Sort by
Sort by

Nestlé en transvetzuren uit gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën.

Wij delen de zorg van de consumenten en de gezondheidsinstanties over de gezondheidseffecten van transvetzuren, onder meer de transvetzuren die afkomstig zijn van gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën.

In 1999 hebben wij bij Nestlé ons beleid omtrent transvetzuren vastgelegd. Dit algemene en duurzame engagement werd in 2014 opgestart. In dat jaar bevestigden wij onze ambitie om tegen eind 2016 de transvetzuren afkomstig van gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën te elimineren. Dat strookt met de aanbevelingen die geuit werden door de Wereldgezondheidsorganisatie om de dagelijkse inname van transvetzuren te verlagen om de risico's te verkleinen. Wij zullen blijven ijveren voor de vervanging van de gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën in onze voeding en onze dranken.

In het kader van dit engagement op lange termijn gaan wij over tot de geleidelijke vernieuwing van onze producten op basis van de wetenschap zonder evenwel te raken aan de smaak, de veiligheid, de textuur of het uitzicht. In samenwerking met onze leveranciers hebben we ervoor gezorgd dat onze producten gerenoveerd zijn. Daarom bevat vanaf begin 2017 meer dan 99,8% van de oliën en vetten die Nestlé aankoopt geen transvetzuren afkomstig van gedeeltelijk geharde oliën.

Zal Nestlé, rekening houdend met recente feiten in de Verenigde Staten en Europa, zijn inspanningen opdrijven om transvetzuren afkomstig van gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën sneller uit zijn productengamma te verwijderen?

Wij steunen de inspanningen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de EU en de regelgevende instanties in andere regio's wereldwijd volkomen om het wereldwijde verbruik van transvetzuren te verminderen en zo de volksgezondheid te bevorderen. Sinds begin 2017 bevat meer dan 99,8% van de vetten en oliën die we aankopen geen transvet afkomstig van gedeeltelijk geharde oliën.

Wij verbinden ons ertoe om de transvetzuren afkomstig uit gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën volledig te verwijderen uit alle levensmiddelen en dranken. Sinds 1999 voeren wij een beleid voor de reductie van transvetzuren, dat voor het eerst in 2003 en daarna nogmaals in januari 2014 werd uitgebreid. We hebben ondertussen mooie vooruitgang geboekt en we blijven werken om alle gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën uit onze voedingsproducten weg te halen.

Momenteel bevat het merendeel van onze producten al geen gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën meer. Wij verbinden ons ertoe om tegen eind 2016 de resterende levensmiddelen en dranken uit ons assortiment te weren.

In oktober 2015 zijn we lid geworden van een consortium binnen de industrie in de Europese Unie (EU) dat streeft naar een wettelijke limiet voor het gehalte transvetzuren van industriële herkomst in levensmiddelen. Wij delen de visie van de groep volgens dewelke de harmonisatie van de wetgeving van de EU betreffende het gehalte transvetzuren van industriële oorsprong in levensmiddelen door het opstellen van een wettelijke limiet een aangepast en doeltreffend middel zou zijn om het verbruik van transvetzuren afkomstig van gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën verder te reduceren. Dat voldoet aan de aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) om de transvetzuren zoveel mogelijk te beperken binnen het kader van een verantwoorde voeding, in het beknopte beleid voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie over de "Eliminatie van transvetzuren in Europa" en het rapport van de Europese Commissie dat in december 2015 werd gepubliceerd.

Welke categorieën of welke producten van Nestlé bevatten gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën?

Transvetzuren zijn van nature aanwezig in bepaalde voedingsmiddelen, zoals zuivel en vlees, en komen ook in kleine hoeveelheden voor in de meeste oliën die voor consumptie geschikt zijn. De voornaamste bron van transvetzuren in de voeding is de gedeeltelijk gehydrogeneerde olie, deze wordt gebruikt in bewerkte voedingsmiddelen. Wanneer deze oliën aanwezig zijn in een product, staan ze op de lijst met ingrediënten. Omwille van technische redenen, zoals het verkrijgen van de gewenste houdbaarheid of textuur, gebruiken wij nog steeds deels gehydrogeneerde oliën in enkele producten, bijvoorbeeld in specifieke kant-en-klare gerechten of snoep. We werken eraan om ook uit deze producten de gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën weg te halen.

Waardoor vervangt Nestlé de gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën in zijn producten?

Wij blijven ijveren voor de vervanging van de gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën in onze levensmiddelen. Het vervangen van deze gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën is complex, het vergt een multidisciplinaire aanpak die gaat van het uitwerken van de ingrediënten tot de aankoop ervan via de vervaardiging van producten. Bovendien werken wij samen met de leveranciers om specifieke ingrediënten aan te leveren wanneer dat noodzakelijk is.

Waarom worden de gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën niet onmiddellijk verwijderd?

Een geschikte vervanger vinden voor een gedeeltelijk gehydrogeneerde olie met specifieke eigenschappen is een moeilijke taak. Dit gaat immers gepaard met belangrijke veranderingen in de vervaardiging van de levensmiddelen en het vergt ook aanpassingen in de samenstelling van het product. Daarvoor is heel wat onderzoeks- en ontwikkelingswerk nodig, en de producten moeten grondig geproefd worden om de kwaliteit en de smaak ervan te garanderen.

Wanneer zouden de producten van Nestlé geen transvetzuren meer bevatten?

In 2014 hebben wij het beleid van Nestlé omtrent transvetzuren, dat al sinds 1999 bestond, vernieuwd. Daarin hebben we ons ertoe geëngageerd om tegen eind 2016 alle transvetzuren afkomstig van gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën uit onze levensmiddelen en dranken te weren. Daarom onderzoeken en vernieuwen wij voortdurend onze productportefeuille. We hebben het gehalte transvetzuren in onze producten al aanzienlijk weten te reduceren en we gaan nauwgezet verder met ons programma voor het verminderen van het gehalte transvetzuren.

Zal Nestlé ook andere vetten vervangen of verminderen die negatieve effecten hebben op de gezondheid, zoals de verzadigde vetten?

Wij onderzoeken en vernieuwen voortdurend ons productengamma om het voedingsprofiel van onze voeding en onze dranken te verbeteren. Zo nodig worden daarbij ook de verzadigde vetzuren verminderd. We moeten daartoe komen zonder iets te veranderen aan de kwaliteit, de smaak en de textuur van het product die de consumenten van ons verwachten.