Sort results by
Sort results by

Nestlé onthult zijn plannen om de overgang naar een regeneratief voedselsysteem te ondersteunen

Farmer
Back to Press releases

Nestlé presenteert zijn plannen om de overgang naar een regeneratief voedselsysteem te ondersteunen en te versnellen, gericht op bescherming en herstel van het milieu, verbetering van de levensstandaard van de boeren en vergroting van het welzijn van boerengemeenschappen. Nestlé zal samenwerken met zijn partners in het voedselsysteem, waaronder zijn netwerk van meer dan 500 000 boeren en 150 000 leveranciers, om regeneratieve landbouwpraktijken in het hart van het voedselsysteem te bevorderen. Daartoe zal de onderneming ook nieuwe programma's lanceren om de sociale en economische uitdagingen in verband met deze overgang te helpen aanpakken.

De aankondiging komt in de aanloop naar de VN-top over voedselsystem n in New York, en als onderdeel van bijdrage van Nestlé aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) tegen 2030. Ze volgt ook op het recente rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering van de VN, waarin wordt benadrukt dat de klimaatcrisis steeds ernstiger wordt.

“We weten dat regeneratieve landbouw een sleutelrol speelt in het verbeteren van de bodemgezondheid, het herstellen van de watercycli en het vergroten van de biodiversiteit op lange termijn,” aldus Paul Bulcke, voorzitter van Nestlé. “Deze elementen vormen de basis voor een duurzame voedselproductie en dragen bovenal bij tot de verwezenlijking van onze ambitieuze doelstellingen voor het klimaat”.

Nestlé heeft de “Business Ambition for 1.5 °C” van de VN ondertekend en was een van de eerste ondernemingen die in december 2020 gedetailleerde plannen en tijdschema's voor klimaatverandering publiceerden. De onderneming streeft naar een halvering van de uitstoot tegen 2030 en een nuluitstoot tegen 2050.

“Voortbouwend op onze langdurige partnerschappen met boerengemeenschappen over de hele wereld, willen we onze steun voor landbouwpraktijken die het milieu en mensen ten goede komen, vergroten,” aldus Mark Schneider, CEO van Nestlé. “In de geest van het bevorderen van een rechtvaardige overgang is het van vitaal belang dat wij boeren overal ter wereld steunen die de risico's en kosten die gepaard gaan met de overgang naar een regeneratieve landbouw, op zich nemen.”

Nestlé heeft toegezegd de komende vijf jaar 1,2 miljard CHF te investeren om regeneratieve landbouw in de hele toeleveringsketen te ondersteunen. Nestlé zal drie belangrijke hefbomen gebruiken om boeren te helpen regeneratieve praktijken toe te passen:

  • Toepassing van geavanceerde wetenschap en technologie, verlening van technische bijstand: met behulp van zijn uitgebreide netwerk van O&O-deskundigen en landbouwkundigen ontwikkelt Nestlé bijvoorbeeld koffie- en cacaovariëteiten met een hogere opbrengst en een geringer milieueffect. De onderneming test ook nieuwe oplossingen om de emissies in de zuivelbevoorradingsketen te verminderen. Nestlé zal ook zorgen voor landbouwopleidingen en boeren helpen bij de uitwisseling van informatie en beste praktijken die ter plaatse kunnen worden aangepast.
     
  • Investeringssteun verlenen: de overgang naar regeneratieve landbouw brengt initiële risico's en nieuwe kosten mee. Nestlé zal de landbouwers steunen door samen met hen te investeren, de financiering te vergemakkelijken of hen te helpen leningen te verkrijgen voor specifieke uitrusting. Nestlé zal ook samenwerken met partners om proefprojecten te financieren om te testen en te bepalen hoe regeneratieve landbouw het best kan worden bevorderd.
     
  • Premies betalen voor regeneratieve landbouwproducten: Nestlé zal premies aanbieden voor grondstoffen uit regeneratieve landbouw en zal er meer van aankopen. Het is de bedoeling de landbouwers te belonen voor de kwantiteit en de kwaliteit van hun producten, maar ook voor de positieve impact op het milieu via bodembescherming, waterbeheer en koolstofopslag.

 

Nestlé heeft vandaag de belangrijkste regeneratieve landbouwpraktijken bekendgemaakt die het wil bevorderen. Het gaat onder meer om verbetering van de biodiversiteit, bodembehoud, regeneratie van de watercyclus en integratie van de veeteelt. De landbouw is verantwoordelijk voor bijna twee derde van de totale uitstoot van broeikasgassen door Nestlé, waarbij zuivel en veeteelt alleen al goed zijn voor ongeveer de helft van deze uitstoot. In de zuivelbevoorradingsketen evalueert Nestlé bijvoorbeeld geavanceerde wetenschap en technologie om de uitstoot op boerderijniveau te verminderen. De onderneming gaat samenwerken met 30 referentiemelkveebedrijven in 12 landen om klimaatvriendelijke, regeneratieve landbouwpraktijken te testen die op grotere schaal kunnen worden toegepast en kunnen bijdragen tot het bereiken van een nettobroeikasgasuitstoot van nul. Nestlé zal ook samenwerken met boeren om de meest voedzame en smakelijke peulvruchtenvariëteiten te selecteren en te telen die als alternatief voor melk kunnen worden gebruikt. Meer informatie over de aanpak van Nestlé is online beschikbaar.

Steun aan landbouwgemeenschappen met nieuwe programma's voor de verbetering van de levensstandaard en voor jongeren.

Een regeneratieve landbouw draagt bij tot een regeneratief voedselsysteem, dat eerlijk en transparant moet zijn voor alle belanghebbenden. Nestlé zet zich in voor de ondersteuning van verbeterde en gediversifieerde inkomens voor boeren via zijn bestaande duurzaamheidsprogramma's. Bovendien zal Nestlé nieuwe programma's uitvoeren om de levensstandaard van de boeren in zijn waardeketen te verbeteren, teneinde de landbouw aantrekkelijker te maken. Ook dit jaar zal Nestlé specifieke projecten voor zijn toeleveringsketens van koffie en cacao onthullen.

Om jonge mensen met een passie voor landbouw te ondersteunen, lanceert Nestlé in november een nieuw opleidingsplatform om de volgende generatie landbouwers aan te trekken en op te leiden. De opleiding zal vooral gericht zijn op regeneratieve landbouwpraktijken en het vergroten van de veerkracht van landbouwbedrijven ten aanzien van klimaatverandering. Ze zal ten goede komen aan meer dan 40 000 landbouwers die deelnemen aan een van de programma's van Nestlé inzake landbouwondernemerschap.

De regeneratie-inspanningen van Nestlé worden gelanceerd onder de naam “Generation Regeneration”, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar landbouwers, jongeren en de eigen werknemers.