Valse e-mails op het internet die betrekking hebben op NESCAFE.

To Press Releases listBrussel,jan 16, 2014

Er circuleren valse e-mails op het internet die betrekking hebben op NESCAFE.

Deze e-mails zijn niet gestuurd door Nestlé of één van zijn partners. Wij dringen er op aan niet te reageren op deze e-mails .

Wij betreuren het feit dat personen de goede naam en reputatie van Nestlé gebruiken om op onrechtmatige wijze geld te verkrijgen.

Wij verzekeren u dat wij, in samenspraak met de betrokken diensten, al het mogelijke doen om in de toekomst dergelijke zaken tegen te gaan .

Neem voor meer informatie contact op met Corporate Communications, via 02 569 52 52