Sort by
Sort by

Dacht u dat u alles had geprobeerd op het gebied van duurzame bevoorrading?

Belgen zijn grote liefhebbers van chocolade... en verwachten dat die in de beste omstandigheden worden geproduceerd. Wij ook. Nochtans kampen de cacaotelende gemeenschappen met enorme problemen, zoals een aanzienlijke plattelandsarmoede met kinderarbeid als rampzalig gevolg. Daarom wil Nestlé veel verder gaan dan de gebruikelijke bonussen in de sector om het inkomen en de levensomstandigheden van de boeren merkbaar te verbeteren. Hoe? Door een innovatieve aanpak met cash bonussen die gezinnen beloont voor praktijken die hun kinderen, het milieu en de lokale gemeenschappen ten goede komen. Met een focus op kinderarbeid en regeneratieve landbouw.

Wat is er innovatief aan het programma voor inkomensverhoging van Nestlé?

In tegenstelling tot wat in de sector gebruikelijk is, hangt dit systeem van aanvullende bonussen betaald in contanten door Nestlé niet af van het volume en de kwaliteit van de verkochte cacao.
Het beloont:

  • Scholing van de kinderen (100 CHF)
  • Invoering van goede landbouwpraktijken, zoals snoeien om de productiviteit van de gewassen te verbeteren (100 CHF)
  • Bevordering van agrobosbouwactiviteiten die bijdragen tot klimaatbestendigheid, zoals het planten van schaduwbomen (100 CHF)
  • Diversificatie van de inkomsten, zoals pluimvee- en bijenteelt of verwerking van andere producten zoals maniok (100 CHF)

Het is egalitair: de betalingen worden gelijkelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen.

Het is inclusief, omdat het aanzienlijke steun biedt aan kleine boeren, zonder iemand aan de kant te laten staan.

Naast dit nieuwe programma blijft Nestlé bonussen betalen die gekoppeld zijn aan het volume en de kwaliteit van de cacao.

Het programma in één oogopslag:

income accelerator program

Cash is key: tot 500 CHF per jaar rechtstreeks voor de gezinnen

Voor elke deugdzame praktijk kan de teler 100 CHF (+/- € 100) extra per jaar ontvangen. Als hij aan de 4 pijlers werkt, ontvangt hij een bonus van 100 CHF. Na twee jaar bedraagt de premie 250 CHF wanneer het programma merkbare resultaten begint op te leveren.

De betalingen worden rechtstreeks aan het gezin verricht via een beveiligd mobiel systeem om de traceerbaarheid ervan te garanderen. Ze vinden plaats op het moment waarop de gezinnen ze het meest nodig hebben, zoals het begin van het schooljaar of de periode vóór het regenseizoen. Derden, zoals het International Cocoa Initiative en Rainforest Alliance, werken samen met Nestlé voor de opvolging.

school-enrollment

Van 10 000 tot 160 000 cacaotelende gezinnen

Na het eerste proefproject in Ivoorkust in 2020 heeft Nestlé het programma uitgebreid tot 10 000 gezinnen in 2022. In 2024 is Ghana aan de beurt. De onderneming zal deze testfase evalueren en de nodige aanpassingen doorvoeren alvorens het programma tegen 2030 uit te rollen bij alle 160 000 cacaotelende gezinnen in haar wereldwijde bevoorradingsketen en voor al zijn merken zoals KitKat, Lion, Nesquik of Desserts de l'Atelier. Een extern adviescomité onder leiding van IDH-The Sustainable Trade Initiative zal voortdurend onafhankelijk toezicht uitoefenen.

Het volgende pilootproject: koffie

Nestlé zal binnenkort een financieel steunprogramma met soortgelijke mechanismen opzetten bij zijn koffieboeren in Mexico, Ivoorkust en Indonesië om de overgang naar een regeneratieve landbouw te versnellen.

Welke partners?

De uitvoering van het programma zou niet mogelijk zijn zonder de hulp en medewerking van onze partners: KIT Institut Royal Tropical, International Cocoa Initiative, IDH -The Sustainable Trade Initiative, Rainforest Alliance, lokale coöperaties en cacaotelers, evenals de regeringen van Ivoorkust en Ghana.

Cocoa initiative
KIT royal tropical institute
IDH The sustainable trade initiative
Rainforest Alliance

En in België? Sinds zijn oprichting in 2018 is Nestlé lid van Beyond Chocolate. Beyond Chocolate is het partnerschap voor een duurzame Belgische chocolade-industrie. Partners in het initiatief streven ernaar om een eind te maken aan ontbossing, onderwijs voor de toekomstige generaties te stimuleren en cacaotelers een leefbaar inkomen te verschaffen.