Sort by
Sort by

De verbintenissen van Nestlé

In alle landen verbindt Nestlé zich tot tien beheerprincipes met respect voor de lokale wetgevingen, culturen en godsdienstige praktijken.

1. Voeding, Gezondheid & Welzijn

Onze prioriteit is de levenskwaliteit van de consumenten op elk moment en op elke plaats verbeteren door hen een assortiment aan gezondere en meer smaakvolle voedingsmiddelen en dranken aan te bieden en een gezonde leefwijze te bevorderen. Dit komt tot uiting in ons bedrijfscredo “Good Food, Good Life”. 

Producten aanbieden die plezier, smaak en verscheidenheid verenigen. Ook al zijn drinken en eten levensbehoeften, voor Nestlé moet eten een bron van plezier, evenwicht en welbehagen zijn. In geïndustrialiseerde landen zoals het onze voldoet de verscheidenheid van de in de handel aangeboden producten in alle voedingsbehoeften.

Nestlé Nutritional Profiling System

2. Kwaliteit en veiligheid van de producten

Sinds het begin, in 1867, zijn kwaliteit en veiligheid een eis en een prioriteit voor Nestlé. Dit basisprincipe was immers reeds terug te vinden in het eerste product van Henri Nestlé. Op dit gebied kon en wou hij geen risico nemen. Henri Nestlé heeft aan zijn bedrijf de wil overgedragen om voortdurend de kwaliteit en de hygiëne van de producten te garanderen.

Nestlé hecht enorm veel belang aan de selectie van grondstoffen. Zij moeten beantwoorden aan strikte aankoopspecificaties en elke leverancier wordt zorgvuldig geselecteerd op basis van een vooropgesteld lastenboek. 

Voor Nestlé is ook de verpakking een onafscheidelijk element van de kwaliteit van het product omdat zij bijdraagt tot de bescherming tegen externe aantastingen en eveneens het transport en de stockage vergemakkelijkt. Bovendien verstrekt zij duidelijke informatie over de gebruikte ingrediënten, het gewicht, de houdbaarheidsdatum, de gebruiksaanwijzing, de manier van bewaren, mogelijke allergenen…

Het garanderen van de kwaliteit en de veiligheid van de producten is een verbintenis die belangrijke en onafgebroken investeringen in onderzoek en ontwikkeling vereist, een nauwkeurige selectie van de grondstoffen en voortdurende kwaliteitscontroles, vanaf de ontwikkeling tot het op de markt brengen van een product.

Nestlé Quality Policy

3. Communicatie met de consumenten

Wij gaan prat op een verantwoordelijke en betrouwbare communicatie met de consumenten die hen in staat stelt om hun recht op een weloverwogen keuze uit te oefenen en die tevens een gezondere voeding bevordert. Het is door naar de klanten te luisteren dat wij aan hun verwachtingen kunnen beantwoorden en de kwaliteit van onze producten kunnen verbeteren. Wij respecteren uiteraard het privéleven van de consumenten.

Nestlé Consumer Communications Principles

 

4. Rechten van de mens in onze commerciële activiteiten

Wij staan volledig achter de leidende beginselen van het Wereldpact van de Verenigde Naties (UNGC) over de mensenrechten en het arbeidsrecht en wij doen ons best om op dat gebied een voorbeeld van goede praktijken te zijn in al onze commerciële activiteiten.

International Labour Organisation

 

5. Leadership en individuele verantwoordelijkheid

Ons succes berust op onze medewerkers. Wij behandelen elkaar met respect en waardigheid en verwachten van eenieder dat hij individuele verantwoordelijkheidszin bevordert.

Wij werven bekwame en gemotiveerde medewerkers aan die respect hebben voor onze waarden, garanderen hun gelijke ontwikkelings- en bevorderingskansen, beschermen hun privéleven en dulden geen enkele vorm van pesterij of discriminatie.

Nestlé Management & Leadership Principles en  Nestlé Code of Business Conduct

 

6. Gezondheid en veiligheid op het werk

Wij zorgen voor de preventie van ongevallen en verwondingen en voor de bescherming van onze werknemers, onze onderaannemers en de andere partijen in de waardecreatieketen.

Nestlé Policy on Health & Safety at Work

7. Relaties met leveranciers en klanten

Wij eisen van onze leveranciers, van onze medewerkers, van onze onderaannemers en van hun werknemers dat zij blijk geven van eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid en dat zij zich onvoorwaardelijk houden aan de door ons vastgelegde normen. Wij gaan dezelfde verbintenis aan ten aanzien van onze eigen klanten.

Nestlé Supplier Code

8. Landbouw en plattelandsontwikkeling

 

Wij leveren een bijdrage tot het verbeteren van de landbouwproductie, van de sociale en economische omstandigheden van de landbouwers en de plattelandsgemeenschappen, maar ook van de productiesystemen om de milieuduurzaamheid ervan te vergroten.

Nestlé Policy on Environmental Sustainability

9. Milieuduurzaamheid

Wij verbinden ons tot duurzame praktijken in ecologisch opzicht. Gedurende de hele levenscyclus van onze producten trachten wij de natuurlijke hulpbronnen efficiënt te gebruiken en het gebruik van duurzaam beheerde hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Onze doelstelling: zero verspilling.

Nestlé Policy on Environmental Sustainability

10. Duurzaam beheer van waterbronnen

Wij verbinden ons tot een duurzaam beheer van waterbronnen en een voortdurende verbetering van het waterbeheer. Wij beseffen dat de wereld het hoofd moet bieden aan een groeiende uitdaging op het vlak van waterbevoorrading en dat een verantwoordelijk beheer van de wereldwijde waterreserves door alle consumenten een absolute noodzaak is.

Nestlé Water Report