Sort by
Sort by

De film "Bottled Life"

De film Bottled Life is een Zwitserse documentaire van 90 minuten over de activiteiten van Nestlé in de sector van het flessenwater.

Nestlé werd benaderd door de producers van de film Bottled Life toen de film in productie was om zijn mening te geven over verschillende onderwerpen die verband houden met zijn activiteiten op het gebied van flessenwater. Het bedrijf heeft toen besloten om daar niet op in te gaan, omdat het de indruk had dat deze film partijdig zou zijn en het resultaat een verkeerde voorstelling van Nestlé en zijn werknemers zou geven. Nu we de film vandaag bekijken, moeten we helaas vaststellen dat deze indruk gerechtvaardigd was.

De film Bottled Life beweert ten onrechte dat Nestlé de watervoorraden uitput. Nestlé Waters gebruikt slechts 0,001% van de totale hoeveelheid zoet water die wereldwijd wordt afgenomen, terwijl de landbouw 70% van de totale afname vertegenwoordigt, de industrie 20% en de huishoudens 10%. Wij zetten ons in om water op een verantwoorde wijze te beheren en hebben de Nestlé Commitment on Water Stewardship (duurzaam beheer van watervoorraden) ingevoerd om onze inspanningen te sturen. Wij voeren evaluaties uit van al onze flessenwateractiviteiten om de potentiële impact op de beschikbaarheid op lange termijn van de watervoorraden te ramen. Daarnaast voeren wij onze activiteiten uit met strikte inachtneming van de voorwaarden die opgenomen zijn in onze watergebruiksvergunning, afgeleverd door de bevoegde overheidsinstanties, die de hoeveelheid water die wij mogen gebruiken beperken.

De film vergelijkt flessenwater ook met kraantjeswater. Deze vergelijking is onterecht. Ons flessenwater concurreert niet met de openbare watervoorziening. Flessenwater concurreert eerder met andere dranken; het is makkelijk mee te nemen, zodat het een gemakkelijk middel is voor gezonde hydratatie op elk moment.

De film suggereert dat de daling van het grondwaterpeil in Pakistan te wijten is aan Nestlé. Dat is onjuist. In de streek van Lahore zijn er ongeveer 680.000 putten. De meeste daarvan worden gebruikt voor de landbouw, vaak zonder controle van de overheid. Onze fabriek in Sheikhupura exploiteert twee putten voor zijn flessenwateractiviteiten onder voortdurend en streng toezicht en er werd geen merkbare invloed op het grondwaterpeil vastgesteld.

De film vermeldt dat Nestlé niet bereid is om drinkwater te verstrekken aan de bewoners rond onze fabriek in Sheikhupura (Pakistan). Ook dat is onjuist. Wij hebben in de streek van Sheikhupura drie drinkwaterinstallaties gebouwd die zuiver water leveren aan ongeveer 21.000 mensen uit de omliggende gemeenschappen, met inbegrip van Bhatti Dilwan. Vijf andere soortgelijke installaties werden gebouwd in de buurt van de Nestlé-fabriek in Kabirwala (die dagelijks ongeveer 40.000 mensen van drinkwater voorzien); ze zijn allemaal beschikbaar voor de lokale gemeenschappen die ze mogen gebruiken. Deze enkele voorbeelden getuigen van het gebrek aan objectiviteit van de film. Wij staan altijd open voor debat, mits het objectief blijft en ons in staat stelt om onze standpunten en realisaties duidelijk te laten gelden.

Boodschap van Peter Brabcek-Letmathe over Bottled Life

Klopt het dat dit “de slechte film op het verkeerde moment” is en dat Nestlé heeft geweigerd om mee te werken aan deze documentaire?

  Nestlé staat open voor dialoog en werkt graag mee aan objectieve projecten waarin wij onze mening kunnen uiten en onze activiteiten duidelijk toelichten. Nestlé was ervan overtuigd dat dit niet het geval zou zijn bij de film Bottled Life. Wij hebben niets te verbergen. Nestlé is een verantwoordelijk bedrijf dat zich inzet voor de naleving van alle wet- en regelgeving in verband met zijn activiteiten, met name die in verband met het gebruik van water, communicatie naar de consumenten toe en zakelijke gedragscodes.

Heeft Nestlé zijn steun aan het watervoorzieningsprogramma voor het Kebribeyah-kamp in Ethiopië stopgezet?

  Het kanaliseringsproject van de vallei van Jarrar werd gestart en geleid door het UNHCR om de toegang tot water voor de vluchtelingen van het Kebribeyah-kamp te verbeteren. Nestlé was niet alleen een van de eerste donateurs van dit project, maar deelde ook zijn technische kennis tijdens een bezoek ter plaatse in 2004. Het tweede bezoek, gepland in 2005, werd afgelast vanwege de toenemende veiligheidsproblemen in de streek. Zoals uitgelegd in de video, verzamelde het UNHCR andere donateurs rond het project, met als uiteindelijk doel om de verantwoordelijkheid voor het beheer ervan over te dragen aan de Ethiopische overheid. Vandaag maakt het kanaliseringsproject deel uit van het drinkwatersysteem van de vallei van Jarrar. In 2010 financierde het UNHCR ook de uitbreiding van het elektriciteitsnet van de vallei van Jarrar om de capaciteit en betrouwbaarheid van het drinkwatersysteem te verbeteren.

Weerhouden de activiteiten van Nestlé de regeringen ervan om te investeren in watervoorzieningsinfrastructuur?

Nee. Flessenwater maakt deel uit van de markt voor verpakte drank en concurreert niet met de openbare watervoorziening. Net als alle andere sectoren en consumenten zijn wij ook afhankelijk van de veiligheid van de openbare watervoorziening. Nestlé Waters gebruikt soms water van de openbare watervoorziening. Wij onderschrijven dus een beleid dat rechtvaardig is voor alle watergebruikers en ondersteunen veilig en duurzaam watergebruik.

Heeft Nestlé de watervoorraden in zijn macht?

Nee. Wij verbruiken slechts een zeer kleine hoeveelheid water in verhouding tot de totale hoeveelheid beschikbaar zoet water: Nestlé gebruikt 0,003% van de totale hoeveelheid zoet water die wereldwijd wordt afgenomen en de afdeling Nestlé Waters gebruikt 0,001%, tegenover 70% voor de landbouw.

Betalen flessenwaterbedrijven een belachelijk laag bedrag voor het water dat ze gebruiken en maken ze een aanzienlijke winst op de verkoop ervan?

Nee. Flessenwater is een verpakte drank, wat kosten impliceert in verband met de vergunningen en exploitatielicenties, de grondstoffen, de productie, de kwaliteitsborging, het bottelen, de opslag en de distributie. Wij investeren ook in een aantal acties ter bescherming van de waterbronnen. Hoewel de gedetailleerde prijzenstructuur van onze producten vertrouwelijk is, kunnen wij een overzicht van de kosten voor verpakte drank geven: een derde kan worden toegeschreven aan water en grondstoffen, een derde aan de productie en een derde aan de distributie.

Was Nestlé verantwoordelijk voor de daling van het grondwaterpeil in de buurt van het dorp Bhatti Dilwan, in Pakistan, die leidde tot de uitdroging van vele bronnen in de omgeving?

Nee. Nestlé Waters heeft zich ertoe verbonden om de waterbronnen die wij exploiteren op verantwoorde wijze te beheren. Bijvoorbeeld, de fabriek van Sheikhupura, in Pakistan, in de buurt van het dorp Bhatti Dilwan, exploiteert twee diepe putten voor zijn bottelactiviteit. Deze twee putten zijn uitgerust met de nodige instrumenten om voortdurend de belangrijkste hydrodynamische parameters (namelijk het debiet en het waterpeil) te controleren. Deze nauwe controle stelt ons in staat om risico's te identificeren en onmiddellijk maatregelen te nemen om ze te beperken en schade aan het lokale grondwater te voorkomen.

In de streek van Lahore wordt het grondwater vooral gebruikt voor irrigatie door de landbouwsector, maar ook voor industriële doeleinden en voor de watervoorziening van de gemeenten. In de fabriek in Sheikhupura exploiteert Nestlé Waters twee putten, terwijl 680.000 putten worden geëxploiteerd door andere gebruikers van het grondwater van het Indusbekken in de streek van Lahore.

Heeft Nestlé 200 inwoners van het dorp Bhatti Dilwan de toegang geweigerd tot het water dat Nestlé wint via zijn diepe putten?

Nee, wij zouden die bewering willen rechtzetten. De inwoners van het dorp in kwestie (in de buurt van de fabriek in Sheikhupura) hebben niet gevraagd om toegang tot de diepe putten die we gebruiken. Ze vroegen hulp aan het bedrijf om het dorp van drinkwater te voorzien. Nestlé heeft geholpen met de bouw van drie drinkwaterinstallaties die een bevolking van ongeveer 21.000 mensen van drinkwater voorzien in de streek van Sheikhupura, waarvan Bhatti Dilwan een van de vele dorpen is. (De eerste van deze installaties werd geplaatst in een nabijgelegen ziekenhuis, een ander in een school in de buurt van het Nestléfabriek en de meest recente werd in juli 2014 gebouwd in de gemeenschap van Bhatti Dilwan, dicht bij onze fabriek). Bovendien heeft Nestlé nieuwe klaslokalen, toiletten en wastafels laten bouwen in twee middelbare scholen (één voor jongens en één voor meisjes) in Bhatti Dilwan.

Gebruikt Nestlé meer water dan de landbouwsector in Maine?

Nee. Nestlé gebruikt een veel kleinere hoeveelheid water dan de landbouwactiviteiten in Maine. De hoeveelheid water die door het centrum van Poland Spring wordt gebruikt, vertegenwoordigt minder dan 1% van de totale hoeveelheid grondwater die elk jaar in Maine wordt gebruikt door de industrie, de openbare watervoorziening, de landbouw, des skistations, naast nog andere watergebruikers.

Klopt het dat Nestlé “vrede koopt" door subsidies toe te kennen en giften te doen aan lokale verenigingen en projecten?

Nee. Het doel van Nestlé is om de beginselen van goed nabuurschap toe te passen en duidelijke voordelen te bieden aan elke gemeenschap door onze aanwezigheid en gedeelde waarde te creëren in een klimaat van vertrouwen en respect. Door middel van sponsoring, donaties en vrijwilligerswerk ondersteunen wij goede doelen en organisaties die belangrijk zijn voor de lokale gemeenschappen. Ons bedrijf creëert gedeelde waarde door banen te scheppen en belastingen te betalen, door deel te nemen aan de lokale ontwikkeling en de lokale economie te diversifiëren. Al tientallen jaren verleent het bedrijf steun aan de lokale gemeenschappen in het kader van ons “Beleid voor goed nabuurschap” ( "Good Neighbour Policy").

Probeert Nestlé Fryeburg te betreden door de stad uit te putten met gerechtelijke procedures?

Nee. Het planbureau van Fryeburg (Fryeburg Planning Board) heeft de vergunningsaanvraag van Nestlé Waters North America/Poland Spring voor zijn laadinstallaties goedgekeurd, maar een kleine groep van tegenstanders is in beroep gegaan. De rechtbank van Maine heeft uiteindelijk de oorspronkelijke beslissing van het Planbureau om het waterstation goed te keuren, bevestigd.

Stellen de juristen van Nestlé zelf, achter de schermen, de lokale regelgeving op met betrekking tot waterwinning?

Nee. De regelgeving wordt opgesteld door vertegenwoordigers en de advocaat van de stad en onderworpen aan een openbaar onderzoek. Tijdens zijn vergaderingen ontvangt de raad commentaar van het publiek en de belanghebbenden. Het commentaar van Poland Spring/Nestlé Waters North America op de watergerelateerde regelgeving wordt geformuleerd op een transparante en openbare manier in het register, door middel van deze procedure.

Klopt het dat de inwoners van Shapleigh niet werden geraadpleegd om Nestlé al dan niet toe te staan hun water af te nemen? Nee. De inwoners van Shapleigh hebben in laatste instantie kunnen beslissen om Nestlé Waters North America al dan niet toe te laten, al was het maar in de onderzoeksfase. Vanaf begin 2008 heeft Poland Spring vier publieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in de Shapleigh Memorial School om vragen te beantwoorden en uit te leggen hoe het proces zou kunnen werken onder lokaal toezicht, en informatie te geven over het grondwater en het bedrijf zodat het publiek kon nadenken en beslissen om Poland Spring al dan niet onderzoek te laten doen op de site die toebehoort aan de gemeente.

Heeft Nestlé zich teruggetrokken uit Shapleigh omdat het publiek had laten weten dat het er ongewenst was of omdat het pompen van water in Shapleigh niet winstgevend was?

Nee. Nestlé Waters North America ontwikkelt een adequaat waterbeheer met inachtneming van de regelgeving en het gebruik van bewezen wetenschappelijke methoden. Deze waterbronnen zijn noodzakelijk voor de gezondheid en de groei van het bedrijf en ons gebruik van grondwater, ongeacht de site, heeft geen invloed op de bruikbaarheid van het grondwater. Onze waterwinningsprojecten zijn niet afhankelijk van het dwingende of tolerante karakter van de lokale regelgeving, noch van het gemak van de site op het gebied van logistiek, maar eerder van de aanwezigheid van waterbronnen van hoge kwaliteit, die verschilt naargelang de regionale geologie. In feite heeft Poland Spring besloten om geen gevolg te geven aan het project van Shapleigh, omdat de hoeveelheid beschikbaar water onvoldoende was voor de ontwikkeling van een bron.

Is flessenwater louter een voorbeeld van doeltreffende marketing?

Nee. De oorsprong van flessenwater gaat terug tot de eerste beschavingen en de kuurmode is lang voor de uitvinding van marketing in Europa en de Verenigde Staten verschenen. Sommige merken van Nestlé Waters bestaan immers al meer dan honderd jaar: Perrier wordt gebotteld sinds 1863, Poland Spring sinds 1845 en Sao Lourenco sinds 1890. Flessenwater heeft nog steeds zijn plaats in de huidige maatschappij waarin de leefstijlen steeds meer verplaatsingen inhouden: consumenten kiezen voor flessenwater omdat ze waarderen dat het makkelijk mee te nemen en handig is, dat de smaak ervan stabiel is, dat het geen calorieën bevat en de kwaliteitsgarantie van Nestlé geniet.

Om de consumenten in staat te stellen hun recht om weloverwogen keuzes te maken uit te oefenen en om gezondere voedingsgewoonten te bevorderen, streeft Nestlé Waters naar verantwoorde en betrouwbare communicatie over onze producten. De sector waarin wij actief zijn, is zeer concurrerend, we moeten onze producten op de markt brengen op een manier waardoor wij onze merken onderscheiden van die van onze concurrenten. De communicatie met de consument maakt het ook mogelijk hem te informeren over de voordelen van het drinken van water en hem bewust te maken van gezonde hydratatie, maar ook van de natuurlijkheid, de unieke smaak van onze vele soorten water, evenals het belang van recyclage.

Profiteert Nestlé Waters van de tolerante regelgeving in de landen waar het actief is?

Nee. Nestlé Waters oefent zijn activiteiten uit in overeenstemming met de zakelijke gedragscode van de groep Nestlé die als richtsnoer dient voor onze manier van werken ten aanzien van, onder meer, de consumenten, de mensenrechtenactivisten, onze medewerkers, onze leveranciers en onze omgeving. Ons bedrijf leeft ook alle lokale wet- en regelgeving met betrekking tot onze activiteiten na. Nestlé Waters neemt bovendien de strenge interne normen en richtlijnen voor het beheer en de bescherming van de waterbronnen in acht om de duurzaamheid te waarborgen van de waterbronnen die wij exploiteren.