Sort by
Sort by

Nestlé publiceert zijn Jaarverslag 2022 en zijn Creating Shared Value and Sustainability Report

Back to Press releases

Vandaag publiceert Nestlé zijn Jaarverslag 2022 evenals zijn Creating Shared Value and Sustainability Report (CSV). Zoals uit deze publicaties blijkt, zijn de resultaten van Nestlé stabiel gebleven ondanks een uitdagend jaar. Om op koers te blijven, moest voortdurend een nieuw evenwicht worden gevonden tussen geplande investeringen, betaalbare prijzen en het nakomen van verplichtingen tegenover de aandeelhouders en andere belanghebbenden. Het bedrijf is blijven innoveren, zijn digitale mogelijkheden blijven ontwikkelen en zijn portfolio strikt en strategisch blijven beheren.

Voor het eerst geven deze verslagen een overzicht van de voedingswaarde van Nestlé's wereldwijde portfolio. Ze geven ook een update van de vooruitgang van het bedrijf in het kader van zijn routekaart naar Net Zero.

In het kader van zijn initiatief ‘Good for You’ streeft Nestlé ernaar om marktleider te worden door betaalbare smakelijke en evenwichtige voeding aan te bieden aan consumenten overal ter wereld. Vandaag stelt Nestlé een nieuwe norm op het gebied van bedrijfstransparantie: het is het eerste bedrijf dat de voedingswaarde van zijn hele wereldwijde portfolio publiceert. Nestlé heeft zijn producten beoordeeld volgens de ‘Health Star Rating (HSR)’, een beoordelingssysteem voor voedingsstoffen dat wordt gebruikt door de ‘Access to Nutrition Index’. Uit de resultaten blijkt dat 60% van de omzet van het bedrijf, evenals zijn gespecialiseerde voedingsproducten zoals baby- of medische voeding (met uitsluiting van Nestlé's activiteiten op het gebied van producten voor huisdieren), een beoordeling van ten minste 3,5 sterren hebben volgens de HSR-norm.

Het bedrijf heeft zich ertoe verbonden een algemene doelstelling vast te stellen voor het aandeel gezondere producten in zijn portfolio. Nestlé zal deze aanpak aanvullen door striktere verantwoorde marketingpraktijken in te voeren en door educatieve programma's en diensten op het gebied van voeding aan te bieden om consumenten te helpen genieten van alle soorten producten in het kader van een evenwichtige voeding.

Wat betreft zijn Good for the Planet-aanpak heeft Nestlé zijn uitstoot van broeikasgassen verder verminderd, die nu onder het referentieniveau van 2018 ligt.

Het bedrijf is ver onder zijn koolstofpiek gekomen. Het heeft dit resultaat bereikt terwijl het zijn activiteiten aanzienlijk heeft uitgebreid. Nestlé pakt de uitstoot van zijn eigen activiteiten frontaal aan. Zo heeft het vorig jaar het gebruik van hernieuwbare elektriciteit verhoogd en ligt het op schema om 100% hernieuwbare elektriciteit te bereiken tegen 2025. Bovendien vermindert het bedrijf ook de uitstoot in zijn hele toeleveringsketen, voornamelijk door regeneratieve landbouw en herbebossing.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) heeft het bedrijf ook op vrijwillige basis zijn tweede Climate Risk and Impact Report gepubliceerd. Als toonaangevend bedrijf in zijn sector zet Nestlé zich in voor transparantie en actie met betrekking tot klimaatgerelateerde risico's en kansen. Daarom publiceert het bedrijf dit verslag voordat de Zwitserse regelgeving dat oplegt.

In deze verslagen geeft Nestlé voorbeelden van hoe het voortdurend toegevoegde waarde creëert. Het geeft de voorkeur aan groei door voortdurende innovatie, operationele efficiëntie en methodische toewijzing van middelen en kapitaal. Het juiste evenwicht tussen deze doelstellingen stelt het bedrijf in staat betrouwbare en duurzame rendementen te genereren. Nestlé is ook in 2022 op koers gebleven.

De volledige versie van het jaarverslag bevat niet alleen het jaaroverzicht van Nestlé maar ook het verslag over het ondernemingsbestuur, het remuneratieverslag en de jaarrekening, die op 16 februari 2023 zijn gepubliceerd.

Meer informatie:
Jaarverslag: pdf | onlinew
Verslag over het ondernemingsbestuur (gepubliceerd op 16 februari 2023)
Financiële verslagen (gepubliceerd op 16 februari 2023)
Creating Shared Value and Sustainability Report (in het Engels)
Climate Risk and Impact Report (TCFD) (in het Engels)


Contacten:

Média
Christoph Meier
Tel.: +41 21 924 2200
[email protected]

Investeerders
Luca Borlini
Tel.: +41 21 924 3509
[email protected]