Sort results by
Sort results by

Mest + koffiedik = energie

Hoe koeienmest en koffie deze gemeenschap bij elkaar brengt
Mest en koffiedik
“Ik werk al sinds ik 16 jaar oud ben op de boerderij. Nu ben ik 55”, vertelt Christian Boeuf zachtjes. Zijn heldere, blauwe ogen en brede glimlach onthullen zijn stille trots van 40 jaar lang hard werken.

“Daarvoor was de boerderij van mijn vader. Het is zeker een familietraditie. Maar in de toekomst?” Hij pauzeert en schudt z’n hoofd. “Ik weet niet of de jongere generatie ermee doorgaat. Het is een delicate kwestie”.

De zwitserse producent Christian Bœuf verstrekt mest voor de biogas fabriek.

Vooruit plannen is iets wat Christian ziet als een fundamenteel onderdeel van zijn werk. En terwijl hij er niet zeker van is dat zijn neefje de familieboerderij zal overnemen, zorgt hij er desondanks voor dat het land zo gezond en vruchtbaar blijft als het altijd was.

Dus zodra hem de kans werd geboden om mee te doen met een nieuw concept om het mest van zijn vee om te zetten in groene energie en meststof, was het voor hem een makkelijk besluit.

Zijn koeien blijven gewoon doen wat ze altijd al doen. Maar hun afval is nu deel van een geavanceerd opwekkingsplan voor groene energie.

De bijdrage van koffie

De overeenkomst kwam tot stand nadat Nestlé Water onderzoek deed naar elke potentiële schade die de waterbron Henniez in Zwitserland mogelijk kon veroorzaken.

Met overmatig boerderijafval als mogelijke bron van ammoniakvervuiling, werden plannen opgesteld om er een alternatief voor te bieden. In samenwerking met Groupe E Greenwatt werd een biogasvoorziening gebouwd die herbruikbare energie produceerde. Deze werd naast de Nestlé bottelarij gebouwd.

25000 ton
mest worden elk jaar in groene energie verwerkt.

Elk jaar verstrekt een netwerk van 27 Zwitserse zuivelboeren meer dan 25 duizend ton aan mest voor de fabriek. Het is gemixt met koffie-afval van lokale Nespresso- en Nescafé-fabrieken, voordat het wordt geleverd aan de biogasfabriek. Als het materiaal ontbindt, dan wordt er natuurlijk gas gegenereerd. Dit wordt vervolgens verbrand om elektriciteit te op te wekken.

Naast het leveren van alle benodigde warmte voor de bottelarij, wordt het teveel aan elektriciteit opgewekt uit het project aan het Zwitserse raster verkocht.

Sinds de opening van de biogasfabriek is de CO2-uitstoot van de Henniez-faciliteit met de helft afgenomen.

Voor wat hoort wat

Wat er over is nadat het materiaal is afgebroken, is een zeer gewilde meststof die organisch en voedingsdicht is. Dit wordt teruggegeven aan de boeren om te gebruiken voor hun gewassen, wat betekent dat ze minder chemische meststoffen hoeven te kopen.

De natuurlijke meststof wordt gemakkelijk geabsorbeerd door planten en produceert minder ammoniakbelasting voor het milieu. Christian Boeuf ontdekte dat hij vanwege de organische kwaliteit van de meststof niet langer zwamdoders op z’n gewassen hoeft te gebruiken.

Deze uitwisseling is kostenneutraal en helpt bij het creëren van duurzame landbouw - het herstellen van waardevolle voedingsstoffen die anders verloren zou gaan.

Het project heeft al een positieve impact. We hebben liever een meststof die minder schadelijk is. Dan groeien er betere gewassen. Het betekent ook dat we energie en gas kunnen besparen . Christian Boeuf, Producent

Meneer Boeuf beschrijft de samenwerking met Nestlé Waters als enorm belonend, wetend dat de mest wordt gebruikt om groene energie te maken.

Win-win

Een andere lokale boer die tonnen mest verstrekt is Laurent Gentil, die al 30 jaar op z’n boerderij werkt.

De lokale boer Laurent Gentil en zijn zoon

Hij zegt dat hij trots is deel uit te maken van een samenwerkingsproject dat zijn landbouwopbrengsten en de agrobiodiversiteit van zijn land helpt.

“We hebben niet langer het probleem dat we de mestputten snel moeten legen, omdat we het naar de biogasfabriek brengen”, zegt meneer Gentil.

Het ondersteunen van duurzame landbouw in dit ecoproject is goed voor de boeren, het milieu en om de Henniez-bron puur te houden. Het brengt ook de gemeenschap bij elkaar op een manier waar iedereen van profiteert.

“In het begin was het niet makkelijk”, vindt Michel Marchuard, Henniez Manager Duurzaamheid.

“We moesten het vertrouwen van de boeren winnen en hen ervan overtuigen dat we hun levensomstandigheden niet zouden schaden. Maar nu is het een geweldige samenwerking, een win-win”.