Sort by
Sort by

Kinderarbeid in de toevoerketen voor cacao van Nestlé

Geen enkel bedrijf dat cacao inkoopt uit Ivoorkust kan garanderen dat zij het risico op kinderarbeid binnen de keten op kleine boerderijen volledig kunnen tegengaan. Bij Nestlé is dit niet anders, maar we zijn vastbesloten om dit probleem aan te pakken.

Het gebruik van kinderarbeid is onacceptabel en gaat tegen alles in waar we voor staan. We hebben onszelf als doel gesteld om het volledig uit onze cacaoketen te verbannen en hebben daar een toegewijd actieplan voor opgesteld.

We hebben belangrijke stappen gezet met dit plan, maar we erkennen dat zolang er kinderen op cacaoboerderijen werken er altijd meer te doen is

In 2014 hebben wij, met de hulp van het International Cocoa Initiative (ICI), ons Child Labour Remediation and Monitoring System (CLMRS) opgericht in Ivoorkust. Dit uitgebreide mechanisme, dat bovenop de certificeringssystemen werkt, helpt ons en onze partners bij het identificeren van kinderen die risico lopen in elke cacaogemeenschap en bij het werken met individuele gezinnen en de gemeenschap om hen bewust te maken van het probleem, het te verhelpen en te voorkomen. Het CLMRS werd uitgerold in 69 coöperaties in meer dan 1.000 gemeenschappen en dekt ongeveer 37.100 boeren. Hierdoor hebben we meer dan 6.000 kinderen kunnen identificeren die taken verrichten die als kinderarbeid worden beschouwd (bv. hun ouders helpen bij het dragen van zware ladingen geoogste bonen). We hebben meer dan 4.680 van deze kinderen kunnen helpen en ondernemen actie om de rest ervan in het begin van dit jaar te helpen.

Onze voortdurende inspanningen om de incidentie van kinderarbeid te verminderen, omvatten ook de hulp aan kinderen in cacaotelende gemeenschappen om naar school te kunnen gaan. We hebben 42 scholen gebouwd of gerenoveerd ten behoeve van meer dan 11.000 kinderen en in 2016 hebben we een partnerschap opgezet met de Jacobs Foundation om geletterdheidstraining toe te voegen aan ons werk om kinderarbeid aan te pakken.

Het elimineren van kinderarbeid is een gedeelde verantwoordelijkheid en wij verwelkomen dialoog, betrokkenheid en collectieve actie met alle wereldwijde en lokale belanghebbenden die zich inzetten voor duurzame vooruitgang in de aanpak ervan. Ten slotte willen wij gemeenschappen aanmoedigen die hun kinderen beschermen tegen alle vormen van uitbuiting. Wij zijn ervan overtuigd dat een beter begrip en bewustzijn positieve veranderingen in de hand werken, en wij zijn vastbesloten onze rol te spelen om dit ernstige en complexe probleem in onze toevoerketen uit te roeien. .

Wat is ‘kinderarbeid’ precies?

Kinderarbeid is werk dat kinderen hun kindertijd, potentie en waardigheid ontneemt. Daarbij is het schadelijk voor hun fysieke en mentale ontwikkeling. Het is werk dat niet door kinderen gedaan zou moeten worden, omdat ze of te jong zijn, of omdat het voor hen gevaarlijk en niet geschikt is. Dit betekent niet dat kinderen geen licht, ongevaarlijk werk op familieboerderijen kunnen verrichten. Ervan uitgaande dat dit niet schadelijk is voor hun mentale en fysieke ontwikkeling, het beperkt is tot een normale werkdag en hen niet de toegang tot onderwijs ontzegt.

Waarom bestaat kinderarbeid?

Kinderarbeid is normaal gesproken het gevolg van een combinatie van een gebrek aan toegang tot onderwijs, armoede en een gebrek aan bewustzijn binnen de gemeenschap over de gevaren voor kinderen die op cacaoplantages werken.

Een realistische strategie om kinderarbeid tegen te gaan hangt niet alleen af van het verbeteren van de leefomstandigheden van gemeenschappen die cacao verbouwen. Het hangt ook af van het werken met mensen door de gehele keten om de houdingen en percepties te veranderen en van nationale en lokale autoriteiten om de toegang tot onderwijs te verbeteren.

Is er kinderarbeid in jullie toevoerketen voor cacao?

Ja, zowel ons eigen Child Labour Remediation and Monitoring System (CLMRS) als de Fair Labour Association (FLA) hebben kinderen gevonden die werken op boerderijen waar onze leveranciers cacao kopen in Ivoorkust en Ghana. De overgrote meerderheid van deze kinderen werken voor hun ouders, meestal dragen ze ladingen geoogste bonen die veel te zwaar zijn voor hen. Helaas kan geen enkel bedrijf dat cacao uit deze twee landen inkoopt, garanderen dat het risico op kinderarbeid volledig weggenomen is uit zijn toevoerketen. Nestlé is niet anders, maar wij zijn vastbesloten om het probleem aan te pakken.

Hoeveel kinderen heeft jullie CLMRS tot nu toe gevonden?

Van de 36.740 kinderen van wie we de situatie hebben onderzocht sinds het CLMRS in 2014 werd uitgerold, werden 6.065 geclassificeerd als kinderarbeiders. Tot nu toe hebben wij er 4.680 geholpen en ondernemen actie om de rest van hen begin 2017 te helpen. De overgrote meerderheid van deze kinderen werken voor hun ouders, meestal dragen ze zware ladingen geoogste bonen.

Waren deze boerderijen gecertificeerd?

Ja, ze zijn allemaal gecertificeerd, hetzij volgens de Fairtrade- of UTZ-normen. We hebben ontdekt dat traditionele audits niet erg doeltreffend zijn in het reageren op sociale kwesties zoals kinderarbeid en dat het beter is om permanent toezicht van de lokale bevolking te hebben. UTZ heeft nu zijn norm aangepast en eist nu dit type van CLMRS wanneer er een risico op kinderarbeid bestaat. Daarom verwelkomen wij dialoog, betrokkenheid en collectieve actie met alle internationale en lokale belanghebbenden die zich inzetten voor duurzame vooruitgang in de aanpak ervan.

Welk soort hulp (of 'remediëring') bieden jullie?

Elke remediëring is anders omdat de hulp die wij bieden afhangt van de specifieke situatie van het kind. Tot nu toe hebben we geïdentificeerde kinderen geholpen door hen naar school te krijgen, hen schoolkits te geven aan het begin van het schooljaar en hen te helpen om een geboorteakte te krijgen, omdat kinderen zonder deze documenten niet naar de middelbare school kunnen gaan. Wij hebben ook geprobeerd om het niveau van het huishoudelijk inkomen te verhogen door vrouwengroepen te helpen om een inkomstengenererende activiteit te starten, zoals het telen van voedselgewassen voor verkoop of een eerste fase van gewasverwerking. Daarnaast hebben we jongvolwassenen geholpen om servicegroepen te creëren die arbeidskrachten bieden om activiteiten te verrichten die gevaarlijk zijn voor kinderen. In de loop van 2017 zullen we de succespercentages van die verschillende activiteiten analyseren om onze remediëring doelgerichter te maken in de toekomst. Deze remediëringsactiviteiten zijn aanvullend op andere activiteiten van het Nestlé Cocoa Plan die de oorzaken van kinderarbeid aanpakken, zoals helpen om de opbrengst en de winstgevendheid van de boeren te verhogen, en een premie voor cacao betalen.

Hoeveel werkende kinderen heeft de FLA gevonden in boerderijen die deel uitmaken van jullie toevoerketen voor cacao in Ivoorkust?

Onafhankelijke externe controlebezoeken en beoordelingen van de FLA wijzen op een afname in het aantal gevallen van kinderarbeid dat in Ivoorkust wordt geïdentificeerd. Van september tot december 2014, in het hoogseizoen van de cacao-oogst, heeft de FLA 13 onafhankelijke externe controlebezoeken gebracht aan 13 cacaotelende gemeenschappen in dat land. Beoordelaars die 260 boerderijen in vier coöperaties in vier verschillende regio’s bezochten, vonden 25 kinderarbeiders onder de leeftijd van 15 jaar evenals 31 jonge werknemers tussen de 15 en 18 jaar die werkten in de cacaovelden. We hebben die gevallen onmiddellijk onderzocht en begonnen met remediëringspogingen. Van september 2015 tot januari 2016 werden tijdens de bezoeken van de FLA aan 303 boerderijen in 16 gemeenschappen onder zes coöperaties die aan Nestlé leveren, 6 kinderarbeiders en 6 jonge werknemers gevonden. Deze afname in de kinderarbeid van 3% naar 1% wordt publiekelijk gemeld in FLA’s onafhankelijke externe monitoring van onze toevoerketen voor cacao in Ivoorkust.

Hoe werkt het Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS) eigenlijk?

De eerste stap van het CLMRS bestaat erin om actief samen te werken met de gemeenschappen waar cacaoboeren leven. Eind 2016 had Nestlé 1.056 Community Liaison People (CLP) gerekruteerd, die als rol hebben om contacten te leggen met de lokale gezinnen om de nodige gegevens voor ons te verzamelen om het milieu zodat wij de omgeving waarin zij leven beter kunnen begrijpen en risico’s op kinderarbeid kunnen identificeren. Deze gegevens worden verzameld via specifieke sjablonen waar de CLP’s toegang toe hebben via mobiele telefoons die door Nestlé en ICI worden geleverd. Eenmaal verzameld, wordt deze informatie geconsolideerd door onze 69 Co-op Child Labour Agents, gemeenschapsleden aangesteld door landbouwcoöperaties, en gebruikt om preventie- en remediëringsmaatregelen voor kinderarbeid voor te stellen en op te volgen. Bovendien geven de Community Liaison People ook bewustmakingsessies over kinderarbeid die tot nu toe 193.424 boeren en leden van de gemeenschap hebben bereikt, en hebben ze de situatie van 36.740 kinderen onderzocht. Het CLMRS wordt geleid door een kinderarbeidsmanager bij Nestlé en op alle niveaus bijgestaan door de Zwitserse non-profit stichting International Cocoa Initiative (ICI).

Volgen andere bedrijven jullie voorbeeld in het gebruik van CLMRS?

Ja, andere bedrijven beginnen dit systeem in te voeren, vooral als gevolg van de verandering in de UTZ-norm en het wordt stilaan een integraal onderdeel van de CocoaAction-industriestrategie voor duurzame cacao. Zou de overheid dat werk niet moeten doen? Wij verwelkomen inspanningen van de overheid om nationale systemen op te zetten voor de opsporing en remediëring van kinderarbeid. Deze zijn momenteel echter niet uitgebreid genoeg, daarom zetten wij een op de toevoerketen gebaseerd systeem op. Wij zullen samenwerken met de overheidsinitiatieven, en ze aanvullen, zodra ze zich uitbreiden naar de gemeenschappen die onze cacao leveren.

Wat doet Nestlé om duurzaamheidsproblemen aan te pakken in de toevoerketen voor cacao?

Nestlé is er als één van 's werelds grootste kopers van cacao verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de cacao die het koopt duurzaam wordt geproduceerd. In 2009 lanceerden we het Nestlé Cocoa Plan, dat het leven van de boeren en hun gemeenschappen wil verbeteren, met drie activiteitenpijlers: betere landbouw, betere levens en betere cacao. Wij trainen boeren in betere landbouwpraktijken, verdelen cacaobomen met een grotere opbrengst, bevorderen gendergelijkheid, pakken het probleem van kinderarbeid aan en ontwikkelen langetermijnrelaties met groepen van boeren.

Wat is de reactie van Nestlé op de enquête van de Universiteit van Tulane die wijst op een toename van kinderen die gevaarlijk werk verrichten?

Nestlé juicht de publicatie van het onderzoek van de Universiteit van Tulane over kinderarbeid in cacaotelende gemeenschappen in Ghana en Ivoorkust toe. Wij hebben de bevindingen gebruikt ter versterking van onze inspanningen om de kinderarbeid in onze toevoerketen voor cacao te elimineren. Hoewel het rapport toont dat de industrie enige vooruitgang heeft geboekt om dit probleem aan te pakken, is het duidelijk dat het een groot probleem blijft. De onderliggende oorzaken van kinderarbeid zijn complex. De uitroeiing ervan is een gedeelde verantwoordelijkheid en alle actoren, waaronder de industrie, de ngo's, de regeringen, de lokale overheden en de gemeenschappen, moeten samenwerken om het aantal kinderen dat door deze onaanvaardbare praktijk wordt getroffen, te verminderen en uiteindelijk te elimineren.

Hoe zit het met het extremere probleem van kinderhandel en -slavernij?

Wij hanteren een nultolerantie voor mensenhandel of slavernij. Het is illegaal. Als we er bewijs van vinden, zullen we het onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten melden. Tijdens de onafhankelijke beoordelingen van de FLA in 2014 werd één geval van dwangarbeid ontdekt, waarbij een jonge werknemer uit Burkina Faso dacht dat hij 15 jaar oud was. We hebben het geval onmiddellijk opgevolgd met de boer en de betrokken coöperatie.

Hoe snel kan kinderarbeid worden geëlimineerd uit de toevoerketen voor cacao van Nestlé?

Kinderarbeid is een complex probleem en er bestaan geen snelle of gemakkelijke oplossingen. Wij zetten ons in om het te helpen uitroeien. Aangezien ons succes gebaseerd is op een breed scala van factoren en de medewerking van een groot aantal belanghebbenden, blijven we samenwerken met de overheid en onze partners om de normen te verbeteren en te zorgen voor duurzame vooruitgang, zowel in Ivoorkust als Ghana.

Zelfs als jullie het Cocoa Plan opschalen, is het merendeel van jullie cacao niet traceerbaar. Dus wat zal voorkomen dat er kinderslaven worden gebruikt om jullie chocolade te maken?

Tegen 2020 zal meer dan 50% van onze cacao worden ingekocht via het Nestlé Cocoa Plan, wat betekent dat hij ook traceerbaar zal zijn. (Momenteel voldoet 33% van onze cacaobonen aan deze eis). Wij werken samen met onze leveranciers om een specifieke Nestlé Cocoa Plan- waardeketen te ontwikkelen en hun praktijken te verbeteren door middel van het collaboratieve CocoaAction-kader. Wij zetten ons in om het gebruik van kinderarbeid in onze toevoerketen uit te roeien. Geen enkel bedrijf dat cacao uit Ivoorkust of Ghana inkoopt, kan garanderen dat het risico op kinderarbeid volledig weggenomen is uit de toevoerketen. Nestlé is niet anders, maar wij zijn vastbesloten om het probleem aan te pakken.

Waarom pleit Nestlé nog steeds niet voor 100% certificering zoals jullie concurrenten?

Certificering is een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijke inkoopactiviteiten en van het Nestlé Cocoa Plan, omdat het een groot aantal voordelen oplevert voor de boeren, het milieu en de consumenten. Deze systemen garanderen echter niet dat er geen kinderarbeid is of dat andere duurzaamheidsproblemen worden aangepakt, aangezien de onderliggende oorzaken complex zijn en collectieve maatregelen vereisen. Alle actoren, de industrie, de ngo’s, de regeringen, de lokale overheden en de gemeenschappen moeten samenwerken. Daarom implementeren wij de maatregelen in ons actieplan dat is ontworpen met de Fair Labour Association (FLA).

Wij verwachten dat het Child Labour Monitoring and Remediation System zal bijdragen aan het verbeteren en versterken van de doeltreffendheid van de interne controlesystemen van de coöperaties in samenwerking met onze certificeringspartners. Uiteindelijk is het onze prioriteit om ervoor te zorgen dat onze acties een positieve en blijvende impact hebben op het levensonderhoud van de boeren, de loonwerkers, hun gemeenschappen en landschappen.