Sort by
Sort by

Lokale oplossingen stimuleren

Promouvoir les solutions locales

Wereldwijd zijn waterschaarste en seizoensgebonden overstromingen lokale wateruitdagingen die een groot probleem kunnen vormen dat de gemeenschappen zwaar treft. Daarom zijn wij bij Nestlé Waters op lokaal niveau aan de slag gegaan, bijvoorbeeld in steden aan rivieren in het Verenigd Koninkrijk en op landbouwgrond in Pakistan. Waar we maar kunnen, helpen we gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van waterbeheer aan te gaan, zoals het minimaliseren van overstromingsrisico's en het aanpakken van waterschaarste.

Om bij te dragen aan het behoud en herstel van water over de hele wereld, moeten wij projectmatig te werk gaan. Elke locatie kent zijn eigen uitdagingen, risico's, maar ook oplossingen. Daarom werken wij samen met deskundigen die beschikken over de relevante plaatselijke kennis om deze specifieke gevallen aan te pakken.

PROMOUVOIR LES SOLUTIONS LOCALES

Buxton: Overstromingen helpen voorkomen

Buxton in het VK is een beroemd Brits kuuroord, bekend om zijn natuurlijk mineraalwater. Het is ook vatbaar voor overstromingen, vooral als gevolg van het weer en de natuurlijke geografie van het gebied. De stad wordt omringd door steile heuvels met beekjes die kunnen overstromen tijdens intense en langdurige regenperiodes. Het landschap en het gebrek aan gebieden waar water kan worden verzameld of kan worden geabsorbeerd, betekenen dat snelstromend water rechtstreeks naar de rivier stroomt. Het resultaat is vaak dat de oevers in het centrum van de stad breken, wat gevolgen heeft voor het leven van iedereen die in het gebied woont en werkt.

Om dit probleem te helpen oplossen, hebben we samen met lokale belanghebbenden praktische, natuurlijke interventies bedacht om verdere overstromingen te helpen voorkomen. Alle opties zijn bedoeld om samen te werken met de natuur. Ons doel is om meer water vast te houden in het landschap, zodat het tijdens regenperiodes niet te snel de rivier in stroomt en overstromingen veroorzaakt. Al onze benaderingen zijn natuurlijke interventies met de nadruk op regeneratie, waarbij we er ook naar streven de biodiversiteit en de koolstofvastlegging in het hele gebied te vergroten.

Pakistan: irrigatiemethoden veranderen

Elders, in Pakistan, hebben we een ander waterbeheerprobleem geïdentificeerd. Overal in de regio gebruiken boeren oppervlakte-irrigatie om hun velden van water te voorzien. Daarom zijn we met de regering gaan samenwerken om lokale boeren te helpen bij het invoeren van duurzamere methoden die gericht zijn op regeneratieve landbouw.

Door boeren te helpen om over te schakelen op andere irrigatiemethoden, konden ze hun waterverbruik met meer dan 60% verminderen. Dit werd bereikt met behulp van nieuwe technieken, terwijl de boeren nog steeds vitale gewassen verbouwen. Op 10.000 hectare land werkten we samen met boeren om over te schakelen van irrigatietechnieken met overstromingsvijvers naar irrigatietechnieken met ploegvoren en druppelirrigatie voor rijst en maïs. Dit leidde tot een enorme waterbesparing van naar schatting 20 miljoen kubieke meter water per jaar. Dat is het equivalent van 120 miljard glazen water.

Dit zijn slechts enkele van de projecten waaraan wij werken om overal waar wij actief zijn tegen 2025 een positieve waterimpact te helpen creëren.

Lees hier meer over onze Nestlé Waters-belofte

 

Informations relatives

CSV cover