Sort by
Sort by

Duurzame koffie

Duurzame koffie

Koffie is een van 's werelds meest verhandelde grondstoffen en een belangrijk exportgewas voor veel landen. Van Nescafé tot Nespresso worden de bonen die wij betrekken van boeren over de hele wereld gebruikt in enkele van onze meest iconische merken die elke dag miljoenen consumenten plezieren.

We betrekken het grootste deel van onze koffie van kleine boeren, waardoor zij een belangrijk onderdeel vormen van onze wereldwijde toeleveringsketen. De toeleveringsketen zelf beslaat meer dan 30 landen, waarbij elke regio unieke omstandigheden en risico's met zich meebrengt.

De vraag naar koffie blijft wereldwijd stijgen, maar andere gewassen concurreren met koffie om de beperkte bebouwbare grond. Dit betekent dat de boeren voor aanzienlijke uitdagingen staan, waaronder winstgevendheid, risico's voor de mensenrechten en de effecten van de klimaatverandering in koffieteeltregio's over de hele wereld.

Daarom werkt Nestlé voortdurend aan het verbeteren van onze toeleveringsketen voor groene koffie om elke kop duurzamer te maken.

 

Onze vooruitgang naar een duurzamere koffieproductie

82.8 %
81.5 %
92.6 %

Onze aanpak om onze toelevering van koffie te verbeteren via de programma's van Nescafé en Nespresso

Meer dan een decennium geleden lanceerden we een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief voor koffie, het Nescafé Plan. We hebben nu onze duurzaamheidsambitie voor het komende decennium gedefinieerd. Met het Nescafé Plan 2030 versnellen we onze actie om een meer inclusieve en duurzame toekomst voor de koffiesector te ondersteunen. We gebruiken ons erfgoed, onze omvang en ons bereik om het leven en het levensonderhoud van boerderij tot kopje te helpen verbeteren. Regeneratieve landbouw staat centraal in het Plan. We zullen met boeren samenwerken om hen te helpen regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen die bijdragen tot het verminderen van de koolstofuitstoot en het verbeteren van de productiviteit van de boerderijen met als doel het inkomen van de boeren te verhogen.

We ondersteunen en implementeren ook allerlei opleidingen voor de boeren die hun economische veerkracht ondersteunen en kennis opbouwen rond beste praktijken.

Onderwerpen die in deze opleidingen aan bod komen zijn onder meer het aanpakken van lokale problemen met de mensenrechten, zoals genderongelijkheid.

Wij nemen deel aan collectieve en preconcurrerende acties via sectorbrede initiatieven zoals de publiek-private taskforce van de International Coffee Organization, het Global Coffee Platform met meerdere belanghebbenden en de Sustainable Coffee Challenge.

Daarnaast helpt Nespresso al bijna 20 jaar boeren bij het opbouwen van een duurzaam levensonderhoud via het Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program. Het programma werd gelanceerd in 2003, in samenwerking met de Rainforest Alliance, en zorgt ervoor dat Nespresso koffie de hoogste kwaliteit aanbiedt, terwijl het een duurzaam levensonderhoud creëert voor de boeren en hun gemeenschappen en het milieu beschermt.

Het planten van inheemse bomen levert veel belangrijke voordelen op, zoals minder bodemerosie, watervoorziening en temperatuurregeling. Daarom is het een belangrijk onderdeel van Nespresso’s strategie om koffieboeren te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Zorgen voor transparantie in onze toelevering van koffie

Nestlé is de verbintenis aangegaan om 100% van zijn koffie duurzaam te produceren tegen 2025.

We focussen voortdurend op traceerbaarheid van onze koffie. Weten waar onze bonen vandaan komen is essentieel om de leveranciers en boeren van wie wij koffie betrekken te beoordelen en hen in staat te stellen hun praktijken te verbeteren om deel uit te maken van een duurzamere toeleveringsketen.

Nespresso publiceert regelmatig zijn Positive Cup Impact Assessment Report, waarin het werk van Nespresso in Latijns-Amerika voor een duurzamere inkoop van koffie en de impact van het Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program voor verantwoord inkopen worden beschreven.

Boeren helpen om beter te groeien door middel van opleiding en planten met een hogere opbrengst

Wij geloven dat mens en natuur in harmonie moeten samenwerken. Daarom maken we gebruik van de expertise van landbouwkundigen over de hele wereld om koffieboeren te ondersteunen bij het behalen van productieve en duurzame oogsten.

Al meer dan een decennium steunen we opleidingen in goede landbouwpraktijken voor de boeren met wie we samenwerken. Met de opgedane kennis kunnen ze de efficiëntie en kwaliteit op hun boerderijen verbeteren en hun gewassen diversifiëren. Dit helpt het economische risico te verminderen, de biodiversiteit te verbeteren en de ecologische voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld door efficiëntere irrigatiemethoden.

We helpen ook de koffiegewassen te verjongen door superieure koffieplanten aan de boeren te verstrekken. We werken nauw samen met koffieboeren over de hele wereld, onder meer in Brazilië, Colombia, Ivoorkust, Kenia, Mexico, de Filippijnen en Vietnam. We kunnen met trots zeggen dat we sinds 2010 minstens 250 miljoen hoogrenderende en ziektebestendige koffieplanten aan boeren hebben uitgedeeld. Dit heeft wereldwijd bijgedragen tot het herstel van bijna 125.000 hectare koffieboerderijen en de verbetering van de gezondheid en veerkracht van de bodem.

De ontwikkeling van nieuwe en superieure koffievariëteiten is ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Om de productiviteit, veerkracht en kwaliteit te helpen verhogen, heeft ons onderzoeks- en teeltprogramma 15 nieuwe en goed presterende Arabica- en Robusta-koffievariëteiten ontwikkeld en uitgebracht in Mexico, Colombia, Ecuador, de Filipijnen en Thailand.

Het milieu helpen beschermen

De stijgende vraag naar koffie wereldwijd kan leiden tot een toename van de hoeveelheid land die wordt gebruikt om koffie te telen. In sommige gevallen verhoogt dit het risico op boskap, waardoor de regionale biodiversiteit afneemt, habitats worden vernield en de effecten van de klimaatverandering worden versterkt. Nestlé werkt samen met koffieboeren om hen te helpen hun efficiëntie te verhogen, meer koffie te telen op minder land en samen te werken met hun gemeenschappen om getroffen regio's te helpen herbebossen en koffie te helpen een positieve impact op het milieu te hebben.

Bescherming van de mensenrechten en het levensonderhoud van arbeiders en jongeren

Nestlé zet zich in om schendingen van de mensenrechten uit onze koffieketen te weren, zoals de risico's op dwang- en kinderarbeid en alle andere vormen van schendingen van het arbeidsrecht. Wij werken aan het bevorderen en verankeren van beste praktijken om de mensen achter onze bonen, van boeren tot gemeenschappen, te beschermen en mondiger te maken.

Onze koffieketen is een complex wereldwijd netwerk en met leveranciers in meerdere landen moeten wij een breed scala aan voorschriften en normen in acht nemen en naleven. We werken voortdurend aan de naleving van arbeidsrechten in al onze koffieproducerende landen, waarbij we ons richten op geïdentificeerde hotspots.

Naast de due diligence van geverifieerde of gecertificeerde programma's hebben we momenteel bijvoorbeeld intensieve controle-, engagement- en herstelprogramma's in Mexico en de Filipijnen. Hoewel de COVID-19-pandemie voor enkele uitdagingen heeft gezorgd, hebben wij deze programma's voortgezet door samen te werken met Certificadora de Productos Sostenibles in Mexico en met Maquindanaon Development Foundation Inc. (MDFI) in de Filipijnen.

des hommes inspectent le café

Empowerment van vrouwen in Oost-Afrika

Veel van de boeren met wie we werken zijn vrouwen. Het is belangrijk om te blijven ijveren voor een betere toegang tot land, krediet en informatie voor hen. We zijn bezig met een traject die daarbij helpt.

We beginnen met het aanpakken van gendervooroordelen. En we zetten ons in om onze landbouwpartners en landbouwkundigen op te leiden om de sector diverser en rechtvaardiger te maken. In de afgelopen acht jaar hebben we meer dan 15.000 vrouwen in Oost-Afrika bereikt en hen kennis bijgebracht over goede landbouwpraktijken, financiële kennis en leiderschap. Ze leren betere praktijken, van snoeien en wieden tot mulchen en oogsten, en leren ook hoe ze hun gewassen het best kunnen commercialiseren.

Met hun nieuwe vaardigheden kunnen deze vrouwen hun inkomen verbeteren. Een grotere financiële onafhankelijkheid maakt niet alleen de vrouwen zelf mondiger, maar helpt ook de weg te bereiden voor meisjes en vrouwen in de toekomst.

Jongeren in staat stellen een bestaan in de landbouw op te bouwen

Naast de steun aan gevestigde boeren zijn we ook gepassioneerd door de toekomstige generaties. We hebben ons voorgenomen om tegen 2030 wereldwijd 10 miljoen jongeren te helpen om toegang te krijgen tot economische mogelijkheden. In het kader van die verbintenis hebben we Nescafé Youth opgericht en in samenwerking met de lokale overheid in Honduras een Coffee Quality Competence Center opgestart.

Dit initiatief biedt jongeren een plek om meer te leren over koffieproductie, goede landbouwpraktijken en koffiekwaliteit. Ook verwerven ze digitale vaardigheden, zakelijk inzicht en zelfvertrouwen, wat kan leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt of het starten van een eigen bedrijf. Via dit initiatief verbinden we ons ertoe tegen 2025 tot 25.000 jongeren in Honduras op te leiden en breiden we onze opleidingen van jongeren in Mexico, Colombia en Brazilië uit.

Al deze acties ondersteunen ons op onze regeneratief traject. Door met jongeren samen te werken, willen we hun creativiteit en innovatie ontsluiten. We geven hen de middelen om duurzamere modellen van koffieteelt te ontwikkelen, de productie van koffie te verbeteren en de volgende generatie leiders in koffiegemeenschappen te stimuleren.

Nestlé s'engage à soutenir et à permettre aux femmes de se constituer des moyens de subsistance dans la production de café

Lage koffieprijzen aanpakken

De wereldwijde marktprijzen voor koffie zijn in 2021 sterk gestegen tot meerjarige hoogtepunten als reactie op ongunstige weersomstandigheden in Brazilië en andere belangrijke oorzaken. In 2021 bleef COVID-19 een aanzienlijke impact hebben op de koffieboeren en -arbeiders, alsook op de logistiek en het transport. Koffieboeren zullen dit oogstseizoen een welkome stijging van hun inkomen realiseren, maar dit versterkt alleen maar de vastberadenheid van Nescafé en Nespresso om hun programma's en initiatieven ter ondersteuning van koffieboeren en -arbeiders te handhaven en te verbeteren.

Naast onze merkinitiatieven bleven we in 2021 de taskforce van de International Coffee Organization steunen om betere zichtbaarheid en instrumenten te ontwikkelen om het inkomensniveau van koffieboeren aan te pakken in de richting van een leefbaar inkomen. Dit is een van de manieren waarop we actief blijven binnen de sector om partnerschappen te voeden die een grootschalige positieve verandering kunnen stimuleren.

Nestlé s'est engagée à aider dix millions de jeunes dans le monde à accéder à des opportunités économiques d'ici 2030.