Sort by
Sort by

Onze milieuprestatie verbeteren: onze focus op water

Bij Nestlé werken we in op de klimaatverandering door verder emissies van broeikasgassen (GHG) op onze waardenketen te verminderen in overeenstemming met wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen. Afvalvermindering is een prioriteit: we hergebruiken en recycleren waar mogelijk. We versterken onze toeleveringsketen door de boeren te helpen met wie we samenwerken om duurzame praktijken toe te passen. Water, geïdentificeerd als een CSV focus area, is ook cruciaal voor onze acties en we gaan door met het verminderen van opnames van water per ton product en helpen de toegang tot veilig water en sanitatie te verhogen.

Inderdaad, water is een van de domeinen naast voeding en rurale ontwikkeling met de grootste raakpunten tussen de zaken van Nestlé en de maatschappij. Bij Nestlé dragen we zorg voor wateren richten onze inspanningen en middelen op vier sleuteldomeinen waar het nodig is:

  • In onze fabrieken, voortdurend het gebruik van water verder optimaliseren;
  • In stroomgebieden samenwerken met partners om gedeelde watervoorraden te beschermen;
  • Over onze agrarische toeleveringsketen, waar wateruitdagingen de toelevering van onze grondstoffen in gevaar brengen; en
  • In de gemeenschappen waar we aanwezig zijn, om de toegang tot proper water en sanitatie uit te breiden.

We gaan door met het investeren in onze fabrieken om te voldoen aan lokale reglementering en waar dit noodzakelijk is om onze afhankelijkheid van water te verlagen. Maar om een duurzaam beheer van watervoorzieningen te bereiken streven we ook naar samenwerkingsinitiatieven buiten onze fabriekspoorten. Deze methode heeft een groter rendement op investering aangetoond, voor de veerkracht van onze onderneming en ten behoeve van plaatselijke stakeholders die in de stroomgebieden leven waar we werken.

Onze aanpak is gebaseerd op de Alliance for Water Stewardship (AWS), een multi-stakeholder platform waarvan we een stichtend lid en donateur zijn. De AWS-norm, de toonaangevende wereldwijde norm voor prestatiecertificering van goed waterrentmeesterschap, zorgt ervoor dat het gebruik van water sociaal billijk is, duurzaam voor het milieu en economisch voordelig is. Het promoot de beste praktijken in waterrentmeesterschap, leidt ons bij het beoordelen van risico’s en behoeften, en helpt ons om onze inspanningen te richten waar dit het meest nodig is.

We hebben al een heleboel gerealiseerd maar we zijn bereid om nog meer te doen over al onze werkzaamheden. Nestlé Waters heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 20 fabrieken tot de AWS Standard te laten toetreden, met vier fabrieken die al gecertificeerd zijn: een in Pakistan en drie in Californië. Op het Amerikaanse continent zijn beoordelingen van waterrentmeesterschap al gestart in al onze fabrieken. En in Europa, Afrika en Azië zijn waterrentmeesterschap-vuurtorenprojecten referenties voor verdere actie in markten die kampen met wateruitdagingen.

Ons engagement voor de AWS en ons teamwork zijn belangrijke katalysators om duurzamere toegang tot water te verzekeren, innovaties voor waterefficiëntie te repliceren en andere gebruikers van water in collectie actie te betrekken om op duurzame wijze onze gedeelde watervoorzieningen te beheren.

Als we willen doorgaan met duurzame groei, moeten we ervoor zorgen dat we de hulpbronnen van onze planeet verstandig gebruiken. We willen niet alleen dat onze producten smakelijker en gezonder zijn, maar ook beter voor het milieu. Onze ambitie voor 2030 is om te streven naar een nul milieu-impact in onze werkzaamheden.

Lees meer over onze inspanningen in waterrentmeesterschap