijn maïs, soja, koolzaad en suikerbieten. 

Zijn genetisch gemodificeerde gewassen en ingrediënten veilig? 

Regelgevende instanties over de hele wereld, waaronder de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), hebben geconcludeerd dat de toegestane genetisch gemodificeerde gewassen en daarvan afgeleide voedselingrediënten veilig zijn voor menselijke consumptie. 

Bij Nestlé is de veiligheid van de consument onze prioriteit en wij steunen het gebruik van innovatieve technologieën op voorwaarde dat ze veilig zijn voor de gezondheid van mens en dier. 

Gebruiken we genetisch gemodificeerde ingrediënten in Nestlé-producten? 

Soms wel. Wij steunen het verantwoorde gebruik van elke innovatieve en veilige technologie. Wij beslissen op lokaal niveau of we ingrediënten gebruiken die afgeleid zijn van ggo’s, naargelang de verwachtingen van de consument en de lokale regelgeving. 

Wij geloven dat ‘ggo-ingrediënten’ een belangrijke rol kunnen spelen bij het verhogen van de voedselproductie. 

Bevatten de Nestlé-producten in Europa ggo's? 

In antwoord op de voorkeuren van de Europese consument zijn de ingrediënten die we gebruiken in voedingsproducten die in Europa worden verkocht niet genetisch gemodificeerd. Er bestaat al een systeem voor traceerbaarheid en kwaliteitscontrole. Dat wordt Identity Preservation (IP, identiteitsbehoud) genoemd en garandeert dat de specifieke kenmerken van ingrediënten - conventionele status, niet-ggo-ingrediënt en oorsprong - worden bijgehouden en bewaard in de hele toeleveringsketen. De ingrediënten die Nestlé gebruikt in zijn voedingsproducten die in Europa worden verkocht, zijn gecertificeerd als niet genetisch gemodificeerd volgens het IP-systeem. 

Teelt Nestlé genetisch gemodificeerde gewassen? 

Nee, Nestlé teelt geen genetisch gemodificeerde gewassen. 

Steunen wij het recht van consumenten om te weten wat er in hun voedingsmiddelen zit? 

Absoluut. Wij staan volledig achter het recht van mensen om te weten wat er in hun voedingsmiddelen zit. Wij zetten ons in om wereldwijd informatie te verstrekken over het gebruik van ingrediënten die afgeleid zijn van ggo’s in Nestlé-producten. 

Zijn we voorstander van een regelgeving over de etikettering of openbaarmaking van ggo's? 

Nestlé staat volledig achter de openbaarmaking van ingrediënten die afgeleid zijn van ggo’s om de transparantie van verpakte voedingsmiddelen te bevorderen. Wij zijn ook voorstander van de openbaarmaking van de aanwezigheid van ggo's of ingrediënten die afgeleid zijn van ggo’s in niet-verpakte voedingsmiddelen en in restaurants. Al naargelang de lokale regelgeving en culturele verschillen kan de openbaarmaking plaatsvinden in de vorm van informatie op de website van een bedrijf of van een sector, of op de verpakking. 

Gebruiken we ‘ggo-vrij’-claims op de etiketten van Nestlé-producten die geen ingrediënten bevatten die afgeleid zijn van ggo’s? 

Ja, we baseren ons op de regelgeving, de certificeringsinstanties en een interne richtlijn die we hebben ontwikkeld voor landen waar de regelgeving of de certificeringsinstanties ontbreken. Wanneer onze interne richtlijn wordt gebruikt, moeten de markten ze openbaar maken, zodat consumenten een duidelijke definitie hebben van wat ‘ggo-vrij’ betekent.