Nestlé opent een nieuwe afdeling om zijn wereldwijde klinische ontwikkelingsactiviteiten te centraliseren

To Press Releases listVevey, Zwisterland,jun 5, 2012

Klinische ontwikkelingsactiviteitenNestlé centraliseert zijn klinische ontwikkelingsactiviteiten door een nieuwe afdeling te openen die gewijd is aan het beheer van klinische proeven.

De Clinical Development Unit (CDU) zal Nestlé in staat stellen om de impact van zijn voeding en ingrediënten op de menselijke biologie en gezondheid, alsook op zijn smaak en genoegen, efficiënt en doeltreffend te beoordelen.

Klinische proeven worden door de voedingsautoriteiten over de hele wereld erkend als een degelijke manier om het effect van nutriënten of voeding op consumenten te beoordelen.

Nestlé heeft veel ervaring met het uitvoeren van klinische proeven en het wereldwijd publiceren van de resultaten ervan.

Het bedrijf heeft in 2011 meer dan 100 klinische proeven in uitvoering en verwacht er nog meer uit te voeren in de toekomst.

‘Onze klinische ontwikkelingsactiviteiten leveren het wetenschappelijke bewijs dat onze ingrediënten, nieuwe producten en productherformuleringen daadwerkelijk voordelen voor de klant opleveren’, zei Werner Bauer, Chief Technology Officer van Nestlé.

‘De nieuwe CDU sluit strategisch aan bij ons engagement inzake onderzoek en ontwikkeling om innovatieve oplossingen voor voeding, gezondheid en welzijn aan te bieden.’

Medische deskundigheid

De CDU van Nestlé zal medische deskundigheid verschaffen op verschillende therapeutische gebieden.

Ze zal ook gespecialiseerde knowhow in projectbeheer, databeheer en biostatistiek – het gebruik van statistieken voor de analyse van biologische gegevens – aanbieden.

Het voor het doel gebouwde gebouw is gelegen in Lausanne in Zwitserland.

Het is de eerste keer dat Nestlé het beheer van zijn wereldwijd programma voor klinische proeven onder één dak verenigt.

Metabolic Unit

De CDU omvat een ‘Metabolic Unit’ voor metabolische studies bij gezonde personen en bij personen met gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes en osteoporose.

Ze zal een antwoord bieden op de groeiende vraag van het bedrijf naar interne voedingsstudies sinds de oprichting van het Nestlé Institute of Health Sciences en Nestlé Health Science in 2010.

De afdeling heeft fitnessuitrusting om kracht, snelheid en uithoudingsvermogen te testen, en gespecialiseerde scanners om de botdensiteit en de samenstelling van het lichaam te meten.

Ze beschikt over ‘indirecte calorimetrie’ voor wetenschappers om de energie te meten die mensen in rust en in beweging verbruiken.

Ze bestaat uit sensorische cabines, een keuken en een eetruimte, en een klinische observatieruimte voor metabolische studies.

De Metabolic Unit is erkend als een aangesloten privégezondheidsinstelling door de lokale kantonnale autoriteiten.

Nauwe samenwerking

De ligging van de CDU zal de onderzoekers in staat stellen om nauw samen te werken met andere wetenschappers van Nestlé van het Nestlé Research Center en van het Nestlé Institute of Health Sciences, die ook in Lausanne gevestigd zijn.

De CDU zal ook samenwerken met de vele Nestlé R&D Centres en met universiteiten over de hele wereld.

Het wereldwijde R&D-netwerk van Nestlé bestaat uit 32 Research, Development &Technology Centres en stelt meer dan 5000 mensen tewerk.

Nestlé en klinische proeven

Nestlé sluit zich aan bij de ‘Verklaring van Helsinki’ van de Wereldgezondheidsorganisatie die de ethische beginselen vastlegt voor onderzoek met menselijke proefpersonen.

Alle klinische proeven van het bedrijf worden uitgevoerd volgens de Goede Klinische Praktijk (GCP), een internationaal erkende kwaliteitsstandaard.

De nieuwe CDU zal toezicht houden op heel wat verschillende soorten klinische proeven, met inbegrip van gerandomiseerde proeven.

De afdeling zal ook instaan voor het beheer van alle studies die intern in de Metabolic Unit worden uitgevoerd en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met alle relevante lokale regelgevingen en de GCP.