Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Op het werk

Diversiteit

Bij de meeste bedrijven komt diversiteit nu pas op de agenda te staan maar bij Nestlé is het al jaren de basis van alles wat we doen. Een sterke en multiculturele diversiteit heeft ons succes en onze cultuur vormgegeven.

We werken hard om ons te integreren in elke gemeenschap waar we gevestigd zijn - en we hechten veel waarde aan de unieke inzichten die onze mensen ons bezorgen.

We zijn ervan overtuigd dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om diversiteit te promoten maar we weten ook dat we zo onze prestaties kunnen bijschaven en een voordeel ten opzichte van onze concurrentie kunnen bekomen.

Een van de aspecten waar diversiteit het grootste verschil maakt, is de diversiteit onder mannen en vrouwen. Het is voor ons een prioriteit om het beste van de talenten van zowel mannen als vrouwen te benutten.

En dat niet gewoon omdat het de beste manier van werken is, ook omdat wij er alleen in zullen slagen ons potentieel volledig te benutten als onze mensen dat ook doen. We werken dus hard aan een milieubeleid, een cultuur en een stijl van leiding geven die voor iedereen, op elk niveau, gelijke kansen bieden.

Gezondheid en fitheid van werknemers

Onze visie en waarden moeten alles wat we doen vormgeven. We zijn er sterk van overtuigd dat zij elke dag beleefd en ervaren moeten worden. Door onze mensen een gezonde voeding en sportactiviteiten aan te bieden, ondersteunen we ons principe van een "gezonde geest in een gezond lichaam" en creëren we een gezonde personeelsgroep waardoor we het verschil kunnen maken.

We hebben dan ook gezondheids- en fitheidprogramma's voor de werknemers ingevoerd die de specifieke noden en verwachtingen van de mensen weerspiegelen.

Veiligheid en gezondheid

Nestlé is opgebouwd rond zorg: voor onze consumenten, voor de gemeenschappen waartoe we behoren en vooral voor onze collega's. Veiligheid en gezondheid staan centraal in alles wat we doen, dat is duidelijk.

We sluiten geen compromissen op dat vlak. Een ongeval is er één te veel voor ons. We proberen dan nieuwe en meer inspirerende manieren te vinden om iedereen in de onderneming bij deze kwesties te betrekken en verder te bouwen op het succes dat we al geboekt hebben. Onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn al sterk verbeterd maar we streven naar nul ongevallen en daarvoor moeten we in onze denkwijze en onze praktijken het voorbeeld geven.

We hopen dat dit u een duidelijk beeld geeft van onze inzet voor onze mensen. Voor meer informatie over onze prestaties op het gebied van Diversiteit, Gezondheid & fitheid van Werknemers, Veiligheid en Gezondheid en andere human interest-onderwerpen kunt u terecht op onze pagina Creating Shared Value.