Sort results by
Sort results by

Samen eten en bewegen

Lokale diversiteit en evolutie van de eetgewoontes

Samen eten en bewegen

De voedingsgewoontes evoluëren voortdurend en daardoor ontslaan ook nieuwe  bezorgdheden rond voeding.

Wereldwijd kennen we nog steeds het probleem van ondervoeding, maar daarnaast neemt ook het aantal gevalen van personen met overgewicht toe.

 

 

Informatieprogramma’s rond voeding en lichaamsbeweging

 

Nestlé ontwikkelt en/of werkt mee aan tal van informatieprogramma’s wereldwijd om personen en gezinnen te helpen om het belang van voeding en lichaamsbeweging voor hun gezondheid beter te begrijpen.

Een groot deel van onze bijdragen is gericht op kinderen in scholen dankzij de nauwe samenwerking met nationale instanties, voedingsdeskundigen, verenigingen op het terrein en/of onderwijsinstanties, universiteiten, hogescholen en professionele zorgverleners.

In België werken we samen met Cultureghem, een vzw gevestigd op de site van Abattoir van Kuregem in Anderlecht.

Deze vereniging biedt buurtbewoners, scholen en organisaties een inspirerende plaats aan voor sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten in het hart van het multiculturele Brussel.

De beschikbare ruimte doet dienst als het verlengstuk van een klaslokaal of speelplaats voor kinderen en hun ouders. Cultureghem organiseert er projecten op maat in verband met voeding en lichaamsbeweging. Het accent ligt daarbij op ontmoetingen en contacten, twee onuitputtelijke inspiratiebronnen.

 

Samen leren, koken en eten

 

Samen koken en delen

Een van de kernactiviteiten van Cultureghem die door Nestlé wordt gesteund is KOOKMET.

Dat is een informatie- en sensibiliseringsprogramma rond voeding en het belang van groenten in de voeding.

Kinderen uit naburige scholen, hun ouders of leerlingen uit andere regio’s in België leren om lokale, eenvoudige ingrediënten te gebruiken binnen een beperkt budget.

Ingrediënten aankopen op de plaatselijke markt, samen leren koken, zich rekenschap geven van de waarde van de bereide gerechten (zowel in geld als in voedingswaarde), zich amuseren, contacten leggen en gesprekken voeren en daarna samen of met onbekenden eten.

 

 

KOOKMET leert kinderen op een duurzame en goedkope manier inkopen doen, samen lekker koken en samen eten op de grootste markt van Brussel. Het is onze manier om mensen met elkaar in contact te brengen en een heerlijk onverwacht stukje Brussel te ontdekken. Eva De Baerdemaker, oprichtster Cultureghem vzw

Dankzij de bouw van een volledig mobiele keuken (keukenkarren) door de verantwoordelijke van de vereniging en de vrijwilligers is er voldoende flexibiliteit om zich aan te passen aan elk type kinderen, elke klas, en elk culinair of educatief project. In 2016 brachten meer dan 3500 deelnemers een bezoek aan KOOKMET.

 

Bewegen en zich ontplooien

 

 

 

Voor een tweede project van Cultureghem wordt de site van Abattoir elke week omgevormd tot het grootste overdekte speelplein van Brussel: KETMET.

De Playboxen die door verantwoordelijken en vrijwilligers van de vereniging werden samengesteld bezorgen niet alleen kinderen uit de buurt maar van overal de kans om op een ludieke manier wekelijks aan lichaamsbeweging te doen. Ze krijgen daarbij alle ruimte om zich te ontplooien.

Elke activiteit wordt begeleid en geanimeerd door vrijwilligers. In 2016 brachten meer dan 6000 deelnemers een bezoek aan KETMET. Zij maakten met plezier gebruik van deze infrastructuur die aanzet tot meer bewegen.