Sort by
Sort by

Voor de planeet

 

Zorg dragen voor de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomstige generaties.

Ons doel is om tegen 2030 nul impact te bereiken bij de uitoefening van onze activiteiten

Als 's werelds grootste voedings- en drankbedrijf kan Nestlé vormgeven aan een duurzaam verbruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. Wij zetten ons vooral in om het gebruik van water in onze activiteiten te beperken, om hernieuwbare en duurzaam beheerde hulpbronnen te gebruiken en om ons doel van nul afval te bereiken.

Ons werk is gericht op drie aspecten en wordt gedragen door de volgende verbintenissen :

Zorg voor water

 • Werken aan efficiënt en duurzaam watergebruik overal waar wij onze activiteiten ontplooien
 • Pleiten voor een efficiënt waterbeleid en -beheer
 • Het water dat wij lozen doeltreffend behandelen
 • Samenwerken met de leveranciers, vooral in de landbouwsector
 • Bewust maken van waterbehoud en de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen verbeteren in onze hele waardeketen

Strijd tegen de klimaatverandering

 • Zorgen voor een bescherming tegen de klimaatverandering
 • Transparantie en proactieve betrokkenheid op lange termijn bij het klimaatbeleid voorstaan

Milieubescherming

 • Voedselverlies en -verspilling minimaliseren
 • De milieuprestaties van onze verpakkingen verbeteren
 • De milieu-impact van onze producten meten en optimaliseren
 • Nuttige en nauwkeurige informatie verstrekken en een zinvolle en gerichte dialoog voeren over het milieu
 • Het natuurlijke kapitaal, met inbegrip van de bossen, beschermen