Sort results by
Sort results by

Zorgen voor meer respect voor het water

De jonge generaties sensibiliseren
RESPECT VOOR HET WATER
De kringloop van natuurlijk mineraalwater duurt gemiddeld 20 jaar en gaat tot enkele eeuwen terug, naargelang de diepte en de aard van het "reservoir" waaruit het geput wordt.

Omdat water in de bodem sijpelt en jarenlang zijn weg zoekt doorheen de rotslagen, verwerft elk natuurlijk mineraalwater een unieke minerale samenstelling die afhankelijk is van het grondgebied. Dat is meteen ook de rijkdom ervan.

De kringloop van het water, tussen hemel en aarde

 

1. Van water tot waterdamp

De zonne-energie zorgt voor het verdampen van zeeën, oceanen, meren, rivieren en stromen, maar ook van de planten. Deze bron van waterdamp veroorzaakt wolken die vol water zitten.

2. M3 aan neerslag

Het klimaat zorgt voor regen die in het grondoppervlak indringt.

3. Insijpeling van water in de rotsen

Elk jaar dringt 100 km³ water doorheen de geologische lagen van de grond. Het water doorkruist zachte gronden (klei, mergel) of hardere grondsoorten (kalk, stenen). Deze eeuwenoude rotsen beschermen de zuiverheid van het water door te zorgen voor een onwrikbare minerale samenstelling die eigen is aan het grondgebied.

4. Ondoordringbare bronnen

In de infiltratiezones vinden we mineraal water. Het wordt beschermd door de ondoordringbare grond en is zo beschermd tegen de andere hydrologische systemen.

5. Acties van de mens tegen vervuiling

Er werden programma's ontwikkeld voor het behoud van de ecosystemen en de biodiversiteit rond de infiltratiezones van productiesites (VITTEL, CONTREX, HÉPAR, enz.). Ze bevorderen onder meer landbouwpraktijken zonder pesticiden en beperken het gebruik van nitraten.

6. Gebruik maken van beschermde reserves

Water wordt opgepompt met behulp van leidingen van roestvrij staal waardoor er geen rechtstreeks contact is met de omgevingslucht. Het natuurlijke mineraalwater in de fles ondergaat geen desinfectie en er worden ook geen additieven aan toegevoegd (chloor, aluminiumzouten) conform de geldende reglementering. Een belangrijk principe wordt gerespecteerd: de hoeveelheden water die worden opgepompt zijn altijd kleiner dan wat de natuur kan aanvullen.

Informatie en behoud

 

Het is van groot belang de jonge generaties te informeren over het belang en de rol van water in het lichaam (hydratatie) maar ook om hen te sensibiliseren voor de kwetsbaarheid van deze natuurlijke rijkdom, het belang van recyclage en van zuinig omspringen met water. We moeten hen de essentiële handelingen bijbrengen om ons water te beschermen.

Daarom zetten vrijwillige medewerkers van onze vestiging Nestlé Waters in Etalle (water Valvert en Nestlé Pure Life) zich elk jaar opnieuw in ten voordele van de plaatselijke gemeenschap via het contract Rivières Semois-Chiers. Kinderen uit de lage school volgen dan een dagje de WET AQUAdémie waar ze meer te weten komen over de problemen met ons water.

Tijdens deze dag worden verschillende interactieve en originele workshops aangeboden aan de kinderen zodat ze zonder zich te vervelen meer zouden kunnen leren over ons water.

De kringloop van het water, het vermijden van verspilling, het evenwicht en het bottelen van water zijn allemaal thema's die aan bod komen.

De WET AQUAdémie is gebaseerd op een wereldwijd pedagogisch programma dat in de Verenigde Staten werd ontwikkeld door de stichting WET met de hulp van de Unesco tijdens de jaren 1980. Het werd bedacht door leerkrachten en was in eerste instantie ook voor leerkrachten bedoeld om hen te helpen bij het sensibiliseren van kinderen voor water en haar uitdagingen. Nestlé Waters sloot zich aan bij dit programma en zet zich elk jaar in om deze boodschap lokaal bij de kinderen uit te dragen.