Sort by
Sort by

Vergroening van het witte goud: hoe Nestlé innoveert in melkveebedrijven om zijn CO2-uitstoot te verminderen

Het is algemeen bekend dat het houden van vee voor de productie van melk of vlees een aanzienlijke CO2-uitstoot veroorzaakt. Dus hoe kunnen we het beroemde witte goud vergroenen... of zelfs een netto-nuluitstoot bereiken? Klaver, massages, mestrobots of biogas... Nestlé innoveert van de voeding tot het beheer van de kudde om de uitstoot van zijn zuivelketen wereldwijd drastisch te verminderen. Alleen? Totaal niet! Duurzame bevoorrading vereist partnerschappen op alle niveaus van de keten. Een kort bezoek aan twee projecten in Nederland en Duitsland.

Melk is de belangrijkste bron van uitstoot. En bij u?

In België zijn we dol op melk! Onze melkconsumptie is een van de hoogste in Europa. Overal ter wereld begeleiden zuivelproducten alle levensfasen, van de eerste dagen tot op gevorderde leeftijd. Maar wat zijn de gevolgen daarvan voor de planeet?

Bij Nestlé zijn melk en zuivelproducten de belangrijkste grondstoffen qua volume... en ze zijn één van onze belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld in onze babymelk, cappuccino's, Nesquik, gezoete gecondenseerde melk of onze repen en chocolade.

Dankzij jarenlang onderzoek zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is om de duurzaamheid van deze sector te vergroten en zelfs een netto-nuluitstoot te bereiken. Om onze wereldwijde netto-nuldoelstelling te bereiken tegen 2050 innoveren wij in de zuivelketen in alle uithoeken van de wereld, met 100 pilootprojecten, waaronder 20 boerderijen die op weg zijn om koolstofneutraal te worden.

Welke inspirerende projecten zijn er in de buurt van België?
Op naar Nederland en Duitsland!

In Nederland heeft Nestlé onlangs een groot proefproject gelanceerd in samenwerking met zijn leverancier Vreugdenhil Dairy Foods, de Universiteit van Wageningen en een kleine groep enthousiaste boeren. Het doel is om de uitstoot van 17 Nederlandse bedrijven tegen 2030 te halveren, voornamelijk via regeneratieve landbouw, en het project geleidelijk uit te breiden tot 250 boerderijen. Het bedrag van de gezamenlijke investering met Vreugdenhil: 50 miljoen euro.

Na de VS en Zuid-Afrika heeft Nestlé zijn eerste melkveebedrijf in Duitsland gelanceerd met als doel tegen 2025 een netto-nuluitstoot te bereiken. Mario en zijn 135 koeien worden ondersteund door de wetenschappelijke teams en partners van Nestlé en zullen hun kennis delen met andere bedrijven in Duitsland en de rest van de wereld.

Het gaat niet alleen om methaan! 5 pijlers voor minder CO2

Verschillende parameters beïnvloeden de milieueffecten van boerderijen, op verschillende niveaus, en werken op elkaar in. Een alomvattende aanpak is dus noodzakelijk.

Klimatmelch

Transparantie en verantwoordelijkheid: opvolging van onze vooruitgang en de lijst van onze toegankelijke leveranciers

Met ons ‘Dairy for You’-initiatief willen wij de duurzame en verantwoorde bevoorrading en productie van voedzame zuivelproducten versnellen. Daarom delen wij onze vooruitgang op transparante wijze met onze belangrijkste belanghebbenden, dus ook met de consumenten. Om onszelf en onze leveranciers verantwoordelijk te houden en transparantie in de hele sector te bevorderen, hebben wij de lijst van onze leveranciers van zuivelingrediënten van niveau 1 en de lijst van onze leveranciers van verse melk in onze bevoorradingsketen gepubliceerd.