Sort by
Sort by

Nestlé kondigt een innovatief plan aan om de risico's op kinderarbeid aan te pakken, het inkomen van telers te verhogen en volledige traceerbaarheid in cacao te bereiken

Regeneration Income Child
Back to Press releases

Nestlé heeft vandaag een nieuw plan aangekondigd om de risico's op kinderarbeid in de cacaoproductie aan te pakken. Centraal staat een innovatief inkomensversnellingsprogramma dat tot doel heeft het inkomen van cacaotelende families te verbeteren, waarbij tegelijkertijd regeneratieve landbouwpraktijken en gendergelijkheid worden bevorderd. De cacaotelende huishoudens zullen voor bepaalde activiteiten rechtstreeks een geldelijke stimulans krijgen, zoals bijvoorbeeld het inschrijven van kinderen op school en het snoeien van bomen

Het nieuwe plan van Nestlé ondersteunt ook het werk van het bedrijf om de wereldwijde inkoop van cacao te transformeren om volledige traceerbaarheid en segregatie voor zijn cacaoproducten te bereiken. Terwijl Nestlé zijn inspanningen op het gebied van cacaoduurzaamheid blijft uitbreiden, is het bedrijf van plan om tegen 2030 in totaal CHF 1,3 miljard te investeren, meer dan een verdrievoudiging van zijn huidige jaarlijkse investering

Het inkomensversnellingsprogramma biedt een nieuwe aanpak om boeren en hun families te helpen bij hun overgang naar een duurzamere cacaoteelt. De voordelen zullen gedrag en landbouwpraktijken aanmoedigen die zijn ontworpen om in de loop van de tijd gestaag economische veerkracht op te bouwen. Met de nieuwe aanpak van Nestlé worden cacaoboeren nu niet alleen beloond voor de hoeveelheid en kwaliteit van de cacaobonen die ze produceren, maar ook voor de voordelen die ze bieden voor het milieu en de lokale gemeenschappen. Deze stimulansen komen bovenop de steun van de regeringen van Ivoorkust en Ghana die Nestlé betaalt en de premies die Nestlé biedt voor gecertificeerde cacao. Deze cacao wordt onafhankelijk geaudit aan de hand van de Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard, die het sociaal, economisch en milieuwelzijn van de boeren en de lokale gemeenschappen bevordert.

De cacaotelende gemeenschappen worden geconfronteerd met enorme uitdagingen, waaronder wijdverbreide armoede op het platteland, toenemende klimaatrisico's en een gebrek aan toegang tot financiële diensten en basisinfrastructuur zoals water, gezondheidszorg en onderwijs. Deze complexe factoren dragen bij aan het risico op kinderarbeid op familiebedrijven. Samen met partners, waaronder overheden, en voortbouwend op een veelbelovend proefprogramma verscherpt het nieuwe initiatief van Nestlé de aandacht voor deze onderliggende oorzaken van kinderarbeid.

“Ons doel is om een extra concrete, positieve impact te hebben op een groeiend aantal cacaotelende families, vooral in gebieden waar armoede wijdverspreid is en middelen schaars zijn, en om de inkomenskloof waarmee zij worden geconfronteerd op termijn te helpen dichten,” aldus Mark Schneider, CEO van Nestlé. “Voortbouwend op onze jarenlange inspanningen om cacao duurzaam in te kopen, zullen we blijven helpen om kinderen naar school te laten gaan, vrouwen mondiger te maken, landbouwmethoden te verbeteren en financiële middelen te vergemakkelijken. Wij geloven dat wij samen met overheden, ngo’s en anderen in de cacao-industrie het leven van cacaotelende families kunnen helpen verbeteren en kinderen de kans kunnen geven om te leren en op te groeien in de veilige en gezonde omgeving die ze verdienen.”

Creatie van geldelijke stimulansen om het inkomen aanzienlijk te verhogen

Het programma beloont praktijken die de productiviteit van de gewassen verhogen en extra bronnen van inkomsten helpen veiligstellen met als doel de kloof naar een leefbaar inkomen te dichten en kinderen te helpen beschermen. Door deze praktijken toe te passen, kunnen families gedurende de eerste twee jaar van het programma tot CHF 500 per jaar extra verdienen. De hogere stimulans in het begin zal helpen om de implementatie van goede landbouwpraktijken te versnellen en zo een toekomstige impact op te bouwen. Deze stimulans wordt daarna genivelleerd naar CHF 250 wanneer het programma concrete resultaten begint op te leveren. Hij wordt niet betaald op basis van de hoeveelheid verkochte cacao en is inclusief om kleinere boeren zinvolle steun te bieden, zodat niemand achterblijft. In afwijking van de normale praktijk biedt het programma ook financiële stimulansen voor de echtgenote van de boer, die doorgaans verantwoordelijk is voor de huishoudelijke uitgaven en de zorg voor de kinderen. Door de betalingen te verdelen tussen de boer en de echtgenote helpt het programma vrouwen mondiger te maken en gendergelijkheid te verbeteren. Lees hier meer. Voorbeelden van praktijken die Nestlé stimuleert, zijn:

  • Schoolinschrijving voor alle kinderen in het huishouden in de leeftijd van 6 tot 16 jaar;
  • Het implementeren van goede landbouwpraktijken, zoals snoeien, die de productiviteit van de gewassen verhogen;
  • Het uitvoeren van agrobosbouwactiviteiten om de klimaatbestendigheid te vergroten, zoals het planten van schaduwbomen;
  • Het genereren van gediversifieerde inkomens, bijvoorbeeld door andere gewassen te verbouwen, dieren zoals kippen te houden, bijen te telen of andere producten zoals cassave te verwerken.

De betalingen worden verricht via een beveiligde mobiele overschrijving die traceerbaarheid rechtstreeks van de leveranciers van Nestlé tot de beoogde ontvanger waarborgt. Omdat de cashflow vaak het hele jaar door een uitdaging is, zullen de geldelijke stimulansen worden uitgekeerd wanneer ze het hardst nodig zijn. Op basis van feedback van de boeren omvat dit de periode van het begin van het nieuwe schooljaar en de periode vóór het regenseizoen. Derde partijen, waaronder het International Cocoa Initiative en de Rainforest Alliance, zullen met Nestlé samenwerken om de deelname te monitoren.

 

regeneration income beans

Hulp aan de boeren om duurzame, schaalbare praktijken toe te passen

Voortbouwend op de positieve resultaten van een eerste proefproject in 2020 met 1.000 boeren in Ivoorkust zal Nestlé het programma in 2022 uitbreiden tot10.000 families in het land, alvorens het in 2024 uit te breiden naar Ghana. Vervolgens zal het bedrijf de resultaten van die testfase evalueren en waar nodig aanpassen, alvorens ernaar te streven om tegen 2030 alle cacaotelende families in de wereldwijde cacaotoeleveringsketen van Nestlé (ongeveer 160.000) te bereiken.

Nestlé zal helpen ervoor te zorgen dat de boeren over de middelen, opleiding, en sociale en financiële structuren beschikken om blijvende veranderingen door te voeren, door:

  • Het bestaande monitorings- en remediëringssysteem te verbeteren om de risico's op kinderarbeid te helpen identificeren, voorkomen en aanpakken, en de schoolinschrijving te verhogen;
  • Families opleiding aan te bieden via het Gender Action Learning System en over financiële huishoudplanning en ondernemerschap;
  • Het organiseren en opleiden van lokale groepen om elk jaar snoei- en andere nuttige landbouwtaken uit te voeren binnen een bepaalde coöperatie;
  • Het bieden van inkomensdiversificatiemogelijkheden aan de boeren en hun echtgenotes;
  • Het helpen opzetten van Village Savings and Loans Associations (VSLA), gericht op vrouwen, om sparen aan te moedigen en leningen te verstrekken voor kleine zakelijke opportuniteiten.

Feedback en input van de boeren en boerencoöperaties, alsook continue gegevensverzameling en evaluatie door derden, zullen worden gebruikt om te informeren, het programma te wijzigen en te verbeteren naarmate het wordt opgeschaald naar meer gemeenschappen. Bovendien zal er onafhankelijk toezicht worden uitgeoefend door een strategisch adviescomité met meerdere belanghebbenden, dat wordt beheerd door het IDH-The Sustainable Trade Initiative, een toonaangevende NGO die werkt aan de verbetering van de duurzaamheid van internationale toeleveringsketens.

Tracering van alle cacao van de boerderij tot de fabriek

In het kader van het programma zal Nestlé de wereldwijde inkoop van cacao transformeren om te komen tot volledige traceerbaarheid en segregatie van zijn cacaoproducten van de oorsprong tot de fabriek. Deze nieuwe inspanning zal de toeleveringsketen van Nestlé en de bredere industrie helpen transformeren. Nestlé zal een reeks producten introduceren met cacao die wordt ingekocht in dit innovatieve programma, waarbij consumenten de kans krijgen om de verbetering van het levensonderhoud van de gezinnen en de bescherming van kinderen te ondersteunen. Dit zal beginnen met een selectie KitKat-producten in 2023.

“Onze acties kunnen als katalysator werken voor verandering in een belangrijk thema dat ons zo na aan het hart ligt. Ze zullen de verantwoordingsplicht en transparantie in de hele sector bevorderen, in een tijd waarin klanten, werknemers en gemeenschappen steeds meer verwachten dat bedrijven hun gedeelde waarden waarmaken,” aldus Magdi Batato, Executive Vice President en Head of Operations. "Door de traceerbaarheid op grote schaal te vergroten, helpen we het vertrouwen van de consument in onze producten te vergroten en spelen we in op de groeiende vraag naar verantwoorde en duurzaam geproduceerde cacao.”

De aankondiging van vandaag bouwt voort op de jarenlange inspanningen van Nestlé om de risico's van kinderarbeid bij de productie van cacao aan te pakken. Het bedrijf investeert sinds 2009 in duurzaamheid via het Nestlé Cocoa Plan. Via een robuust monitorings- en remediëringssysteem , dat sinds 2012 is ingesteld, zijn al 149.443 kinderen geholpen door hen te beschermen tegen het risico op kinderarbeid en zijn al 53 scholen gebouwd of gerenoveerd. Dit systeem is nu de industriestandaard waarmee bedrijven hun toeleveringsketens monitoren.

Contact

Media
Christoph Meier
Tél : +41 21 924 2200
[email protected]

Investisseurs
Luca Borlini
Tél : +41 21 924 3509
[email protected]