Koffie centraal in het conflict

De buitengewone veerkracht van de boeren in Zuid-Soedan
Koffie centraal in het conflict Zuid Soedan
Dit is de enige echte geboorteplaats van koffie. De hoge Boma-vlakte ligt hoog aan de oostelijke grens van Zuid-Soedan en loopt door in buurland Ethiopië. Dit is de "bakermat van de koffie", een van de weinige plaatsen ter wereld waar de boon in het wild groeit.

De koffieplant zit diepgeworteld in de geschiedenis van dit gebied maar het recente, gewelddadige verleden heeft ervoor gezorgd dat de productie nagenoeg tot stilstand is gekomen. De sector raakte nagenoeg helemaal vernield tijdens de oorlog die voorafging aan de onafhankelijkheid van het land van Soedan in 2011.

Met de geboorte van een nieuwe natie, werd ook het zaad van het herstel gezaaid. Maar binnen een paar jaar tijd werden de gevechten hervat.

En toch, tegen alle verwachtingen in, en dankzij de vastberadenheid van enkele opmerkelijke Zuid-Soedanese boeren begint koffie aan een comeback.

Van de grond af

Tijdens de vredesperiode die volgde op de onafhankelijkheid begon Nespresso in Zuid-Soedan te werken om de productie van koffie van hoge kwaliteit nieuw leven in te blazen met de hulp van non-profitorganisatie TechnoServe.

TechnoServe hielp bij het sluiten van partnerschappen met lokale boeren. Ze verschaften toegang tot gereedschap, technische bijstand en opleidingen om de boeren te helpen bij het kweken van zo goed mogelijke gewassen die geschikt zijn voor de veeleisende internationale markt.


 

De eerste koffiecoöperaties werden gevestigd in de Yei-regio van Zuid-Soedan waar ook verschillende maalderijen werden opgebouwd. Deze installaties bewerken de geoogste vruchten tot koffiebonen die klaar zijn voor de export. De maalderijen vervullen een belangrijke rol voor de kwaliteit van het definitieve product.

Verder brengen ze ook voordelen voor de boeren met zich mee.

"Het heeft mij als vrouw minder werk gegeven. Vroeger moest ik een maalsteen of mortier gebruiken maar nu doet de maalderij het werk", vertelt Hellena Atiku die meewerkt aan de Inutu-Coöperatie.

Eerste gewas

Al dit werk wierp al snel zijn vruchten af. ‘Suluja ti South Sudan’ betekent ‘Het begin van Zuid-Soedan" in het Kakwa-dialect. Dit was ook de naam van de kleine koffiebatch van Nespresso, de eerste oogst ooit die in 2015 uit Zuid-Soedan werd geëxporteerd.

Nu het land bijna volledig op olie teert als bron van buitenlandse valuta, koestert men nu hoop dat koffie het volgende belangrijkste exportproduct kan worden.

Zowat 300 boeren waren aanvankelijk betrokken bij de koffiecoöperaties, ondertussen zijn het er 730 geworden. Sinds het programma begon hebben 1.270 gezinnen minstens één van de opleidingssessies bijgewoond die hen helpen om vitale landbouwvaardigheden en -kennis op te bouwen.

Het project wil het aantal volledig opgeleide boeren naar 8.000 brengen tegen 2020. Dat is een enorme opdracht gezien het conflict dat er nog steeds heerst, maar iedereen zet zich volop in.

Radiocontact

Hoewel het conflict ook inhoudt dat het personeel van TechnoServe niet langer in Zuid-Soedan kan werken, blijven ze de boeren wel ondersteunen. Een wekelijkse radio-uitzending helpt bij het geven van advies en opleidingen.

Het programma wordt in buurland Oeganda gemaakt en wordt in drie verschillende talen uitgezonden op SpiritFM, een populair radiostation Zuid-Soedan.

Koffieboeren helpen professionals te worden en een aanzienlijk hoger inkomen te bereiken, is uiterst bevredigend. Paul Stewart, TechnoServe

“Het was echt spannend om samen te werken met landelijke gemeenschappen en Nespresso aan de opbouw van een koffie-industrie die in de toekomst een duurzame bron van inkomsten zou kunnen zijn voor 50.000 gezinnen", vertelt Paul Stewart, Regional Director Coffee Initiative bij TechnoServe.

"Zuid-Soedan is extreem onderontwikkeld in vergelijking met de buurlanden. Om boeren te kunnen helpen uitgroeien tot professionele koffieboeren, aanzienlijk hogere inkomens te helpen vergaren en levensonderhoud te ontwikkelen is eigenlijk bijzonder bevredigend."

Vrede opbouwen

Het werk van Nespresso in Zuid-Soedan kadert in de strategie The Positive Cup om het welzijn van boeren te verbeteren en te zorgen voor meer duurzaamheid bij de teelt en consumptie van koffie.

Merkambassadeur van Nespresso George Clooney is al vaak naar Zuid-Soedan gereisd om de inspanningen te ondersteunen om het conflict in het land te beëindigen. Hij is ervan overtuigd dat koffie belangrijk is voor de toekomst van het land.

 

"De koffieboerderijen waren al havens van vrede in de meest roerige gebieden. We dronken ons eerste kopje koffie deze zomer en het smaakte net dat ietsje beter omdat we wisten dat de mensen zo hard hadden gewerkt voor een normaal leven in vrede."

De United States Agency for International Development, USAID vervoegde recent het partnerschap van Nespresso/TechnoServe en helpt bij het uitbreiden van het project.

Nu kunnen nog meer boeren ondersteund worden in gebieden waar de koffieteelt wordt opgestart. Net zoals in de bestaande teeltgebieden zorgt koffie nu voor een broodnodig inkomen en voor veiligheid voor deze boeren en hun gezinnen.