Sort by
Sort by

Nestlé en de milieu-impact van de Nespresso-capsules

Nespresso staat voor de beste koffiekwaliteit, die wordt gegarandeerd door de versheid en de intensiteit van de koffiesmaak. Het aluminium van de Nespresso-capsules is het beste materiaal dat vandaag beschikbaar is om de kwaliteit en de smaak van Nespresso-koffie te behouden en de koffie te beschermen tegen de schadelijke effecten van lucht, licht en vocht. Bovendien is dit het meest geschikte materiaal dat wij hebben gevonden voor het Nespresso-systeem. De geoctrooieerde technologie van de capsules van aluminium maakt de extractie onder hoge druk in de Nespresso-machines mogelijk: de beste espressotechnologie.

Aluminium is oneindig recycleerbaar. Eind 2015 had Nespresso een inzamelcapaciteit voor recyclage van meer dan 86% van de gebruikte capsules verkocht door ons bedrijf. In 2014 hebben wij ons ertoe verbonden om onze inzamelcapaciteit te verhogen tot 100% tegen 2020 en om de ingezamelde Nespresso-capsules en nieuwe Nespresso-capsules te recycleren, wat de beste oplossing is voor het milieu (bv. in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië).

Recyclage-initiatieven

Onze doelstelling is om de terugkeer van de te recycleren gebruikte capsules zoveel mogelijk te vergemakkelijken voor de leden van de Nespresso Club. Onze prioriteit is om de nationale of transnationale recyclage van gebruikte verpakkingen te bevorderen. Sinds 1993 kunnen de gebruikte capsules in Duitsland worden ingezameld en gerecycleerd via het nationale systeem voor nuttige toepassing van gebruikte verpakkingen.

Sinds 2010 kunnen de gebruikte capsules ook in Zweden gerecycleerd worden dankzij het Green Dot-systeem voor inzameling aan huis. Sinds 2012 wordt datzelfde programma ook aangeboden aan de Finse consumenten. Wanneer het niet mogelijk is de capsules via collectieve programma’s te recycleren, installeert Nespresso zijn eigen inzamelpunten. In 1991 is Nespresso begonnen met het opzetten van een eigen inzamelsysteem voor gebruikte capsules in Zwitserland. Vandaag hebben we meer dan 2600 inzamelpunten over het hele land.

Eind 2015 beschikte Nespresso over meer dan 14.000 specifieke inzamelpunten voor capsules in 36 landen, namelijk in Nespresso-winkels, in gemeentelijke inzamelcentra voor afval, bij kleinhandelaars en bij lokale partners, zoals Mondial Relay en Kiala. Samen met de drie nationale recyclagesystemen, waarmee onze capsules kunnen worden gerecycleerd, betekent dit dat recyclage mogelijk is in 39 landen. Wij hebben ook recycling@home initiatieven geïmplementeerd in 15 landen, waarbij de Nespresso-capsules worden ingezameld bij het leveren van de bestelde koffie bij de consument.

Daarnaast heeft Nespresso technologische innovaties benut en nieuwe partnerschappen ontwikkeld om de recyclage van aluminium in het algemeen en van gebruikte capsules in het bijzonder te verbeteren. In Frankrijk, waar kleine verpakkingen niet verwerkt kunnen worden door afvalsorteercentra, maakt Nespresso gebruik van een elektromagnetisch systeem dat klein aluminiumafval (zoals capsules of flesdekseltjes) scheidt van de rest van het te recycleren afval. In het kader van het "Projet Métal” in Frankrijk heeft Nespresso zich ertoe verbonden om 300 euro te schenken per ton aluminiumafval dat gescheiden wordt van andere soorten afval teneinde de gemeenten (afvalsorteercentra) meer aan te moedigen tot het recycleren van aluminium.

Aluminium Stewardship Initiative (initiatief voor het beheer van aluminium of ASI)

Naast de recyclage van de capsules is Nespresso op zoek naar manieren om de dingen in de wereldwijde toevoerketen voor aluminium te veranderen. Nespresso is een partnerschap aangegaan met de International Union for Conservation of Nature (IUCN) in een uniek initiatief dat in december 2014 de eerste norm voor verantwoord beheer van aluminium lanceerde. Deze norm zal zorgen voor traceerbaarheid in de gehele waardeketen.

Hoewel het relatief weinig aluminium gebruikt, heeft Nespresso zich ertoe verbonden een actieve rol te spelen om verantwoorde productie van aluminium in de toekomst te bevorderen. Dat geldt ook voor het aluminium dat wordt gebruikt in onze Nespresso-capsules. Wij hebben ons erop vastgelegd dat, tegen 2020, 100% van het in onze capsules gebruikte aluminium in overeenstemming is met de nieuwe norm van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Het ASI werd opgericht in 2012 om meer duurzaamheid en transparantie in de aluminiumindustrie aan te moedigen en een brede basis van stakeholders te mobiliseren voor het ontwikkelen en bevorderen van verantwoorde milieu-, sociale en governancepraktijken in de gehele waardeketen van aluminium.