Sort by
Sort by

Wat doet Nestlé om het zoutgehalte van zijn producten te verlagen?

Bijgewerkt in januari 2024


We zijn een nieuwe verbintenis aangegaan om het natriumgehalte in onze dagelijkse consumptieproducten te verminderen tegen 2025 en 2030. 

In het kader van ons lidmaatschap van de International Food & Beverage Alliance hebben we ons ertoe verbonden om het zoutgehalte van onze producten verder te verlagen. 

Deze verbintenis stelt maximale zoutlimieten vast voor verschillende productcategorieën, van noedels tot snacks en sauzen. De eerste verlagingen zijn gepland voor eind 2025 en een tweede reeks verdere verlagingen voor 2030. 

We willen individuen en gezinnen helpen om te voldoen aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de consumptie van zout, namelijk minder dan 5 g per dag voor gezonde volwassenen. 

In de Verenigde Staten hebben we er ons bijvoorbeeld bij de overheid toe verbonden om doelstellingen inzake zout voor alle voedingsmiddelenbedrijven te ondersteunen, een initiatief dat is toegejuicht door de American Heart Association (AHA). 

Tussen 2005 en 2011 hebben we het zout dat we in onze recepten gebruiken met 12.500 ton verminderd. Vervolgens hebben we ons ertoe verbonden om het natriumgehalte tussen 2013 en 2016 met 10% te verlagen, waarbij we ons hebben gericht op onze meest veeleisende producten. 

Eind 2016 hadden we het natriumgehalte van onze voedingsmiddelen en dranken met 10,5% (2.700 ton) verlaagd. 

We streven ernaar om het zout in onze voedingsmiddelen zodanig te verminderen dat mensen niet de behoefte voelen om zelf zout toe te voegen of te kiezen voor zoutere alternatieven.  

Lees meer over het beleid voor natrium van Nestlé (zout)