Sort by
Sort by

Koffiegemeenschappen helpen bloeien

Coffee

Koffie is meer dan een opkikkertje; voor sommige mensen is koffie het leven. Het is dus van cruciaal belang dat we de mensen steunen die u uw dagelijkse kopje koffie brengen. Wij werken nauw samen met meer dan 200.000 koffieboeren wereldwijd via onze wereldwijde duurzaamheidsprogramma's voor koffie, zoals Nescafé Plan en Nespresso AAA Sustainable Quality. Deze programma's helpen niet alleen deze boeren om te gedijen, maar maken ook deel uit van ons traject naar regeneratie.

Wij geloven dat de mens en de natuur in harmonie moeten samenwerken. Daarom doen wij een beroep op de deskundigheid van meer dan 600 agronomen wereldwijd om koffieboeren te ondersteunen voor een productievere en duurzamere oogst.

Sinds 2010 hebben we meer dan 900.000 boerentrainingen over goede landbouwpraktijken mogelijk gemaakt voor de boeren met wie we samenwerken. Met de opgedane kennis kunnen zij de efficiëntie en kwaliteit op hun boerderijen verbeteren. Dankzij deze trainingen zijn ze beter geïnformeerd en in staat hun gewassen te diversifiëren. Dit helpt om economische risico's te verminderen en tegelijkertijd de biodiversiteit te verbeteren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van efficiëntere irrigatiemethoden.

Bevordering van gendergelijkheid

Veel van de boeren met wie we samenwerken zijn vrouwen. Toch is het belangrijk om te blijven ijveren voor een betere toegang tot land, krediet en informatie voor hen. We zijn op weg om hen hierbij te helpen.

We beginnen met het aanpakken van gendervooroordelen. En we zijn vastbesloten om onze landbouwpartners en agronomen op te leiden, zodat de sector diverser en rechtvaardiger wordt. In de afgelopen 8 jaar hebben we 15.000 vrouwen in Oost-Afrika bereikt, die kennis hebben opgedaan over goede landbouwpraktijken, financiële geletterdheid en leidinggeven. Ze leren over betere praktijken, variërend van snoeien en wieden tot mulchen en oogsten, en leren ook hoe ze hun gewassen het beste kunnen commercialiseren.

Met hun nieuwe vaardigheden kunnen deze vrouwen hun inkomen verbeteren. Een grotere financiële onafhankelijkheid geeft niet alleen de vrouwen zelf meer zelfvertrouwen, maar helpt ook meisjes en vrouwen in de toekomst de weg te wijzen.

women farmers coffee

De volgende generatie boeren

We steunen niet alleen gevestigde boeren, maar zijn ook gepassioneerd over toekomstige generaties. We hebben ons ertoe verbonden om tegen 2030 wereldwijd tien miljoen jongeren te helpen om toegang te krijgen tot economische kansen. Als onderdeel van dat engagement hebben we Nescafé Youth opgericht en een Coffee Quality Competence Center gelanceerd in samenwerking met de lokale overheid in Honduras.

Dit initiatief geeft jongeren een plek om meer te leren over de productie van koffie, goede landbouwpraktijken en de kwaliteit van koffie. Ze verwerven ook digitale vaardigheden, zakelijk inzicht en zelfvertrouwen, wat kan leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt of het opstarten van een eigen bedrijf. Met dit initiatief verbinden we ons ertoe om tegen 2025 tot 25.000 jongeren op te leiden in Honduras en breiden we onze jongerenopleidingen in Mexico, Colombia en Brazilië uit.

Al deze acties zullen ons helpen op ons regeneratief traject. Door ons met jongeren bezig te houden, willen we hun creativiteit en innovatie ontsluiten. We geven hun de middelen om duurzamere koffieteeltmodellen op te bouwen, de koffieproductie te verbeteren en de volgende generatie leiders in koffiegemeenschappen te stimuleren.

Lees hier meer over ons Nescafé Youth-initiatief

Verwante informatie

CSV cover