Sort by
Sort by

Werelwijde jeugdinitiatief

Bij Nestlé geloven we dat gemeenschappen niet kunnen floreren indien ze geen toekomst aan jongere generaties kunnen bieden.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schat dat twee op drie jongeren werkloos zijn of een job hebben die hen in armoede houdt. Als internationaal bedrijf zijn we vastbesloten om jonge mensen te helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen zodat ze jobs kunnen vinden of hun eigen zaak opstarten.

Als economische speler wil Nestlé een tastbaar antwoord kunnen geven op de werkloosheid bij jongeren. Daarom hebben we in 2013 Nestlé needs Youth opgericht, het allereerste privé-initiatief dat jongeren wil helpen en hun werkkansen wil vergroten.

 

Onze ambitie 

Tegen 2030 zal Nestlé 10 miljoen jongeren wereldwijd helpen toegang verkrijgen tot economische kansen.

Onze wereldwijde acties

Gedurende het laatste decennium hebben onze wereldwijde, lokale en merkacties ertoe bijgedragen om honderdduizenden jongeren op werk voor te bereiden; meer dan 4 miljoen boeren over de hele wereld opgeleid en ondersteund en de bedrijfsvaardigheden van 2 miljoen vrouwen ontwikkeld. Met het oog op de realisatie van onze ambitie voor 2030 zullen we focussen op drie sleuteldomeinen:

Om onze wereldwijde ambitie waar te maken hebben we 3 impactdomeinen gedefiniëerd:

 

Tewertstelling en arbeidsgeschiktheid

We zijn vastbesloten om jonge mensen te helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen zodat ze jobs kunnen vinden door onze activiteiten om 'aangeworven te worden' (Get hired), 'vakbekwaam te worden' (beroepsopleiding) - (Get Skilled), 'steun te krijgen' en 'meer kansen te krijgen' (Get Support).

Vind meer informatie in carrière.

 

Agripneurship

We helpen de volgende generatie van agripreneurs uit te rusten door jonge boeren te steunen en bij te staan om de economische rendementen van hun oogsten te verbeteren en leiders in landbouw te worden.

Zij zijn de boeren die de grondstoffen zullen telen die we nodig hebben om onze producten te maken.

We willen hen aanmoedigen door een uitdaging op het HENRi@Nestlé open innovatieplatform.

 

Ondernemerschap

 

We bevorderen ondernemerschap door zakelijk talent bij jonge mensen te identificeren en te voeden. Zij zullen ons helpen om een brug te slaan naar nieuwe markten en consumenten. Zij zijn de innovators die de oplossingen zullen vinden voor de zakelijke uitdagingen van de toekomst. Lees het verhaal van Comfort Dorkutso 'Mijn eigen zaak'.

Onze acties in België

 

Alliance for YOUth

 

 

In 2015, gaf Nestlé vervolg aan het succes van Nestlé needs Youth door haar commerciële partners ertoe aan te zetten om samen een Alliance for YOUth te creëren.

Sinds de oprichting van de Alliance for YOUth in België boden de 12 leden(*) meer dan 5000 opportuniteiten voor banen of stages aan jongeren onder de 30.

 

Mentorship

In samenwerking met Be.Face en in het kader van het programma Bright Future, bieden vrijwillige medewerkers van Nestlé de gelegenheid om hun kennis van en ervaring in de bedrijfswereld door te geven aan getalenteerde en gemotiveerde studenten uit kwetsbare milieus. De studenten worden regelmatig en concreet door onze Mentors begeleidt in hun overgang van de academische naar de bedrijfswereld.

 

 

 

Laaggeschoolde jongeren helpen

We werken mee aan de Discover Your Talent dag die door Maks vzw elk jaar wordt georganiseerd. De bedoeling van die dag is laaggeschoolde jongeren en jongeren uit kansarme wijken van Brussel te helpen bij het zoeken naar werk.

Onze vrijwillige werknemers stellen zich ten dienste van deze jongeren door hen praktisch advies te geven en workshops te animeren. Er meer over weten

Meer weten over ons initiatief voor tewerkstelling van jongeren.

(*) Nestlé, Addecco, AXA, Deloitte, Engie, EY, G4S, IBA, IBM, Securex, Sodexo et Solvay