Sort by
Sort by

Nestlé en het recht van de mens op water

Nestlé erkent en staat volledig achter de beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de toegang tot water als een mensenrecht uit te roepen

In 2010 hebben wij de erkenning en eerbiediging van het recht van de mens op water opgenomen in de Nestlé Corporate Business Principles, lang voor de officiële bewustwording van deze waarden door de Verenigde Naties. Het recht op water is een essentieel onderdeel van ons ruimere engagement voor efficiënt waterbeheer en als zodanig trachten wij ervoor te zorgen dat onze vestigingen en onze leveranciers het recht op water van de lokale bevolking eerbiedigen. Het gebruikte referentiepunt is de aanbeveling van de WGO van 50 tot 100 liter water per persoon per dag.

Op basis van het "CEO Water Mandate", dat Nestlé heeft helpen ontwikkelen, hebben wij in december 2015 richtlijnen voor onze medewerkers gepubliceerd om het recht op water te eerbiedigen. Naast de eerbiediging van het recht van de mens op water ondersteunen wij de toegang tot water voor onze medewerkers, voor de gemeenschappen in de buurt van onze vestigingen en voor de gemeenschappen in contact met onze leveranciers of beïnvloed door deze laatsten.

Dit omvat de geleidelijke invoering van het WASH-pact (drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne) van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) op de werkplek. Daarnaast steunen wij, door onze samenwerking met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen, cacao producerende dorpen in Ivoorkust en Ghana. Tussen 2005 en 2017 hebben 315.000 mensen van toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne kunnen genieten dankzij dit partnerschap.

Waarom leken de woorden van de voorzitter van Nestlé in 2013 aan te geven dat er geen recht van de mens op water bestaat?

Wij zijn ondubbelzinnig van mening dat de toegang tot water een grondrecht van de mens is. Het video-interview is een fragment zonder context van een documentaire die de mening van onze voorzitter vervormt. Bij verschillende gelegenheden heeft hij verklaard dat alle mensen het recht hebben om over voldoende water te beschikken om in basishydratatie- en -hygiënebehoeften te voorzien. Het gebruikte referentiepunt is de aanbeveling van de WGO van 50 tot 100 liter water per persoon per dag. Hij bevestigde zijn krachtige steun voor VN-resolutie 64/292 over het recht van de mens op water en sanitaire voorzieningen.

In de video leek Peter Brabeck zijn steun uit te drukken voor privatisering van de waterbronnen. Is dat het officiële standpunt van Nestlé?

In de video past onze voorzitter het woord "privatiseren" toe op het principe van het toekennen van een waarde aan water, niet in de context van een overdracht van de eigendom ervan als hulpbron. Het toekennen van een waarde aan water, met name buiten de richtlijnen van de WGO van 50 tot 100 liter per dag per persoon, zou bijdragen tot het behoud en het goede beheer ervan door degenen die er intensiever gebruik van maken.

  

 

 

Dec18