Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

Vacatures

Wil je reageren op onze vacatures die open staan voor externe werving? Klik hier om je te registreren, laad je CV op en raadpleeg al onze openstaande functies.

Voor onze Preferred Partners : klik hier om ons jouw kandidaten voor te stellen.

Bericht aan rekruteringsbureaus

Nestlé aanvaardt alleen individuele spontane kandidaturen. Rekruteringbureaus en interimagentschappen worden dus niet geacht kandidaten voor te stellen voor vacatures die op deze site worden gepubliceerd. Deze dienen voorafgaand contact op te nemen met de verantwoordelijke van de afdeling « rekrutering » (Human Resources divisie van Nestlé), met als doel voorafgaand schriftelijke toestemming te verkrijgen om Nestlé een kandidaat voor te stellen.

Bij afwezigheid van zo een voorafgaande schriftelijke toestemming, zal elke actie ondernomen door een rekruteringbureau of interimagentschap beschouwd worden als zijnde gerealiseerd zonder toestemming of contractueel akkoord van Nestlé.

Nestlé zal derhalve geen vergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke acties of voor het voorstellen van een kandidatuur in het kader van werkaanbiedingen vermeld op deze site.