Het goede leven

5 manieren waarop je kopje koffie een goede daad inhoudt
Het goede leven
Als u enkele van de meer dan twee miljard kopjes koffie die elke dag wereldwijd gedronken worden voor uw rekening neemt, vraagt u zich misschien wel eens af waar die koffie vandaan komt? Hoe gaat het met de boeren die dit gewas kweken? Welke impact heeft dit alles op de wereld?

Er is veel dat wij als individuen kunnen doen om de impact van onze koffie op het milieu te verminderen. Een herbruikbare kop kopen, de verpakking recycleren en enkel het benodigde water koken zijn allemaal al kleine stapjes.

Maar wat met de bedrijven die de koffie maken? Als grootste koffiebedrijf ter wereld koopt Nestlé meer koffiebonen dan eender wie. Dat betekent dat het bedrijf een groot verschil kan maken en bovendien ook een positieve invloed kan uitoefenen.

Dit zijn 5 manieren waarop uw kopje koffie een actieve goede daad inhoudt.

 

1. Banen

 

Wereldwijd zijn miljoenen mensen tewerkgesteld in de koffieproductie. Het gewas ondersteunt het levensonderhoud, betaalt het schoolgeld en voedt gezinnen in heel wat gebieden waar de grootste nood bestaat.

Maar we mogen de toekomst van de koffiesector niet als vanzelfsprekend beschouwen. De klimaatverandering, ziektes in de gewassen, verkeerde landbouwtechnieken en de massavlucht vanuit de landbouwgebieden naar de steden bedreigen allemaal de toekomst.

Ervoor zorgen dat er in de toekomst ook banen zijn, is meer dan landbouwers helpen om op korte termijn koffie te kweken. We moeten van de koffieteelt een baan maken waar mensen trots op kunnen zijn - waardoor hun kinderen die ook zullen willen doen.

 

We moeten meer dan 10.000 koffietelers per jaar opleiden in duurzame landbouwmethodes zodat ze meer opbrengst en een hoger inkomen krijgen. Het gaat om een oprechte verbintenis op lange termijn om te helpen.

 

2. Gelijke rechten

 

In heel wat delen van de wereld wordt de koffieteelt als een mannenjob gezien, maar dat is niet noodzakelijk zo. Zo zijn er in Kenia vrouwen die koffie telen maar ze krijgen niet altijd de kans om een leidinggevende rol te vervullen in de sector.

Daarom werd het Gender and Youth Training Programme van Nestlé in het leven geroepen.

 

In het kader van dit project krijgen vrouwen opleidingen van koffiecoöperaties om "promotielandbouwers" te worden. Ze krijgen les in alles, van koffieteelt tot leiding geven en gezondheid. Daarna delen ze die kennis en vaardigheden met hun gemeenschappen en naasten.

De resultaten hebben uitgewezen dat heel wat vrouwen nu een rol gaan spelen in de koffieteelt. Tijdens de eerste drie jaar is de koffie-opbrengst van vrouwelijke promotors met gemiddeld 83% gestegen.

 

3. Vermindering van de armoede

 

Koffietelers hangen in sterke mate af van de prijs van de grondstof op de wereldmarkt. Door schommelingen hebben ze het soms moeilijk om te investeren in de gewassen van het volgende jaar. In het verleden zijn heel wat kleine landbouwers door dalingen in de koffieprijs ermee moeten ophouden.

Door koffietelers te helpen hun efficiëntie te verbeteren, de kosten te drukken en de kwaliteit van hun gewassen te verbeteren, ondervinden ze minder invloed van de prijsschommelingen.

Zo heeft Nestlé in de Filippijnen lopende bodem- en waterbeschermingsprogramma's in koffieboerderijen in de hele regio die zeer gunstig zijn tijdens de droge maanden van het jaar.

 

Het programma concentreert zich op het aanmoedigen van koffieboeren die als secundaire gewas ook Jatropha Curcas telen, lokaal ook "tuba-tuba" genoemd. Jatropha Curcas is een goede bron van glycerol en biodiesel en kan voor een bijkomend inkomen zorgen terwijl de plant ook bodemerosie tegengaat.

Microfinancieringen helpt landbouwers ook bij het vooruitplannen. Het betekent dat ze niet op een 'goed' jaar moeten wachten om in de toekomst te investeren.

Projecten om onderwijs, gezondheid en de watertoevoer te verbeteren in koffieregio's helpen ook bij het verminderen van de armoede.

 

4. Het milieu

 

Tijdens de voorbije decennia heeft de zorg omtrent de effecten van de koffieproductie op het milieu en de economie van de ontwikkelingslanden geleid tot de groei van duurzame koffie.

Duurzaamheid - het vermogen van een omgeving of systeem om divers en productief te blijven gedurende een lange periode - hangt van heel wat factoren af.

Nescafé promoot de duurzame landbouw door boeren een opleiding te geven in hoe ze water kunnen beschermen en hoe ze water kunnen zuiveren en recycleren tijdens het malen.

The Rainforest Alliance is een internationale liefdadigheidsorganisatie die ijvert om de biodiversiteit te bewaren en om te zorgen voor een duurzaam levensonderhoud. The Sustainable Agriculture Network is een groep liefdadigheidsorganisaties die de landelijke ontwikkeling en biodiversiteit aanmoedigen.

 

In het kader van het Nescafé Plan hebben ervaren landbouwspecialisten uit beide groepen met Nescafé samengewerkt om moderne, wetenschappelijke methodes te combineren met de traditionele wijsheid van de boeren. Dit helpt landbouwers bij het behoud van natuurlijke rijkdommen, het beschermen van ecosystemen en het verbeteren van kwaliteit en om te diversifiëren.

Daarom werd het Nescafé Plan ontwikkeld. Het is een verbintenis om meer dan CHF 260 miljoen te investeren in koffieprojecten wereldwijd tussen 2010 en 2020 om te helpen bij de ondersteuning van de duurzaamheid op lange termijn van de koffieteelt.

 

5. Toekomstige oogst

 

Wanneer koffiebomen oud worden, gaan ze minder bonen produceren en worden ze ook gevoelig voor ziektes.

Zo heeft in Colombia bijvoorbeeld een ziekte die 'bladroest' wordt genoemd recentelijk heel wat koffieboerderijen getroffen, met een ernstige invloed op de kwaliteit en productiviteit van deze koffiebomen.

Daarom werkt Nescafé in Colombia samen met de Colombian Coffee Growers Federation om de bomen van de telers te verbeteren.

Nestlé leverde 28 miljoen nieuwe sterke en gezonde bomen aan Colombiaanse landbouwers Ze worden gratis gegeven, zonder de verplichting om de koffie terug te verkopen aan Nescafé.

 

Deze bomen, die gekweekt werden met zaad van lokale plantages, zijn productiever, ze stimuleren het inkomen en het voortbestaan van de boeren en helpen bij het verzekeren van kwalitatieve oogsten. Meer dan 4.400 hectare koffievelden werden voorzien van roestbestendige bomen.

Koffie heeft heel wat goeds te bieden, de koffieproductie ook. Daarom kunt u er vanop aan dat u niet de enige bent die baat heeft bij uw ochtendlijke kopje koffie.