Sort by
Sort by

Beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen

De praktische gevolgen van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen, zijn nog steeds moeilijk te beoordelen. Nestlé zal zijn activiteiten voortzetten als voorheen en nauwlettend toezien op de gang van zaken.

Waarom was Nestlé voorstander om te blijven? Zetten jullie je verbintenissen in het Verenigd Koninkrijk voort gezien het resultaat?

Wij dachten dat een stemming om bij de Europese Unie te blijven het belang van zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU zou hebben gediend. De kiezers van het Verenigd Koninkrijk hebben echter anders beslist en wij zullen onze activiteiten voortzetten als voorheen.

Waarom heeft Nestlé de prijs van sommige van zijn producten in het Verenigd Koninkrijk meteen na de Brexit verhoogd?

Wij herbekijken regelmatig onze kosten en verhogen de prijzen van onze producten alleen wanneer dat nodig blijkt. Overal waar dat mogelijk is, vangen wij kostenverschillen binnen Nestlé op en concentreren ons op de manier waarop wij onze activiteiten efficiënt kunnen uitvoeren. Helaas was het niet mogelijk om alle kostenstijgingen in het Verenigd Koninkrijk te compenseren, in het bijzonder de stijging van de prijzen van basisproducten, zoals koffie en cacao, die geïmporteerd moeten worden. De devaluatie van het Britse pond heeft een aanzienlijke invloed gehad op onze basiskosten.